torsdag 22 mars 2012

Hur ska vi få fart på svensk ekonomi?

Det verkar som att i den svenska debatten nämns inte vissa saker för mycket eftersom om man gör det då blir det en sanning som skapar problem. En sådan sak som borde vara ständigt aktuellt i media och debatten är den svenska ekonomin och vad som behöver göras för att få fart på den på allvar. Med det menar jag att vi klarar av lågkonjunkturerna bättre än vad landet gör och att vi stärker vår ekonomiska position över tid. Det görs tyvärr inte.

I dagens globaliserade värld borde den svenska och internationella ekonomin vara aktuell varje dag. Under det senaste året har vi kunnat läsa om eurokrisen och de problem detta medför, den kamp olika länders befolkningar för i kölvattnet av krisen och liknande. Dock har jag inte sett rapportering om länder runt om i världen som går bra, en seriös och djuplodande debatt om Sveriges allt för stora beroende av den europeiska marknaden, hur globaliseringen förskjuter de ekonomiska maktpositionerna i världen och vad det kan betyda för Sverige. Framför allt saknar jag en rejäl debatt och artiklar om den framtidens svenska ekonomi och hur vi ska kunna bli vinnare.
Jag är mycket medveten om att Sverige är beroende av det som sker i vår omvärld. Vi är en liten aktör på världsmarknaden och ser globaliseringen som ett viktigt verktyg för den svenska ekonomin. Samtidigt är det så att en ansvarsfull regering arbetar hårt för att Sverige ska bli starkare och starkare som ekonomiska nation och därmed kunna slippa drabbas hårt varje gång det är lågkonjunktur. Tittar vi snabbt på det kan vi se att sedan 2008 har Sverige drabbats hårdare än tidigare, till och med snabbare och mer dramatiskt. Varför det är så kan vi nog gissa men ska det vara så?
Hur vi ska sätta fart på svensk ekonomi och hur den svenska ekonomin ska stärkas över tid är två viktiga huvudfrågor att diskutera och finna lösningar på. Kan vi göra det är chanserna mycket goda för att Sverige kan gå en ny tid till mötes ur en styrkeposition men det kräver då att den ekonomiska politiken hamnar i blickfånget, även i media. För när vi ser på problemen vi har i Sverige inser man snabbt att utan en förbättring av den svenska ekonomin kommer det att bli svårt att skapa de resurser som behövs för att ta itu med dem.

Vi socialdemokrater pratar om detta nu. Det verkar uppskattas av väljarna.
En ny opinionmätning som visar att socialdemokraterna går framåt. Tord Oscarsson skriver om denna mätning. Röda berget för fram kritik mot Aktieägarnas vd och dennes hantering av Lundin Oil. Löntagarbloggen frågar vad som egentligen händer i EU. Högbergs tankar skriver om lokala förändringar i arbetarkommunen i Vimmerby. Röda berget skriver en viktig sak som jag rekommenderar extra att ni läser. Det handlar om att en person har lynchats i Mississippi. AB, Svd,.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar