torsdag 1 december 2011

Jag vill se en progressiv socialdemokratisk skattepolitik

Leif Pagrotsky har fått i uppdrag av socialdemokraterna att titta närmare på skattesystemet och ta fram ett förslag på en ny skattepolitik. I går framträdde han i DN. Utifrån min synvinkel är det mycket viktigt att vi tar fram en egen progressiv socialdemokratisk skattepolitik med sikte på framtiden. Alliansens skattepolitik handlar mer om gårdagens samhälle där vissa ska gynnas framför andra men vi måste ha en skattepolitik som är bra för alla och skapar nya möjligheter för människor och samhället. Med andra ord har jag mycket höga förväntningar på att mitt eget parti nu ska visa sig ha en annan skattepolitik än vad alliansen har.

Alliansen har mycket klart gett en signal i sitt skattesystem vad som ska gälla. Vissa ska belönas, helst de med högre inkomster, medan andra ska bestraffas. Vissa ses som mer viktiga medan andra ses det med misstänksamhet på. Det pratas från moderaternas sida om att det ska löna sig att arbeta men ärligt talat måste vi alla ifrågasätta detta. Lönar det sig att arbeta när alliansen i regeringen bedriver en politik som gör att vi måste börja köpa våra egna försäkringar för att gardera oss mot arbetslöshet och sjukdom? Är det lönt att arbeta när den ena avgiften efter den andra höjs runt om i Sverige? Lönar det sig att arbeta när elpriserna springer iväg? När kollektivtrafiken är dålig? Lönar det sig att arbeta när regeringen inte för en aktiv arbetsmarknadspolitik vilket leder till att långtidsarbetslösheten ökar, när arbetslösheten ökar?
Vi kan se att det moderaternas skattepolitik gynnar de allra rikaste. De har fått det bättre och det är en medveten politik som förs för att det ska vara så.
För oss socialdemokrater handlar det nu om att ta fram en annan skattepolitik som gör att det blir bra för alla. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. När människor är mellan två arbetstillfällen ska de inte bestraffas för det. Vi behöver lägga en progressiv socialdemokratisk skattepolitik. Då räcker det inte med att konstatera att alliansens sänkta skatter får vi köpa rätt upp och ned och höja alkoholskatten.
Socialdemokraterna behöver titta över hela skattesystemet. I tidningen Östran finns det intressanta frågeställningar som vi behöver diskutera ned på djupet. Vad är det för skattesystem vi vill ha? Vad ska det ha för uppgift? Hur ska det användas?
Ska skatterna höjas på miljöfarlig verksamhet och produkter samt tjänster medan de ska sänkas på arbetskraftsintensiv verksamhet? Detta är en viktig skattefråga att diskutera. I ett kunskapssamhälle är människor den viktigaste resursen. Ska vi sänka skatterna på arbete, alltså inte för den enskilde utan för den som anställer, men öka skatten på andra områden?
Ska människor få lägre skatt men betala mer i miljöskatter? Ska vi sänka skatter på arbete men höja momsen på varor och tjänster? Ska förmögenhetsskatten införas och hur skulle en sådan se ut? Behöver fastighetsskatten justeras (jo, den finns kvar men heter nu fastighetsavgift men det är fortfarande en skatt, att Villaägarföreningen och andra har gått på den blåsningen säger en hel del om vilka de egentligen företräder) och hur ska en sådan se ut?
Vi behöver titta över företagsbeskattningen och fundera över om vissa justeringar behöver göras där. Ska vi sänka bolagsskatten men samtidigt slopa avdragsmöjligheterna för företagen? Ska enpersonsföretag och småföretag ha lägre skatt men får betala mer inom andra områden?
Jag vill dock fastslå en sak. Moderaternas snack om att högre skatter skadar tillväxt och jobben är helt fel. Vi har haft högre skatter i Sverige men haft full sysselsättning och mycket låg arbetslöshet. Det där är ren osanning som man kommer med. Det visar sig att samhällen med högre skatter klarar nedgångar i ekonomin och liknande mycket bättre. Nu kan vi dock se att den lågskattepolitik som alliansen för gör att vi står allt sämre rustade när lågkonjunkturerna slår till.
Det är bra att förtroenderådet är nu till helgen så vi kan lägga fokus på politiken igen. Allt för länge har det varit en form av krypskytte mot Håkan Juholt. Det får bli ett slut på det. Håkan Juholt har mitt fulla stöd. Därmed är det dags att börja bygga en progressiv socialdemokratisk skattepolitik. Nu börjar vi jobba!
Martin Moberg tycker att socialdemokraterna ska våga mer i sin skattepolitik. Högbergs tankar i en allvarlig analys om socialdemokratisk skattepolitik. Ulf Bjereld anser att nu får det vara ett slut på slirandet i förtroendefrågan om Håkan Juholt som partiledare. Claes Crantz om att 2011 är ett förlorat år för socialdemokraterna.

9 kommentarer:

 1. Vad du konstruerar dina egna verkligheter!

  Alliansen har gjort ett utmärkt jobb när det gäller ekonomisk politik på sistone. Sverige är ju det enda landet i Europa (förutom Norge & Schweiz) där vi inte diskuterar nedskärningar i välfärden. Vill du att vi "greklandiseras" eller tar efter sosse-spanjackerna som förlorat stort bara någon vecka sedan? ... Suck.

  SvaraRadera
 2. Roger Jönsson1 december 2011 20:17

  Jag säger bara socialdemokraternas regeringsinnehav 1994-2006. Vi städade upp, införde hårdare budgetregler och såg till att vi frigjorde Sverige ifrån finansvalparna. Vi skapade också överskott i statens finanser som räddade den borgerliga regeringen 2008. Så kom inte och prata om att vi är oansvariga med ekonomin. Det håller inte när vi tittar på verkligheten. Tyvärr verkar inte alliansen och dess sympatisörer tycka om verkligheten då den snabbt motsäger det de själva försöker föra fram.

  Så det du gör är att själv konstruera en verklighet som inte stämmer överens med hur det var i verkligheten.

  SvaraRadera
 3. Nja, visst kan man ha synpunkter på alliansens skattepolitik. Men när du säger att "Nu kan vi dock se att den lågskattepolitik som alliansen för gör att vi står allt sämre rustade när lågkonjunkturerna slår till" så är det ju inte sant. Sveriges budget är ju i balans; i motsats till de flesta euro-länder.

  Vill man driva sin sak på ett framgångsrikt sätt så är det klokt att inte urskillningslöst såga sin motståndare jäms med fotknölarna - eftersom det drabbar ens egen trovärdighet.

  SvaraRadera
 4. Märkligt nog avviker den stora internationella bedömningen av Borg & co's insatser MARKANT från de dina. "Moderaternas snack om höga skatter" är kanske rätt? Vi är ju fortfarande långtifrån något lågskatteland. Det är bara Danmark som ligger f n någon halv procent högre när det gäller skattetryck.

  OBS: Jag är INGEN moderat. Men rätt ska vara rätt.

  BONUS: Dessutom är det ingen som hindrar varken dig eller andra (inkl socialdemokrater) att frivilligt betala in högre skatter än skattetabellernas angivelser. Upp till bevis alltså! Skatteverkets bankgiro: 5050-1055, plusgiro 4890103-7.

  SvaraRadera
 5. Roger Jönsson3 december 2011 00:19

  Nu är det faktiskt så att jag har faktiskt betalat in mer i skatt detta året. Har gjort likadant de senaste åren.

  SvaraRadera
 6. Roger Jönsson3 december 2011 00:22

  Tittar vi noga på det att se att överskottet krymper. Vi har närmare åtta procent i arbetslöshet, långtidsarbetslösheten ökar och regeringen anser att man inte har råd att satsa på att knäcka arbetslösheten. Antalet människor i FAS 3 blir fler och fler. Samtidigt skriker skolan efter mer resurser för att kunna klara av sitt uppdrag fullt ut. Det finns revor i välfärden.

  SvaraRadera
 7. ni e ju helt vilse.. spelar ingen roll om du betalar in mer skatt då den ändå räknas mot din inkomst och överskottet återbetalas.. men vill man låna ut dem till det svarta hålet "staten" så varsågod..

  SvaraRadera
 8. Ni städade upp efter den inkopetenta Carlsson-regeringen som levde över sina tillgångar, men det har du väl så praktiskt glömt? Hyckleri!

  SvaraRadera
 9. Det är bara vissa grupper i samhället som mår bra, anddra människor är fullständigt bortglömda i den moderata politiken ...

  SvaraRadera