tisdag 22 maj 2012

Strutsmentaliteten förstör för barnen

Resultaten i den svenska skolan har försämrats över tid. Under de senaste åren har Sveriges resultat i mätningar sjunkit samtidigt som elever inte går ut högstadiet och gymnasiet med minst godkänt i alla ämnen. Kunskapsnivån ligger på en lägre nivå idag. Skolverket har i två omgångar redovisat rapporter som kartlägger och drar slutsatser om vad problemen handlar om. Istället för att seriöst diskutera detta väljer skolpolitiker runt om i Sverige att undvika att diskutera detta på allvar. De som blir lidande är barnen. Nu får det vara nog.

Det är mycket allvarligt att skolresultaten försämras. Sverige har byggt upp sin ekonomi på att skolan ska ge kunskaper och möjligheter till människor som gör att vi kan skapa nya arbetstillfällen, nya företag men framför allt klara av den globala konkurrensen. Utbildning är nyckeln i detta.
Skolverket har gett sig i kast med att kartlägga hur dagens skola ser ut, analysera fram vad det är som skapar problem för skolan och den enskilda eleverna och komma med slutsatser. Det som pekas ut är att den svenska skolan har utvecklats till att bli en ojämlik skola och roten till detta är det fria skolvalet. Den ojämlika skolan försämrar för alla elever och gör att kunskapsnivån sjunker.
I detta läge borde det därmed vara självklart att diskutera hur Sverige ska bli en kunskapsnation av rang och hur den svenska skolan ska kunna spela en viktig roll i detta. Vad gör skolpolitikerna, inklusive partiledare? Jo, fastnar i en debatt där allt fokuserar på att försvara på olika sätt friheten att välja skola. En romantisk syn som gör att vi inte kan utveckla skolan. Därmed drabbas barnen och ungdomarna negativt.
Vi måste inse, vare sig vi vill det eller inte, att den svenska skola som har skapats inte fungerar längre. Något annat måste göras, en annan väg måste beträdas. Jag anser därför att den svenska skoldebatten borde fokusera på följande frågor:
1: Hur ser omvärldens kunskapsutveckling ut?
2: Hur ska Sverige klara av den globala konkurrensen?
3: Hur ska bildningen i Sverige utvecklas för att vi ska kunna vara en kunskapsnation av rang?
4: Hur utvecklar vi bildningsmöjligheterna i Sverige (och nej, i denna fråga ingår inte skolvalet)?
När vi har svaren på ovanstående frågor börjar vi diskutera de andra saker. Detta är en väg in i framtiden som gör att vi kan slänga bort dagens skoldebatt, som i stort sätt cirkulerar kring friheten att välja skola, eller rättare sagt handlar det om friheten att välja byggnad och namn på byggnaden. Den pedagogiska mångfald som lovats finns inte. Vi måste därmed börja om från början och diskutera det som lägger grunden för en framgångsrik utveckling av Sverige som kunskapsnation.
Jag hoppas därmed att socialdemokraterna tar ledningen i detta nödvändiga arbete. Det gäller att vi vågar ta framtidsdebatten och leda den.
Röda berget om att skolan måste ge alla barn möjligheten att uppfylla sin potential. Martin Moberg skriver om gårdagens viktiga rapport om att tryggheten minskar för människor och oviljan att se sanningen. Löntagarbloggen tar upp problemen med a-kassan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar