fredag 23 mars 2012

Löntagarnas del av ekonomin måste öka!

Det finns de politiker som anser att sänks skatterna kommer människor att få makt över sina liv. Lite mer i plånboken på grund av den sänkta skatten gör susen. Så ser mantrat ut från högern i land efter land. Allting ska bli bättre men det som istället inträder är ökad arbetslöshet, skarpare svängningar mellan hög- och lågkonjunkturer, allt fler slås ut från arbetsmarknaden, finanskriser med medföljande instabilitet och ökad oro. Den lösning som behövs står i skarp kontrast mot den medicin som EU:s länder nu ska tvingas ta eller som Annie Lööf vill driva. En lösning som verkligen ger makten till invånarna.
 
Förutom de viktiga avslöjandena om Lundin Oilsaffärer och därmed Carl Bildts inblandning i skumma affärer finns det idag en mycket viktig artikel i Dagens Arena som vi alla borde läsa. Den tar upp att löntagarnas andel av ekonomin har sjunkit från 75 procent till 65 procent. De kapitalstarka har ökat sitt inflytande i ekonomin. Tanken med det är att dessa personer ska investera än mer för sina pengar och det i sin tur skapar tillväxt, ökad välfärd och fler arbetstillfällen men i verkligheten sker inte detta.
Löntagarnas andel av ekonomin har minskat bland annat på grund av att kapitalägarna har kunnat stärka sin makt. Pengar investeras inte längre i långsiktiga investeringar. Istället lockar korta och snabba klipp, helst utomland. Löntagarna får lägre löneökningar och försämrad välfärd. För att kunna konsumera byggs en ekonomi upp på att konsumenterna ska låna pengar. Lånekarusellen sätter fart och med det följer finanskriser och krascher samt oro.
En ekonomi där löntagarnas del sjunker allt mer är dömd att misslyckas. Det går inte att bygga en ekonomi på lånade pengar och att människor ska konsumera alla saker som tillverkas. Vi har sett sedan 2008 vad en sådan ekonomi innebär, och det är inte slut med eländet. Vill vi lösa finanskriserna och förhindra dem måste pengar flyttas över från de finanskapitalstarka människorna till löntagarna. Ekonomin mår inte bra idag och det beror på detta med att kapitalmarknaden tillåts styra.
Löntagarna måste få det bättre, ta en allt större del av ekonomin. På det sättet får människor riktiga löneökningar som ökar lönerna. Människor får därmed mer i plånboken samtidigt som kommunernas inkomster ökar. Välfärden kan stärkas, och därmed stärks människors frihet. Debattartikeln sätter fingret på en debatt som lyser med sin frånvaro i traditionell media. För oss socialdemokrater gäller det nu att öka löntagarnas del av ekonomin. Först då kommer finanskriser och finansspekulationer minska.
Martin Moberg om att privat är ett värdeladdat ord. Röda berget om att Dammberg sopade golvet med Annie Lööf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar