onsdag 21 mars 2012

Jag vill ta kampen för en ny och bättre skola för människors skull, Miljöpartiet nöjer sig med att utmana Folkpartiet

Jag ska villigt erkänna att jag förstår hur GustavFridolin tänker. Det är en fin tanke att skjuta till fem miljarder kronor som ska gå till att höja lärarnas löner. Ett sympatiskt tänkande men som andas ganska mycket strategiskt tänkande där Miljöpartiet nu försöker att profilera sig i skolfrågan och kanske rent av bli ett parti för lärarna. Egentligen verkar den största anledningen vara att göra det för att utmana Folkpartiet, och därmed Jan Björklund. Problemet för Miljöpartiet är att problemen med den svenska skola går djupare och behöver lösas på helt andra sätt.

Jag är inte motståndare till höjda lärarlöner. Tvärtom. Jag tycker att lärare, oavsett om det är förskollärare upp till gymnasielärare, är felavlönade och har ett mycket slitigt yrke. Lönen behöver höjas och det rejält. Nu är inte detta ett förslag från Miljöpartiet egentligen då vi är många socialdemokrater som i olika omgångar drivit frågan om höjda löner för lärarna. Även om det är mer än lovvärt att Miljöpartiet gör detta så kommer man inte åt grundproblemen i svensk skola.
Vill vi ha kvar de bästa pedagogerna och samtidigt locka nya är det dags att inse att vi måste förändra skolan i grunden och bygga ett bildningslärande istället. Fortfarande är skolan indelad i ämnen, lektioner och att stoff prioriteras högre än målen (trots att det är målen som ska styra). Det är inrutat och kontrollerat med klasser upp och även över 30 elever. Det är snuttifierat även om lärarna försöker arbeta tematiskt och därmed ämnesövergripande. Skola är institutionaliserat och begränsar människor istället för att frigöra deras kapacitet fullt ut.
Jag anser, efter att mycket klokt ha fått en värdefull kommentar, att vi måste bygga ett bildningssystem i Sverige som ska ha till mål att frigöra människors kreativ (oavsett om de är personal eller ”elever”), bygga en bildningsbas som den enskilde sedan kan bygga på själv samt forma och utveckla aktiva demokratiska samhällsmedborgare som tar ansvar för denna värld på olika sätt.
I dag finns det ”skola” i Sverige med allt vad det innebär. Dagens och morgondagens värld däremot bygger på bildning där kreativt skapande, analyserande och nyfikenhet är i centrum. För socialdemokraterna gäller det att våga ta detta steg och lägga fram ett bildningsförslag. Vi kommer att få tufft motstånd då vi utmanar rådande maktstrukturer och förståsigpåare med detta tänkande. Jag som socialdemokrat hade välkomnat detta för det vi gör är att frigöra människan så att denna kan få alla möjligheter som finns under sin livstid.
Kristian Krassman om svensk kärnkraft. Röda berget frmaför åsikter  om försvarsministern.

1 kommentar: