fredag 30 mars 2012

Nu måste socialdemokraterna våga!

Även om media fortsätter att domineras av försvarsministerns avgång väljer jag att fokusera på den senasteopinionsmätningen. I den går socialdemokraterna fram kraftigt, med 6,3 procent och landar på 35,6 procent, samma nivå som i fjol höstas. En spännande siffra som jag tror många inom partiet gläder sig över men som jag vill höja en varningens finger för. Ett finger som påpekar att nu får inte socialdemokratin fega ur.
 
Jag tror det är flera av oss som kommer ihåg de mycket goda opinionssiffror som partiet hade under förra mandatperioden där stödet pendlade mellan 40-43 procent men ju närmare valet man kom så gick siffrorna ned. Väljarna övergav socialdemokraterna, troligtvis inte på grund av att man i grunden tycker att partiet är dåligt utan på grund av att S blev osynligt i den rödgröna gruppen och att partiledningen blev mer rädd för att förlora valet 2010 är vilja vinna det.
Jag tyckte mig se hur partiledningen som innan drev en ganska bra oppositionspolitik, och fick stöd av invånarna i Sverige, helt plötsligt började bli allt mer försiktig ju närmare valdagen man kom. Det var ängsligt och velande fram och tillbaks. Till sist tröttnade väljarna och lämnade partiet.
Återigen stiger socialdemokraternas opinionssiffror. Det visar att det finns en tro hos väljarna på att socialdemokratin faktiskt inte bara kan ge människor hopp om en bättre framtid utan också förverkliga detta. Det finns också hopp om att vi ska föra en annan och mer offensiv politik för Sverige och landets invånare. Jag kommer göra vad jag kan för att väljarna ska bibehålla detta hopp men jag kommer också att arbeta stenhårt för att partiledningen inte ska få gummiben en gång till och vika ned sig i rädsla för att tappa väljare. Det accepteras inte!
Jag tycker signalen från väljarna är glasklar: Nu måste socialdemokratin ge järnet!

Peter Andersson skriver om socialdemokratins lyft. Björn Andersson och Tord Oscarsson skriver också om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar