fredag 20 april 2012

När ska Europa växa vidare?

Runt om i Europa stiger arbetslösheten, allt fler hamnar i utanförskap, klyftorna växer och nya generationer växer upp utan hopp om en bättre morgondag. Samtidigt med detta breder rasismen och hatet ut sig igen, kletar ned och försöker locka med en annan världsbild där vissa pekas ut som motståndare och de som förstör. Europas politiska ledningar är mer upptagna av att skära ned och försöka visa marknaden hur duktig man är, en marknad som man med lätthet hade qkunnat styra, än att på allvar diskutera Europas verkliga problem. När ska Europa tilåtas växa upp?

Europa har egentligen inte gjort upp med sitt förflutna. Ett förflutet som kännetecknar av att se ned på andra människor och alltid ha "den andre" som fiende. Under mycket lång tid har judarna fått vara syndabockar, med det kristna Europas godkännande. De har förföljts, dödats och jagats bort. Efter andra världskriget var det många som hoppades att Europa hade lärt sig en nyttig läxa men så är inte fallet.

Inte ens i dagens moderna värld har Europa kommit mycket längre. Runt om har extremhögern vunnit allt större inflytande och makt och sitter med i en rad parlament runt om i Europa. Samtidigt har judarna ersatts av muslimerna och mycket hat riktas mot denna grupp. Det är med andra ord ett Europa som fortfarande är fast i sitt eget förflutna och som inte tillåts att växa upp.

Rättegången mot barnamördaren i Norge visar upp en bild av gärningsmannen där denne aldrig har vuxit upp utan lever i en fantasivärld som är skapad av andra vars egentliga plan är att få en egen makt men vill ha den på andras bekostnad. Mördaren är inte en isolerad person utan han är en produkt av ett Europa som fortsätter att ledas av hat mot den andre.

Det är ett Europa som de flesta av oss inte vill se. Vi vill ha ett annat Europa som skapar hopp om en bättre morgondag, som ger oss möjlighet att förverkliga våra drömmar och som satsar på framtiden. För socialdemokratin finns det med andra ord mycket att göra. För är det någon som skulle kunna skapa ett bättre Europa så är det socialdemokraterna.

SVd1, Jämlikhetsanden, Martin Moberg, Johan Westerholm, Röda berget,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar