söndag 25 mars 2012

S pratar om ett bra näringslivsklimat

Det är intressant att följa den politiska diskussionen om dagens och morgondagens jobbskapandet åtgärder. Ena sidan pratar om att det är genom skattesubventioner som nya jobb ska skapas och sänkt lön. En lite pessimistig syn som utgår från att jobben inte verkar bli fler och därmed måste vi på något sätt dela på de som finns (vilket dessa subventioner och lönesänkningar handlar om). Socialdemokraterna å sin sida pratar om hur vi ska kunna stärka svenskt näringsliv genom utbildning, ett förbättrat uppfinningsklimat, förstärkningar som gör att företagen kan slå sig in rejält på exportmarknader, utvecklad infrastuktur och byggande, tillgång till riskvilligt kapital samt satsningar på gamla och nya näringsgrenar genom att staten går in och blir aktiva aktörer. Det är också en diskussion som gör att regioner och kommuner kan växa och bli starkare.

Sverige måste skapa många fler arbetstillfällen än vad som görs i dag. För att det ska göras går det inte att bara titta på en åtgärd, genomföra den och tro att det ska lösa allt. Det behövs mycket mer än så. Det är ett komplext område som behöver en samlad politik som involverar olika områden. Här har socialdemokratin många spännande tankar och konkreta förslag som redan idag hade kunnat skapa nya arbetstillfällen om vi hade styrt.
Vi kan bara titta ett par år bakåt på SAAB:s situation. När vi pratade om att kunna stötta företaget pratade den andra sidan om att lägga ned och sa att företaget var ett produktmärke i en produktportfölj. Det fnystes föraktfullt från den sidans sympatisörer, samma folk som mer än gärna tycker det är rätt att staten ger stöd till hushållsnäratjänstbranschen och nu restaurangbranschen, men de hade missat vad det handlade om. Diskussionen handlade om att behålla och utveckla svenskt näringsliv som helhet och de enskilda företagen.
Vi kan se på lokalnivå här i Ystads kommun högeralliansens inställning till företagandet. Här bjuds näringslivet in till informationsträffar samt att gott företagsklimat mäts utifrån hur mycket man kan privatisera av välfärden. Det är att göra näringslivet en björntjänst då det är helt andra frågor som behöver pratas om.
Det vi socialdemokrater utgår ifrån är hur samhället kan vara med i byggandet av ett starkare näringsliv som klarar av den globala konkurrensen och skapar massvis med nya arbetstillfällen. Det är därför som vi tar ett helhetsgrepp och för in en rad olika politiska områden i detta. För om Sverige ska kunna vara ett land som är en vinnare i den globala handeln gäller det också att massivt rusta och utveckla svenska företag. Intressant är att vi pratar om detta medan den andra sidan inte nämner företagandet längre.
Svd, DN hyllar Stefan Löfvén, Expressen larvar sig. Johan Westerholm i kritik mot Svd och Göran Persson om Israel. Röda berget lyfter också detta. Högbergs tankar prata om jobben. Parkstugan diskuterar jobbskatteavdraget. Ola Möller om oärlig beskattning och en sjukförsäkring som går med överskott. Martin Moberg om ekokammaren och nya jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar