lördag 31 mars 2012

En timme för klimatet

I dag har världen via Earth Hour uppmärksammat klimatet genom att släcka ljuset. Allt för att vi människor ska förstå allvaret med klimatet och att vi använder för mycket el. En fin gest men jag undrar om detta är det bästa vi kan göra. Speciellt med tanke på att vi resten av året använder en anna form av livsstil som definitivt sätter klimatet och miljön i problem.
Jag skulle vilja föreslå följande exempel som insatser som leder till att vi ständigt uppmärksammar klimatet och gör att vi lever mer miljösmart.

- Ät grönt en hel dag. Djurhållning sliter mycket på miljön och klimatet.
- Drick vanligt vatten. Det är slöseri på miljön och klimatet att vi transporterar vatten till affärer som vi sedan köper och tar med hem.
- Kräv att dagligvarubutiker minskar mängden mat som kastas varje dag. Stora mängder mat kastas varje dag. Mat som har odlats för att vi ska äta men vi köper inte de mängderna som finns i affärerna. Bättre att minska på mängden som säljs och låta andra länder köpa maten direkt när den har odlats fram.
- Bor man i en stad - cykla till jobbet, affärerna eller kollektivtrafiken minst en gång i veckan. Istället för att köra bil varje dag till allting så ta cykeln eller gå. Man får själv bättre kondition och så blir det mindre utsläpp av fossila bränslen.
- Håll nere mängden el. Kan man släcka en gång om året kan man resten av året se till så att elförbrukningen hålls nere.

Detta är lite av vad var och en av oss kan göra men även om vi gör det så är det faktiskt politikerna och företagen som måste dra det stora lasset. Politikerna har ett ansvar för att ta fram politiska program, införa hårdare miljölagar samt skapa incitament för alla att minska på miljönegativ verksamhet. Earth Hour i all är men det är faktiskt politikerna som måste ta ansvar, leda och visa handlingskraft för att vi alla ska kunna få en bättre miljö och klimat.

Martin Moberg, Högbergs tankar och Johan Westerholm skriver om jobb före bidrag. Röda berget om att återreglera järnvägen och kollektivtrafik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar