söndag 10 juni 2012

Medborgarstyrd välfärd - självförtroendets återkomst?

Aftonbladet har i dag en intressant ledarartikel som pekar på att socialdemokraterna ska helt och hållet ta över näringslivsfrågorna. Här har regeringen abdikerat och öppnat fältet fritt. Speciellt med tanke på socialdemokraternas koncentration på hur fler jobb ska skapas i Sverige. Här är näringslivet en viktig part som kan skapa än fler arbetstillfällen. Det skapas med andra ord för få men genom att få stat, samhället, arbetsgivare, fack och forskning att samarbeta kan fler nya jobb skapas som leder till att arbetslösheten minskar. Fältet ligger med andra ord öppet för en socialdemokrati med självförtroende, ett självförtroende som vi inte riktigt har i dag.

En debattartikel skriven av Stefan Stern tar upp att socialdemokraterna får inte införa förbud mot vinster i välfärden för det kommer att försvåra valfriheten och därmed mångfalden i välfärden. När det handlar om innehållet i hans artikel visar det en bild av tillståndet i socialdemokraterna när det handlar om välfärden och orden valfrihet och mångfald.  Vi har inte kunnat komma med något annat som svar på det innehåll som borgerligheten har gett orden. Även om det finns partikamrater som försöker fylla det med ett annat innehåll saknar socialdemokraterna självförtroende när det handlar om detta.
Jag tycker det är viktigt att vi är helt ärliga. Medborgarna i Sverige vill kunna välja i välfärden. Det är en vilja som högeralliansen med moderaterna i spetsen har insett och kommit med sin version. Socialdemokraterna har inte orkat komma med något annat men vi måste göra det då vi har facit på hur deras version faktiskt ser ut i verkligheten. Därmed måste vi för tillfället lägga diskussionen åt sidan över vad vi anser man behöver göra för att fixa högeralliansens system.
Det en socialdemokrati med självförtroende måste välja att göra är att ta över dessa ord och ge dem en helt ny innebörd. På det sättet kan vi också skapa något helt annat. För att göra det måste vi börja i rätt ände. Varken staten eller kapitalet kan ge det medborgarna vill ha, nämligen att bestämma över de tjänster medborgaren anser sig vara i behov av. Morgondagens välfärd kan varken byggas på statens eller kapitalets ägande och styrning. De båda sätter system före medborgaren. Vi socialdemokrater måste sätta medborgaren i centrum och bygga upp nya system som har till uppgift att serva och stödja den enskilde.
Det är ett tänkande som bygger på en medborgarstyrd välfärd. Denna demokratiskt styrda välfärd möter upp medborgarnas vilja att vara med som aktiva i välfärden och ha mångfald. Det omöjliggör kapitalägare som är inne för att ta vinst samtidigt som det ställer oerhört höga krav på alla som vill vara med och bidra till att medborgarna kan leva sina liv självständigt. Det gör att system som kommuner och andra har idag måste helt göras om från grunden.
En socialdemokrati med självförtroende behöver ta detta steg. En sådan utveckling av välfärden är något vi kommer att få stöd för och något som högeralliansen aldrig kan kopiera då det går emot deras tro på att marknaden löser allt på bästa sätt.
Anna Ardin ger svar på tal till Stefan Stern. Martin Moberg och Johan Westerholm gör samma sak. Essbeck om att socialdemokraterna måste ha en tydlig linje. Thomas Böhlmark om att tänja på gränser i olika frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar