söndag 17 juni 2012

En röd tråd som väljarna stödjer

Dagens SIFO-mätning är en intressant läsning för oss alla. Den kullkastar en del teorier som bland annat moderaterna gärna vill använda sig av och förändrar därmed tiden och vad som ska hända fram till valet. En tid som vi socialdemokrater kommer att använda mycket noga till att utveckla partiet och dess politik.

SIFO-mätningen bekräftar den senaste stormätningen från SCB. Socialdemokraterna fortsätter att öka och landar nu på 38,8 procent. Målet att nå 40 procent finns men kräver fortsatt hårt arbete för att uppnå och sedan behålla. Talet om att socialdemokraterna skulle vänja sig vid att vara ett 25-procents parti och dela socialdemokraternas väg ut i Europa har kommit på skam.
Dagens SIFO-mätning visar att socialdemokratin är tillbaka igen och får ett allt större stöd från väljarna. Även om moderaterna gärna har hoppats att den kris som Europa befinner sig i ska ge dem allt större stöd bland väljarna har det blivit precis tvärtom. Moderaterna backar. En varning om någon men som borde få Kent Persson, Per Schlingmann, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att inse en gång för alla att svenska folket vill ha något nytt, något som de inte kan leverera i och med att de har den politik de har och står för det de står för.
Stefan Löfvén och socialdemokraterna har sedan februari varit konsekventa i den politik som vi vill föra. Det handlar om jobben, kampen mot arbetslösheten och utbildningens betydelse för människors möjligheter i livet och Sveriges framtid. Vi pratar om hur jobben ska bli fler genom satsningar på innovationer och forskning, helst knutit till det hållbara samhället, på att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft och kunna sälja allt mer på den globala arenan, att kunna ta hem arbetstillfällen men också att kunna skapa nya företag. Socialdemokraterna anser att det finns för få arbetstillfällen att söka och därmed ska efterfrågesidan på jobbsidan öka. När det handlar om arbetslösheten pratar vi om hur de arbetslösa ska kunna stärkas så att de får möjlighet att kunna bli nya medarbetare. I detta ligger det också att prata om skolan och utbildning, som vi vill förbättra och satsa än mer på. För utan en bra utbildning försämras människors möjligheter i livet.
Det är klart och har en röd tråd. Väljarna har förstått detta och ser att vi beskriver deras verklighet rätt och har spännande idéer kring hur detta ska kunna lösas. För det får vi ökat stöd. Nu ska vi se till att öka tempot och kongressen nästa år kommer att bli ett nytt och positivt avstamp som lägger grunden för en framtidsvision och politik.
Högbergs tankar om hur Svd försöker formera sig inför valet, bland annat genom att inte räkna in Mp på vänstersidan i svensk politik. Martin Moberg för fram att ekokommaren är nervösa. Jan Andersson om mittenvänsterns framsteg. Tord Oscarsson har räknat fram mandatfördelningen. Olas tankar skriver om att Stefan Löfvén har en plan. Röda berget om att Fredrik Reinfeldt har tappat krisvapnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar