fredag 27 april 2012

Vet de om att de har problem?

Det finns två stycken intressanta debattartiklar i högertidningen Expressen som är väl värda att läsa med tanke på att högeralliansen befinner sig i en mycket allvarlig kris. I den ena går fyra stycken från högeralliansen ut och försöker att såga socialdemokraternas förslag utan att inse att FredrikReinfeldt redan har underkänt den politik dessa fyra försvarar. Den andre tar upp moderaterna och de problem som finns där. En intressant fråga är om högeralliansen inser att den sidan är i djup och allvarlig kris eller man lever i förnekande och hoppas på att i valet 2014 ska man få förnyat förtroende.
Det är en konstig argumentation som de fyra företrädarna kommer med. De försvarar sänkning av arbetsgivaravgiften med en argumentation som inte hämtar sin näring från verkligheten. Tittar vi på den är fakta att ungdomsarbetslösheten har ökat, trots den sänkta arbetsgivaravgiften. Sedan kostar varje jobb, som de anser ha skapats, närmare 900 000 kronor. En åtgärd som nationalekonomen Lars Calmfors och regeringens eget ekonomiska råd sågar längs med fotknölarna.
Det är en spännande argumentation med tanke på att Fredrik Reinfeldt redan har underkänt denna satsning. Därmed undrar jag varför de fyra väljer att gå till storms med en argumentation som redan är underkänd. Det hade varit mer klädsamt att tycka att förslaget från socialdemokraterna är bra och avändbart.
Den andra artikeln visar på den djupa kris som moderaterna och högeralliansen är i. Den knyter fint ihop den problematik som har fått hela den sidan att stanna upp och tro att det man har gjort är mycket fantastiskt. De fyra från förra artikeln är typexempel på hur högeralliansens företrädare är i en limbo nedåt men vägrar att inse detta och att en ny politik behövs.
Socialdemokraterna fokuserar på hur man på nya sätt kan skapa ännu fler nya arbetstillfällen och rusta människor så de kan bli värdefulla nya medarbetare. Det är rätt sätt att arbeta. Högeralliansen å sin sida väljer att hålla fast vid det gamla utan att inse på fullt allvar att det man har gjort har inte fungerat som gör att svensk ekonomi klarar av lågkonjunkturerna mycket bättre. Nya idéer behövs som använder pengarna på nya och bättre sätt. De båda artiklarna visar därmed på den djupa kris högeralliansen behövs. Nedgången i opinionen är bara början.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar