söndag 25 december 2011

Socialdemokraterna måste fånga upp olika rörelser under 2012

Även om julen fortfarande pågår vill jag i dag börja skriva om socialdemokraterna och vad 2012 kan innebära för partiet. Det kommer att bli ett antal bloggar som kommer att ha fokus på detta fram till nyårsafton. I dag skriver jag om att socialdemokratin nu måste fånga upp de rörelser som finns i vår samhälle och bygga en politik utifrån detta.

I Efterarbetet läste jag en intressant ledare som tog upp att socialdemokraterna har missat att fånga upp tre stycken viktiga rörelser, rörelser som vi är i stort behov av, och som gör att vi är i otakt med vår samtid. Även om Håkan Juholt korrekt har fångat vår tid genom att peka ut att vi måste bygga ett kunskapssamhälle, ha en värdeburen tillväxt samt sociala investeringar gäller det för oss att fånga upp de rörelser som finns som på ett mer direkt sätt har tolkat, är en del av och driver sin samtid.

Under 1980-talet missade socialdemokraterna att fånga upp miljörörelsens tankar och idéer. Det ledde till att Miljöpartiet kunde skapas och sedan växa. Vi socialdemokrater måste ta till oss miljörörelsens tankar, idéer och förslag på hur morgondagen ska kunna bli en bättre värld att leva i ur ett miljö- och klimatperspektiv. Med all respekt för Miljöpartiet men det partiet har inte förmågan att koppla ihop en god miljö med solidaritet, rättvisa och jämlikhet på ett sådant sätt att både naturen, världen och människor faktiskt tillsammans blir vinnare.
Den andra rörelsen handlar om den globala rättviserörelsen som redan kring millennieskiftet hade analyserat kapitalismens och marknadsekonomins avigsidor på ett sådant sätt som gjorde att miljontals människor kände igen sig men också fick en provkarta på skarpa och skärpta förslag för att göra världen bättre. George W Bush och hans begränsade syn på världen gjorde att detta tappades bort men som än en gång har fått möjlighet att komma i centrum på grund av finanskrisen och den längre lågkonjunktur som nu följer.
Socialdemokratin har mycket att lära härifrån. Vi har tyvärr hamnat på efterkälken i diskussionen om hur finanskrisen ska lösas. Hela den europeiska socialdemokratin ligger långt efter och har inga skarpa lösningar att komma med. Här borde vi lyssna på rättviserörelsen och de globala rörelser som vill bygga en annan form av global värld där människorna blir vinnarna, inte de stora företagen och definitivt inte finanskapitalisterna och deras kortsiktiga tänkande. Vi behöver tankarna för att kunna forma en bättre politik.
Den tredje handlar om den frihetliga rörelse som finns som sätter rätten till et fritt informationsutbyte och rätten till det egna privatlivets okränkbarhet i centrum. Nu har socialdemokraterna accepterat det som FRA egentligen skulle innehålla från början, som presenterades för ett par år sedan. Vi måste lära oss att lyssna in vad den nya teknik- och informationsrörelsen pratar om och ta till oss av detta. Det går inte att bygga lagar som egentligen drabbar de vanliga invånarna i ett land medan de som man vill ha tag i är så pass slipade att de inte går att spåra på internet alternativt inte använder sig av datatrafik eller annan form av kommunikationsteknologi.
Vi socialdemokrater måste inse att tiden har kommit att ta till sig dessa tre rörelser. Inte bara i form av att vi pratar om dem och försöker berömma dem utan också att vi på allvar bygger in deras idéer och förslag i socialdemokratin. Under 2012 måste vi på allvar börja göra detta. Allra helst ska det landa i att programkommissionen får med det i byggandet av det nya partiprogrammet. Vi måste göra det. Något annat finns inte.
Johan Westerholm skriver om utblick 2012 och att partiet står vid ett vägskäl samt om SMS-ekonomins slut. Aftonbladet om att inte bara tjäna pengar på samhället utan faktiskt att vara med och bidra. Andreas Bergh i en debattartikel som det kan funderas över. Om att det behövs mer verkstad än snack från regeringen när det handlar om vräkta barn. Madelene Syrén skriver att arbetsgivarna borde få ersättning för ungdomars praktik.

3 kommentarer:

 1. Jag blir glad när jag läser dina tankar! Helt rätt spår! Utom möjligen begreppet "värdeburen tilläxt". Det är dags att våga skrota tillväxt-tanken. Om (S) inte börjar tänka i helt nya banor i den frågan kommer partiet ohjälpligt att hamna på efterkälken igen. Det har redan börjat, tillväxten ifrågasätts av fler och fler, och det är en tidsfråga innan samhället måste ställa om. Tänk om (S) kunde gå i bräschen för det nya, jämlika samhället, i stället för att lämna över denna ödesfråga till MP.

  Jag vill slå ett slag för boken Jämlikhetsanden av Wilkinson/Pickett. Författarna tar upp dina två första punkter och sammanlänkar dem på ett förnämligt och trovärdigt sätt.

  Författarna försöker ge svar på de stora, globala frågor som mänskligheten står inför och de gör det med den äran. Deras intressantaste bidrag är kopplingen mellan jämlikhet och tillväxt. De menar att det finns en gräns för sambandet mellan en människas lycka och materialism. Det innebär att jakten på ännu mer prylar inte är detsamma som ännu mer lycka. Dessutom visar det sig att vi mår sämre om människor runt oss inte har det bra. Det gäller även de allra förmögnaste i ojämlika samhällen. Med andra ord: ALLA vinner på jämlikhet. Dessutom skulle miljön må bättre av lägre konsumtion.

  Ett citat ur boken (av H Wallich, f d centralbankschef och professor i ekonomi vid Yale): ”Tillväxt är ett surrogat för jämlikhet i inkomst. Så länge det finns tillväxt kan stora inkomstskillnader tolereras.”

  En stor del av konsumtionens drivkraft ligger i statuskonkurrens. I ett jämlikt samhälle skapar vi förutsättningar för GEMENSKAP i stället för konkurrens.

  Så ni som ännu inte läst Jämlikhetsanden: Gör det!

  SvaraRadera
 2. Jag tackar så mycket för din kommentar. Jag har läst Jämlikhetsanden och håller med om att den är mycket bra. Den visar på viktiga samband som socialdemokraterna måste visa och bygga en politik utifrån.

  När det gäller tillväxt finns det olika former av tillväxt. Det går att bygga den på miljön till exempel framtagande av miljövänligare produkter, få bort livsfarliga kemikalier och ersätta den med sådana som går snabbt att bryta ned och skonsamma mot miljön. Framtagande av elkraftverk, solceller, vindkraftverk, vattenkraftverk med mera är bra för miljön och skapar tillväxt. Samma sak med utveckling av tjänster på exempelvis internet som gör att människor inte behöver köpa massa produkter.

  Vidare ökar tilväxten om bostäder i hela Sverige byggs om till klimat- och miljösmarta sådana. Listan kan göras mycket längre där tillväxt kan ske men på ett sådan sätt att miljön, världen och människor skonas.

  Dock är det viktigt att ständigt diskutera begreppet "tillväxt".

  SvaraRadera
 3. Hej igen Roger!

  Idag har jag skrivit ett inlägg på min blogg om något som bekymrar mig - nämligen vårt behov av syndabockar. Det är ett problem som just nu står i vägen för alla försök till seriös politisk debatt.

  SvaraRadera