fredag 6 april 2012

Är det så här flyktingpolitiken ska bedrivas i praktiken Miljöpartiet?

I Aftonbladet kan vi läsa nu hur en hel familj med föräldrar och barn ska splittras och utvisas till olika länder. Barnen utvisas med mamman till ett land, egentligen ska barnen inte vara ensamma med mamman, och pappan till ett annat land. Barnen är födda och uppväxta i Sverige. Nu kastas de ut. Är detta den invandrings- och flyktingpolitik som Miljöpartiet kom överens med högeralliansen om? När ska Miljöpartiet ta ansvar?
Miljöpartiet gjorde upp med högeralliansen om invandrings- och flyktingpolitiken i Sverige. Enligt Mp var tanken att skapa en humanare politik på detta område men flera fall visar på att det har blivit tvärtom. Den politik som Miljöpartiet har kommit överens om är inte bra för människor som invandrar hit eller som söker skydd här. Det kvittar hur mycket det partiet pratar om att nu kan vissa grupper få bättre möjligheter att komma hit.
Vi kan alla se hur det slår där människor i behov av sjukvård, omsorg, som är födda och uppväxta i Sverige, som har skyddsbehov med mera kastas ut ur Sverige. För detta bär Miljöpartiet ett ansvar. Det är dags för Gustav Fridolin och Åsa Romson att på allvar säga till regeringen och förhandla om det man har kommit överens om. En annan väg finns inte.

Johan Westerholm i en analys från dagens Sverige. Bengt Silfverstrand om partiets framryckning i opinionsmätningen. Nu ska det skrivas program för Miljöpartiet men det partiet borde fokusera på att göra om invandrings- och flyktingpolitiken.

1 kommentar: