torsdag 15 mars 2012

Socialdemokraterna har störst förtroende i jobbfrågan

I en SIFO-undersökning visar det sig att socialdemokraterna har inte bara fått ökat förtroende av väljarna när det handlar om vem som anses ha bäst jobbpolitik utan har fått mest stöd av väljarna i denna fråga. För oss socialdemokrater är det bra men det gäller att arbeta än hårdare i denna fråga.
 
Valen 2006 och 2010 förlorades av socialdemokraterna på grund av att vi ansågs av väljarna att ha för dålig jobbpolitik. Alliansen vann båda valen bland annat på grund av detta. Det som tidigare hade varit socialdemokraternas paradgren, tillsammans med ekonomin, var nu en mycket livsfarlig akilleshäl som skadade partiet rejält.
Efter den senaste valförlusten har vi sakta men säkert börjat att bygga en bättre grund där kampen mot arbetslösheten och skapandet av fler jobb är i centrum. Med Stefan Löfvén har det utvecklats ytterligare och är nu socialdemokraternas två huvudfrågor. Det gäller oavsett om det är på riksnivå, region- eller kommunnivå.
Sverige är i en lågkonjunktur där arbetslösheten ligger på cirka 405 000 personer (8,7 procent) och riskerar att fortsätta att öka under året enligt olika prognoser. Det är helt rätt att fokusera och bygga hela politiken på detta. Väljarna gillar detta och pekar klart på att socialdemokraterna har man störst förtroende för i jobbfrågan. För oss gäller det nu att arbeta än hårdare i frågorna om jobben.
Kristian Krassman, Martin Moberg, Högbergs tankar, Johan Westerholm, Dagens Arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar