fredag 4 november 2011

Politik ska inte handla om förvaltande och jakt på enskilda väljargrupper

Dagens Arena har en intressant artikel som fokuserar på den forskning som Svend Dahl har gjort. Han har kommit fram till att partierna som han har undersökt har alla haft en utveckling där de som går med i dessa vill mer eller mindre direkt gå med och bli förtroendevald. Intresset för maktutövning är större än exempelvis att gå med för folkbildning eller vara en vara med på en social mötesplats. Makten lockar. Det leder till att viljan att göra snabba förändring för att maximera en valvinst. Då kan vissa saker offras för att kunna uppnå detta. Den politiska debatten reduceras till att jaga samma väljargrupper, handla om förvaltande och det vänder sig framför allt till de mer ”känsliga väljargrupperna”. Det är med andra ord dags för en förändring i svensk politik.
 
Det finns en vedertagen ”sanning” i svensk politik. Alla partier rusar in i mitten av vänster-högerskalan för att kämpa om de väljare som finns där. De anses vara dem som avgör val. Jag anser att för att locka dem har fokus lagts på plånboksfrågor och skatter samt vem som är bäst på att förvalta för att dessa personer ska kunna känna lugn i båten. En ”sanning” som ingen egentligen verkar ha ifrågasatt men Svend Dahls undersökning pekar på att denna jakt verkar mer handla om inre förändring i partierna än mittenväljarna.
Jakten på att maximera en valvinst gör att rädslan för att förlora ett val blir större än viljan att vinna. Det man då väljer att göra är att komma med frågor som man tror väljarna kommer att vinna personligt mest på. Fokus läggs därmed på plånboksfrågor där media snabbt kan räkna fram vem som är vinnare och vem som är förlorare. Här har media fått oförskämt skäll för detta men utifrån Svend Dahls avhandling är det inte förvånande då politiker som hellre vill sitta vid makten väljer den enkla vägen. Självklart tvingas andra att anpassa sig till detta då hela debatten verkar handla om detta. Små förändringar som ska bygga vidare på det som finns, alltså förvaltande.
Det är i det ljuset som vi ska se Fredrik Reinfeldts utspel om att ha visioner är något som är farligt. För honom är förvaltandet i centrum då han själv har sagt att varför förändra det som finns och fungerar. Då är det bättre att förvalta. Det är därför som moderaterna vill kalla sig för ett statsbärande parti. Ett sådant statsbärande parti gör inte förändringar i onödan utan går ut på att förvalta vilket leder till stagnation, något som moderaterna inte har insett än.
Vi socialdemokrater har kallats för att vara ett statsbärande parti och det skulle jag vilja säga har varit en belastning då vi egentligen är ett progressivt parti med sikte på framtiden. För att nå dit är vi beredda på att skapa ett annat samhälle. Förvalta är inte vägen för oss och har aldrig varit det. Socialdemokraterna har alltid varit ett parti som har strävat efter förändring till det bättre för människor, aldrig nöjda, ständigt byggande på ett bättre samhälle.
Här tycker jag att Håkan Juholt har tagit korrekta steg bort ifrån jakten på valvinstmaximering. Istället har han valt, tillsammans med hela partiet, att fokusera på tre stycken pelare som pekar in i framtiden, bort ifrån förvaltande och ängsligt tittande efter hur de ”känsliga väljarna” tänker reagera.
Socialdemokraterna har en vision om att skapa ett bättre samhälle byggt på kunskap, värdeburen tillväxt och sociala investeringar. Detta handlar inte om förvaltande utan om att ha idéer och visioner för en bättre morgondag där varje svensk kan se framtiden an med tillförsikt. Det kan man inte i dagens Sverige.
Svend Dahls forskning ska studeras noga av oss alla för han pekar på saker som vi måste inse finns. Viljan att gå med i ett parti ska inte handla om att vilja ha makt. Istället ska det bygga på viljan att vara med och förändra, vara med i ett socialt sammanhang, vara med i folkbildning, vara med och bidra i partiets arbete på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att vara med på möten i ett bostadsområde till att vara aktiv på nätet. För det är i samtalet med människor både i och utanför partierna som gör att vi alla förstår vår samtid och formar en politik för morgondagen. Förvalta är inte rätt väg.
Robin Zachari poängterar att ungdomar är progressiva och det måste vi socialdemokrater ta med oss i vårt arbete. Håkan Juholt, Ed Miliband och Sigmar Gabriel i en uppmaning till G20, helt i progressiv riktning. Högbergs tankar om en politisk resa. Röda berget tar upp att LO-Tidningen ska heta Arbetet. Peter Högberg skriver om att vi inte ska sitta still i båten med tanke på de dåliga opinionssiffrorna. Johan Westerholm i en mycket viktig analys som alla i partiet behöver ta till sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar