söndag 8 april 2012

Tjafset om 90-talets budgetsaning och ordning i statsbudgeten hämmar satsningar in i framtiden

Jag tycker det är mycket lärorikt att fördjupa mig i mänsklighetens historia. En sak, av många, som jag har lärt mig är att det som en gång har hänt ska man lära sig av men samtiden bär på nya fröer som man måste fokusera på. Budgetsaneringen och ordningen i statsfinanserna är en sådan sak som i sig själv bär fröer med sig som vi nu ser slår igenom och försämrar för Sverige.

I dag skriver Katrine Kielos en intressant ledarartikel i Aftonbladet som sätter fingret på något som är en realitet i Sverige. Ska man vinna val ska man alltid prata om ordning och reda i statsfinanserna, prata om och om igen om detta samt om att skuld vill vi inte vara i. I grunden en bra tanke men skuldsaneringen och kampen för överskott i statsbudgeten har gjort att navelskådandet har ökat.
Det är självklart viktigt att ha ordning på ekonomin. Risken är annars stor att skuld efter skuld läggs ihop till ett enormt skuldberg om nu inte dessa lån har gjorts inom det egna landet och/eller används till att investera i sådant som ger mycket mer pengar tillbaks på medellång och lång sikt. Problemet är dock att tjatet om överskott i statsfinanserna och budgetsanering har gjort att vi bara ser ett år framåt, aldrig längre. Det är förödande för ett lands utveckling, speciellt på längre sikt, vilket vi kan se nu.
I kommuner, landsting och staten håller man nu på med att göra budget. Det pratas om år fram till och med 2015 men i huvudsak ligger blicken helt och hållet på nästa år. Det är bara ett år i taget som gäller. Fullt naturligt med tanke på att ordning i statsfinanserna kräver det men det gör också att utvecklingen för ett land begränsas, försämras och rent av missas. Landet stampar på samma plats.
En sådan utveckling kan vi se i Sverige där det kortsiktiga prioriteras men vilken utveckling som vårt land ska ta, hur vi vill att vårt samhälle ska se ut exempelvis 2030, vilka verkliga utmaningar vi alla står inför får inte möjlighet att komma fram. Detta är en utveckling som faktiskt försämras Sveriges möjligheter och försämrar människors hopp om att kunna förverkliga sina drömmar.

En sak är dock klar. Det finns ingen politiker i Sverige idag som vill köra landet i botten. Den politiker som antyder något annat ska inte vara politiker. Det som nu behöver göras är att prata om framtiden och vad det är för Sverige vi vill bygga för framtiden. Görs inte det har vi solklart försämrat våra egna möjligheter i detta landet.

I Tyskland sker det nu saker som kan förändra mycket i det landet men också i hela Europa. Lyckas det sker det förändringar. I Sverige är debatten i det närmaste borta. Vi vet en sak. Framtiden, det är där vi kommer att leva. Hur den ska se ut är något som vi ska prata om. Den debatten ska vi socialdemokrater nu ta på allvar. Vi som parti måste inse att det som en gång var tillhör det förflutna medan framtiden bär med sig nya saker som vi redan idag måste forma. Det nya kommer att frigöra människor. Dags att inse detta.

Johan Westerholm i en analys av Anders Borgs framträdande i radio. Röda berget om Anders Borgs framträdande i SR P1: lördagsintervju. Något som statsvetaren Ulf Bjereld också tar upp. Ledarbloggen på Svenskda Dagbladet borde blicka mer ut i världen och se vad som händer där. GP inser inte heller att saker och ting håller på att förändras. Johan Westerholm skriver om demokratin kan överleva och om hemliga danska domstolar. Peter Andersson tittar på högeralliansens politik. Moderaten Thomas Böhlmark verkar inte inse vad som händer. Kent Persson (M) håller ett försvarstal men behöver gå djupare i sina tankar. och ifrågasätta "sanningar". Supermiljöbloggen med intressanta funderingar kring att komma bort från det fossila samhället. Olas tankar tar upp DN:s försök till att ändra på historien från i höstas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar