måndag 2 april 2012

Det handlar om att se 20 miljarder möjligheter

Det kommer att bli intressant att se hur ekokammaren och högeralliansen kommer att reagera på det faktum att socialdemokraterna vill prioritera om inom statsbudgetens ramar och på det sättet frigöra 20 miljarderkronor. Det är ett utökat reform utrymme som nu ska skapas. Kommentarerna från socialdemokraternas motståndare kommer nog att bli de gamla klassiska där jobben hotas, ungdomarna hotas, risk för ökade bidrag och annat gissande och tyckande. Vad detta egentligen handlar om är att kunna se möjligheter.

Det finns en viss summa pengar i Sverige. Statsbudgeten har ett visst utrymme men hur den ska användas skiljer sig åt mellan högeralliansen och socialdemokraterna. Regeringen vill gärna hålla fast vi förändringar som har gjorts av dels ideologiska skäl, dels utifrån prestige. En regering som talar om att ständigt förändra och förnya sig måste också våga pröva sin egen politik och göra förändringar.

Socialdemokratin vågar ifrågasätta rådande budgetposter utifrån hur dagens samhälle ser ut, vilka utmaningar Sverige står inför och om de satsningar som innan har gjorts verkligen bidragit till utveckling eller om det är så att pengarna kan användas på ett annat och bättre sätt. Vi anser att minst 20 miljarder kronor i statsbudgeten både kan och ska användas på annat sätt. Pengarna kan användas på ett smartare sätt som leder till att Sveriges konkurrens kraft ökar, att vi klarar av den globala konkurrensen, vi kan bygga ett kunskapssamhälle och att fler arbetstillfällen skapas.
Vem vill säga nej till detta?

Johan Westerholm om nyttiga läxor från tidigare partiledare. Martin Moberg om att S är största parti. Ulf Bjereld studerar de sociala mediernas potential. Guuran skriver om ökade budgetutrymmet. Mer på Netroots.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar