lördag 23 juni 2012

Ska vi lära oss simma nu?

Rio-mötet är slut. Ett miljö- och klimatmöte som miljöorganisationer har satt ett visst hopp till. Resultatet blev ett slutdokument som pekade ut vikten av hålla tidigare avtal samt att ländernas ska arbeta för ”grön ekonomi”. Det var det enda. Miljöorganisationerna är besvikna medan en politiker som Fredrik Reinfeldt tycker att mer kan man inte göra för tillfället.

Efter miljömötet i Köpenhamn, som slutade i ett praktfiasko, är det många som har satt sitt hopp till mötet i Rio, speciellt miljöorganisationerna. Världen har sedan år 2000 stått inför ett val. Vi har ett ”fönster” på ett antal år där vi gemensamt i hela världen har en möjlighet att ta tag i våra problem på ett sådant sätt så att påverkan blir mindre. Man pratar om att låta medeltemperaturen öka två grader. Av alla scenarier man har tittat på så är det dit man max vill gå. Helst ska temperaturen inte öka men det har gått så pass långt att nollresultatet inte går att nå.
Nu ser det ut som att inte ens två-graders målet är realistiskt då senfärdigheten hos världens politiker har misslyckats med att komma till beslut. Medeltemperaturen kommer att öka och de negativa effekterna på världen kommer att bli större.
Jag förstår hur Fredrik Reinfeldt resonerar. Det finns länder som inte vill skynda lika snabbt och långt som EU och Sverige, enligt det han säger. Självklart är det så och det är svårt att få dem på andra tankar. Dock måste Fredrik Reinfeldt inse att om det är så att EU och Sverige vill mer måste vi arbeta mycket hårt gentemot de andra länder och vara föredömen. Våra politiker behöver besöka andra länder, prata med dem och komma med erbjudanden som de inte kan tacka nej till. Det handlar om skuldavskrivningar, tillgång till ny teknik, öppna upp våra universitet än mer för andra länders studenter inom det gröna området, etablera gröna utbildningar i andra länder men också gå före och visa att vi kan skapa en grön ekonomi.
Just det sista är mycket viktigt för EU och Sverige att göra. Fredrik Reinfeldt har trovärdighetsproblem då vi kan se att hans regering satsar mindre på miljön och att skapa ett klimatsmart samhälle. EU är inte mycket bättre. Han vill hellre räkna hem miljövinster i andra länder. Det är klart att länder runt om i världen ser med misstanke på EU. Ställer inte vi om vår ekonomi, varför ska andra länder göra det? Alliansen i Sverige klarar inte av uppdraget. Inte heller Miljöpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar