torsdag 22 mars 2012

EU-kommissionens antifackliga förslag visar på vikten av en socialdemokratisk politik för ett nytt EU!

I dag har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att så kallat ”skapa balans mellan facket och marknaden” genom att bland annat försämra fackens möjligheter till konflikt då detta ska avgöras av EU-domstolen. Den tradition vi har i Sverige av att reglera detta demokratisk via avtal vill EU-kommissionen avskaffa. Istället ska annan form införas, en form som allvarligt försämrar positionen för alla anställda. Detta visar på hur viktigt det är att socialdemokratin i Europa formar en gemensam politik.
 
I EU-valet 2009 fick socialdemokraterna smisk på händerna av väljarna. Även om vi ökade i antalet som röstade på oss var vi trots det inte tillräckligt attraktiva. Domen var hård. Socialdemokraterna hade ingen europeisk politik som imponerade. En nyttig läxa där många av oss gräsrötter aktivt deltog i diskussioner på nätet och kom med skarpa förslag på dels hur EU-politiken skulle göras mer intressant, dels hur en socialdemokratisk EU-politisk ska utformas.
EU-kommissionens agerande, som till stor del består av före detta borgerliga politiker från EU:s länder, har inte och driver inte en politik för människor och deras frihet. Marknaden får mer och mer frihet. Senast är påhittet att Sverige ska tvingas acceptera införsel av djur med olika sjukdomar och är resistenta mot antibiotika. Hälsorisken för oss ökar markant. Nu kommer att förslag som försämrar för alla oss som arbetar och ger makten till arbetsgivarna och domstolar.
Vi kan se att EU driver en antifacklig politik där målet är att sakta men säkert montera ned facken och stärka arbetsgivarna och marknaden. Vi anställda hamnar därmed i underläge och i en mycket utsatt position. Om detta måste hela arbetarrörelsen ta striden. En strid som måste landa i en konkret europeisk politik som leder till att socialdemokratin kan få folkens stöd och därmed makten i EU. Hela EU är idag ett högerprojekt. Det är därmed mycket skrämmande att se att socialdemokratin av idag saknar en vision och många idéer om hur vi vill att EU ska vara och framför allt användas till och för.
Martin Moberg om att satsa på jobb och utbildning samt riskerna med att tiga. Johan Westerholm i en intressant analys om framtiden. Martin Moberg skriver också om kommissionens antifackliga förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar