tisdag 13 mars 2012

Framtidens energi i Sverige?

Direkt när Stefan Löfvén tillträdde räckte han ut en inbjudan till högeralliansen och ville prata om hur energin ska tryggas i Sverige. Denna hand har förändrat det energipolitiska samtalet och fått fler att få upp ögonen för det faktum att görs ingenting kommer vi i Sverige att dels ha brist på energi, dels kommer priserna att stiga än mer. Det är med andra ord hög tid att prata om framtidens energi i Sverige.
 
Självklart är det så att i en diskussion om framtidens energi hamnar kärnkraften i centrum. Den, tillsammans med vattenkraft, utgå basen för svensk energiframställning. Jag själv är inte så förtjust i kärnkraft då den förorena och skapar enorma och nästintill obotbara problem som skadar och dödar människor och natur när det går snett. Trots det inser jag att kärnkraften behövs om Sverige ska kunna ta sig ur det fossila samhället och att Sverige måste göra saker för att tillförsäkra sig att denna energiframställning kan vara säker och skapa minimala problem.

Energibesparingar, smarta el-produkter, satsningar på förnyelsebara energikällor och kanske byggande av ett par nya kärnkraftsreaktorer (när de gamla har tjänat ut men i detta läge borde nog Ringhals skrotas först) är farbara vägar framåt för Sverige.

Dock skulle jag vilja se mer av småskalig energiproduktion som knyts till det egna hushållet, kommunen respektive regionen. Sverige har satsat, och är fortfarande i dessa tankebanorna, och satsar på storskaliga energianläggningar. Det är bra i och för sig mer gör också att vi är mycket sårbara för driftsstörningar, haverier och liknande. Sådant här tillhör egentligen 1800- och 1900-tals tänkande men i dag borde vi satsa på ett nytt system där det enskilda hushållet ges möjlighet att själv få ansvar för energiproduktion.

Allt detta ger en bra mix av att Sverige kan bli självförsörjande på energi, även under de mest kalla vinterdagarna samtidigt som näringslivet går för fullt. Energisamtalen måste komma igång. Det vinner hela Sverige på.
För 19:e gången gnäller Anders Borg på bankerna utan att ha gjort något för att komma åt dem. I Norge snurrar de ekonomiska hjulen som aldrig förr, trots lågkonjunktur i världen. Röda berget om att avskaffa medlingsinstitutet. Peter Högberg om att man ska leva som man kräver av andra. Likartad kritik framför Johan Westerholm. Martin Moberg om att det är bara opinionsmätningar. Ola Möller om Magdalena Andersson framträdande. Ylva Johansson vill se en gymnasieskola som leder till jobb och aktiva medborgare. Parkstugan i en intressant analys.

1 kommentar:

  1. Innan vi utmålar den framtida kärnkraften i så dystra färger, bör vi ta del av den tekniska utvecklingen inom kärknkraftteknologin och även ställa de säkerhetskrav, som inte ställdes på den befintliga kärnkraften. Trots att den framtida kärnkraften kommer att vara mycket säkrare än den nuvarande, kan man ju ställa samma säkerhetskrav på de nya, som borde ha ställts på de gamla. Speciellt intressant är det utlovade tekniken för återanvändning av använt kärnbränsle, eftersom vi då slipper både uranbrytning (gruvdrift) och långvarig slutförvaring. Sett till den senare aspekten är det nästan ansvarslöst att inte satsa på ny kärnkraft.

    Energiutbytet ur kärnkraften torde också ha stor betydelse för säkerheten. Ju större energiutbyte, desto mindre bränsle behövs i härden.

    Slutligen en fråga om driftsäkerhet eller tillänglighet, d.v.s att kraftverket levererar el när elen behövs. Hellre flera reaktorer med lägre effekt än få reaktorer med högre effekt. Bortfall av produktion i en reaktor skulle då få mindre genomslag i den totala elförsörjningen.

    SvaraRadera