söndag 4 december 2011

Omvärldens utveckling ställer krav på Sverige

Jag tillhör dem som anser att vi socialdemokrater måste bli bättre på att vara i samklang med vår samtid och utgå ifrån den i byggandet av en bättre och framtidsinriktad politik. Kritiken från min och andras sida har emellanåt varit intensiva. Det finns fortfarande synpunkter på detta men i flera tal har Håkan Juholt visat på att han har insikter och kunskaper i hur dagens samhälle ser ut. Gårdagens tal innehöll definitivt en klockren beskrivning av hur dagens samhälle ser ut och det märks att han vill att vi bygger en politik utifrån detta.
 
Det kan ibland bli lite för mycket inhemsk politik i våra diskussioner. Inte för att det är fel men den internationella dimensionen behöver också föras in för att visa på problem och möjligheter som finns för att kunna bygga ett bättre Sverige. För i den internationella utblicken och analysen ligger också nycklar till hur Sverige ska bli bättre och invånarna få det ännu bättre. Den som förstår det internationella förstår därmed också sin egen samtid.
Håkan Juholt visade upp i går klart och tydligt att han har koll på vår samtid. Han tog upp sin resa till Indien och det som händer där. Miljonstäder växer upp, företag massrekryterar högutbildade människor samtidigt som landet konkurrerar med låglönejobben. Ett företag anställde 35 000 ingenjörer varje år, en siffra som bland annat motsvarar 25 stycken Chalmers. Enorma siffror. Samtidigt i enbart Peking, Kina, finns det 60 universitet/högskolor och varje år utexamineras minst 400 000 ingenjörer, i Sverige knappt 6 500 stycken. Det här är en realitet som sker i vår egen samtid och något som Sverige måste förhålla sig aktivt till.
Håkan Juholt har insett vad som sker runt om i världen och därmed vilken utsatt situation som Sverige befinner sig i. Vi hör aldrig alliansen prata om detta utan istället pratar de om att sänka skatter och helst vill man sänka fler skatter. Fokus ligger på plånboksfrågor och att försöka ge sken av att under deras ledning blir allt bra. Samtidigt kan vi se att runt om i världen sker en utveckling där vi hamnar efter och Sverige faktiskt på långsikt får allvarliga problem.
Den moderatledda alliansens svar på detta är att satsa på låglöneyrken, den inhemska tjänstesektorn, nedrusta utbildningsmöjligheter och utbildningssektorn med mera. Arbetslösheten stiger igen. Långtidsarbetslösheten har under alliansens styre ökat varje år och blir högre och högre. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. Fattigdomen ökar igen och allt fler människor tvingas leva på anhöriga eller på socialbidrag.
Oavsett hur mycket sänkt skatt vi har fått har arbetslösheten inte blivit lägre och landets långsiktiga möjligheter till tillväxt och utveckling har inte förstärkts. Av de tio länder som Sverige handlar mest med ligger nio stycken i EU medan den tionden är USA. Dessa nio EU-länder är i dag i ekonomisk knipa och drar ned på sin konsumtion vilket slår mot Sverige. Samtidigt finns det länder och områden i världen som växer så det knakar men gentemot dem har vi en liten handel. Det finns ingen medveten politik från Fredrik Reinfeldt för att ändra på detta.
Däremot har Håkan Juholt insett detta och försöker få socialdemokraterna att inse samma sak, vilket vi gör. Vi behöver därmed forma en politik som har sin grund i det internationella perspektivet för att på det sättet bygga en bättre morgondag för landets invånare.
Jag tycker att Håkan Juholts politik med den kunskapsbaserade ekonomin i centrum är helt rätt. Sverige ska inte konkurrera med låga löner utan fortsätta med att konkurrera om arbeten som har högt kunskapsinnehåll och därmed går att tjäna mycket pengar på. Det är en hög och riktigt ambition som vi i Sverige definitivt klarar av att leva upp till.
De två mål som nu socialdemokraterna har tagit för vår ekonomiska politik är helt i linje med detta.

Martin Moberg lyfter upp att nu är det dags att spotta i nävarna och börja arbeta med den ekonomiska politiken. Peter Högberg frågar om socialdemokraterna kan bära socialdemokratin in i framtiden. Röda berget skriver om att socialdemokraterna kräver en mer aktiv ekonomisk politik. Helena Ericson i en internationell diskussion om euron samt frågar om alliansen är redo att föra en ansvarsfull politik nu. Ola Möller om att nu går vi vidare. Johan Westerholm om åsiktsmaskinen socialdemokraterna. Jämlikhetsanden frågar sig vad ett politiskt förslag är. Dagens ledarartikel från AftonbladetDN-debatt om att "krisen" i socialdemokraterna kan få återverkningar på demokratin. Löntagarbloggen för fram att göra skillnad på anställda. Martin Moberg tar upp vanvården inom äldreomsorgen och regeringens skattesänkarmani.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar