fredag 27 april 2012

Är socialdemokraterna i samklang med sin samtid?

Socialdemokraterna har beskyllts för att inte klara av jobbfrågan och att inte vara i samklang med nuet. Det här är något som partiet har arbetat med i varierande intensitet sedan 2006. Efter valförlusten det året startades det upp olika rådslag som bådade gott men innan det hade getts möjlighet att sätta fröer avslutades det och allt fokus skulle läggas på det rödgröna samarbetet. Resultatet vet vi. Nu verkar nytt tänkande på gång.

Med Håkan Juholt startades nya saker upp men som tyvärr fick stanna upp lite. Detta har fått ny fart under Stefan Löfvén. Jag tror att han och Carin Jämtin kommer att arbeta hårt för att vi åter ska vinna förtroendet tillbaks från väljarna när det handla rom jobbfrågan, vilket mätningar visar på. Samma sak med att vi ska förstå nuet.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet presenterar Stefan Löfvén ytterligare nyheter ur socialdemokraternas vårbudgetmotion. Denna gången skriver han om den svenska sjukvårdens möjligheter. Fokus ligger på Life science och de möjligheter som finns här. Möjligheter som inte kommer av sig självt utan som måste ha hjälp. Förutom nya produkter och tjänster, vårdsätt, olika behandlingsmetoder och liknande skapas det också många nya arbetstillfällen. Det gäller med andra ord att satsa på detta.

Utgångspunkten är hur det ser ut i dag men också vilka stora möjligheter som finns i nuet och framtiden, möjligheter som kan förstärka svensk sjukvård och ekonomi om möjligheten tas. Debattartikeln visar på detta och ger en bild av vad som krävs för att Sverige ska kunna ta sig vidare och framåt. Jobben sätts åter i centrum.
En annan sak är att Stefan Löfvén inte koncentrerar sig på våra politiska motståndare utan allt ljus ligger på att vi har identifierat ett problem och kommer med vilka lösningar vi har på detta problem. Istället för att gnälla kommer det fram konstruktivitet och framåtblickande. Det är inte för inte som en majoritet av väljarna anser att socialdemokraterna ger människor bäst hopp om en bättre framtid.

Peter Högberg om olika vägar i socialdemokraterna. Röda berget vill att alla vvs-företag och plåtslageri tas ut i strejk. Martin Moberg skriver om Miljöpartiets budget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar