torsdag 24 november 2011

En ny syn på äldreomsorgen behövs i Sverige

Jag läser idag att socialdemokraterna är på väg att svänga i frågan om vinster i vården och omsorgen. Det är helt rätt att göra detta. Vi måste bort ifrån vinsttänkandet och sätta de äldre i centrum igen. En ny syn på äldreomsorgen behövs. Alliansens sätt att se på omsorgen har nåtts väg ände. Det är dags för en ny och framtidsinriktad politik på detta området.

Alexandra Einerstam skriver att hon minns debatten inför kongressen 2009. Det gör jag också. Jag var en av de som ivrigt debatterade och försökte visa på att socialdemokraterna ska inte acceptera vinster inom välfärdssektorn. Tyvärr gick partiledningen in och närmast la locket på i denna mycket viktiga fråga. Beslutet på kongressen blev urvattnat och inget nytt steg togs för att få bort vinsterna.
Troligtvis var partiledningen rädd för att man ska skulle förlora valet om socialdemokraterna skulle gå fram med att partiet ville slopa vinster inom välfärden. Det var ett felaktigt tänkande som vi redan då såg resultatet av. I dag är det än tydligare. Jag vet om att det fanns kongressombud som ville gå längre men den dåvarande partiledningen ville inte lyssna på dem.
Det är därmed bra att partiets partiledning drar andra slutsatser och utgår ifrån människorna. Senaste veckornas avslöjanden visar att det går inte att stå för en politik som tillåter att vinster tas ut. För vinsten hämtas ifrån driften och då är det material till de äldre, personal och aktiviteter för de äldre som det dras ned på. För någonstans måste vinsten komma ifrån. Vem som helst kunde se detta redan 2009.
Jag hoppas att denna förändring som vi nu gör spinner vidare i en ny debatt med fokus på hur vi ska bygga en bättre äldreomsorg än den som finns i dag. Det behövs en ny syn på äldreomsorgen där den äldre och dennes vardag sätts i centrum. Tyvärr har alliansens nyliberala retorik fått dominera diskussionerna om framtidens välfärd. Den sortens idéer har styrt debatten de senaste 30 åren men har visat sig inte fungera.
 Vi måste visa att vi har en annan och bättre politik för framtiden, för människor och för hela vår värld. Nu är det med andra ord dags att verkligen bygga en ny och bättre äldreomsorgspolitik. Det är de äldre värda.
Martin Moberg om en kapsejsad moderapolitik och ett tillfälle för S. Peter Andersson om alliansens haveri. Ola Möller frågar om det ska vara lagligt att göra en dålig affär. Högbergs tankar frågar om moderaterna har glömt att vinster också kan användas till att sänka skatten. Forskare har varnat för vinstdrven vård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar