måndag 9 april 2012

Ett politiskt samarbete måste bygga på en vision om ett bättre samhälle

Jag noterar att högeralliansens partisekreterare i går skrev en debattartikel om att de borgerliga väljarna vill se ett utökat samarbete. I dag svarar Svenska Dagbladets ledare på detta och undrar varför den sidan inte sätter igång. För oss socialdemokrater är det nyttigt att förstå varför högeralliansen och det rödgröna samarbetet startade och lära oss av misstagen.

Både högralliansen och det rödgröna samarbetet bygger i grunden på ett stort motstånd mot varandra. Det är bara att studera de båda sidornas förslag i valet 2010, men även alliansens politiska förslag från 2006. Det var ett stort misstag som den rödgröna sidan gjorde i förra valet och som högeralliansens partier fortfarande är inne i.

För ett samarbete ska inte bygga på motstånd/hat mot den andre utan på en vilja att bygga ett bättre och mer utvecklat samhälle.

Jag förstår att högeralliansen och ekokammaren mer än gärna vill redan nu ha reda på vem som socialdemokraterna ska samarbeta men deras undran utgår ifrån fel perspektiv.

Om socialdemokraterna kommer att samarbeta med andra partier kommer det att vara utifrån en utgångspunkt att bygga ett annat samhälle, självklart med utgångspunkt i dagenssamhälle men framför allt utifrån hur framtiden kan komma att se ut. Det betyder att socialdemokraterna kommer att samarbeta med alla partier som delar våra värderingar och iden om att utveckla ett annat samhälle. Även borgerliga partier är välkomna i detta.

Jag förstår att det skrämmer exempelvis moderaterna. Det partiet gynnas mycket av hur blockpolitiken ser ut i dag. Genom högralliansen har moderaterna stärkts och tagit över taktpinnen. Det partiet vill inte se samarbetet upplösas.

För Sverige och landets framtid handlar inte politiken om att bygga en politik utifrån motståndet mot någon annan. Det handlar om att föra landet vidare, ge människor hopp om framtiden och möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar. Vi socialdemokrater bygger vår politik med detta som grund. Andra partier från högralliansen som vill vara med i detta är välkomna. Vem är beredd att ta första steget?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar