onsdag 28 mars 2012

Socialdemokraterna ska aldrig förvalta

En av de största orsakerna till att socialdemokraterna förlorade valet 2006, samt valet 2010, är att partiet hamnade i ett förvaltartänkande. Vi kom att försvara det som fanns, kanske gjorde vi lite korrigeringar här och där, och hamnade därför i en situation där vi tyckte att det som fanns vara ändå helt okej. Nytänkandet men framför allt insikten om att det som en gång var, och som detta en gång i tiden byggde på, måste hela tiden ifrågasättas, förändras och nytt skapas. En insikt som missades. Nu är det dags att vända på det.

Jag har funderat en hel del på varför vi förlorade valen 2006 och 2010. Mycket fokus har legat på politiken och självklart behövs det utvecklas än mer. Organisationen läggs också mycket fokus på, vilket också är helt rätt. Dock har mindre energi lagts på detta med att varje regering riskerar att stelna till och bli förvaltande. Jag har sett tankar i den riktningen men dessa har inte fått chans att blomma ut ordentligt på grund av andra saker. Om socialdemokratin ska vinna valet 2014 med stöd av medborgarna måste vi ta itu med detta tänkande.
Om vi får förtroendet att leda Sverige efter en valvinst 2014 ska det inte bero på att väljarna är missnöjda med regeringen, även om det är en bonus. Däremot ska de välja oss på grund av att vi har en bättre politik, är ett öppet parti och att vi aldrig mer kommer att se oss som förvaltare. Vi får inte hamna i den fällan igen utan måste inse att även när vi styr måste gamla ”sanningar och käpphästar” ifrågasättas och ändras. Allt beroende på hur samhället ser ut och vad det är för framtid vi vill forma. Politiken måste återkomma och vissa sin betydelse.
Det jag tycker mig se i dag i partiet är en allt mer ökad insikt i att socialdemokratin hela tiden måste vara i rörelse och nytänkande. Det handlar självklart inte om att kasta vår ideologi och värderingar åt sidan och anamma högeralliansens tankar. Istället handlar det om att utifrån vårt eget forma och utveckla vår politik med ursprung i dagens samhälle och det samhälle som vi vill kunna bygga i framtiden. Då måste vi våga ifrågasätta och ändra på saker och ting.
Jag blir bekymrad när jag hör partikamrater som säger att vi måste anpassa oss efter hur verkligheten är. Det är att omvandla socialdemokraterna från att vara en förändrande och styrande kraft till att bli en båt som rullar med vågorna men kan inte göra mer. Den formen av tänkande för inte partiet framåt, ej heller Sverige.
Vi behöver därmed en socialdemokrati som går på offensiven och som måste inse att vi ska aldrig förvalta utan hela tiden utveckla, kasta åt sidan det som behövs och att vi faktiskt kan både påverka och styra hur framtiden ska bli.
Ibrahim Baylan om att skolan behöver utvecklas. Peter Andersson som skriver om skolans utveckling. Svenska Dagbladet om att nya tunga politiska beslut saknas och därmed att förvaltandet sätter in. Röda berget skriver om FOI. Johan Westerholm om transporten av plutonium. Martin Moberg skriver också om detta. In Your Face om regeringen.

2 kommentarer:

  1. Politikers uppdrag är till ca 95% att just förvalta och kanske 5% förändra samhället.

    Vi väljare vill inte leva i ett stormigt hav...

    Att er politik behöver förnyas är en helt annan sak. Den måste göras om på ett fundamentalt sett men det är svårt att se hur det ska ske med de enorma klyftor som finns inom partiet.

    SvaraRadera
  2. Det stora problemet som S har är att det uppfattas som omodernt. Men tryggt. Som en Volvo 245. Men alla smygtittar på senaste Audi:n. Och i den sitter Reinfeldt.

    SvaraRadera