onsdag 25 april 2012

Arbetsmarknadens krav ökar – utbildning rätt väg framåt

I dag presenterade socialdemokraterna ett förslag ur sin skuggbudget som klart pekar ut vikten av att satsa på utbildning för att ge människor nya möjligheter att kunna bli attraktiva nya medarbetare samt möjlighet att starta företag. Utbildning är nyckeln för Sverige i den globala konkurrensen.


Det har lyfts fram många, många gånger sedan förlustvalet 2010 att socialdemokraterna måste lära sig att förstå sin samtid för att kunna forma en politik som upplevs som modern och framtidsinriktad. Under Håkan Juholts tid startades detta arbete upp. En sak som han lyfte upp, och som nu Stefan Löfvén för vidare, är vikten av utbildning för att Sverige ska kunna klara av den globala konkurrensen.
Håkan Juholt såg att i många länder storsatsas det på kunskapsutveckling där högskolor och universitet poppar upp som svampar ur jorden, allt med sikte på att bli nya vinnare i den globala ekonomin. Slutsatsen var klar. Sverige måste satsa på kunskap för att på det sättet kunna klara av den stenhårda globala konkurrensen. Stefan Löfvén har som facklig ledare sett och varit en del av den globala konkurrensen. Han bygger vidare på detta.
Vår politik bygger på att bygga ett Sverige som klarar av den allt tuffare konkurrensen och ser möjligheter. Samtidigt med detta visar vår samtid, men framför allt när vi blickar in i framtiden, att kraven på arbetsmarknaden ökar hela tiden. Det som innan räckte med nioårig grundskola kräver i dag minst gymnasiekompetens men redan nu ser vi hur allt fler jobb kräver högskolenivå.
Både nuet och framtiden kräver därmed att det satsas rejält i Sverige på utbildning och kompetenshöjning av den svenska arbetskraften. För den som är arbetslös, speciellt ung, innebär detta nya möjligheter att få kompetensen som gör dem till attraktiva nya medarbetare och som nya företagare. Utbildning skapar en frihet för den enskilde till att kunna få ett arbete. En väl utbildad arbetskraft klarar av den globala konkurrensen men startar också upp nya företag samt tar fram nya produkter och tjänster som gör att nya arbetstillfällen skapas.
Det här är en utveckling som vi tror på och som har varit den väg som Sverige och landets invånare vunnit mycket på. Något som gjort landet rikt.
Detta till skillnad från regeringen Reinfeldt som istället tycker att Sverige ska konkurrera med låga löner och försämrade arbetsvillkor. Det ska lokal hit investeringar från utlandet och skapa nya arbetstillfällen. Fredrik Reinfeldt och hans högerallians visar därmed att man inte är beredd att rusta Sverige så att man kan klara av den allt hårdare globala konkurrensen och ett arbetsliv som ställer allt högre krav på människor.
Sveriges framtid hänger helt och hållet på hur vi klarar av den globala konkurrensen. För den stora och viktiga motorn i svensk ekonomi, exportindustrin, är det viktigt att vi satsar på utbildning. Då förbättras Sveriges möjligheter att ta marknadsandelar. Det i sin tur skapar nya arbetstillfällen i Sverige. Valet är enkelt.
Margit Silberstein om att S siktar in sig på alliansens akilleshäl. Röda berget tar upp att utbildning ger unga jobb. Martin Moberg skriver att utbildning ger faktiskt jobb. Halland(s)bloggen om regeringens politik. Jämlikhetsanden skriver också om dagens förslag från socialdemokraterna. Moderaternas partisekreterare Kent Persson skickar ut en siffra på att 14 000 jobb försvinner med S politik men han anger ingen källa. Min fråga till honom är vilken källa han använder sig av och vilka beräkningsgrunder han använder sig av. Verkar som att moderaterna nu kommer att sprida felaktiga uppgifter. Röda berget ställer också frågor till Kent Persson. Alliansfrittsverige ger svar på tal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar