tisdag 24 juli 2012

Dags att lyfta välfärdsdebatten

I Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet har det på kort tid publicerats tre stycken debattartiklar som handlar om en och samma sak, om än på olika nivåer. Två av debattartiklarna handlar om hur socialdemokratin ska förhålla sig till vinst i välfärden. Den tredje fokuserar på ett försök att utifrån det privatas eget synsätt försvara varför man anser sig behövas inom välfärden. Alla tre försvarar vinstuttaget och varför det behövs. Det alla tre debattartiklarna missar är för vem som välfärden finns till för.

Det är en riktig offensiv för att försvara vinstuttag och det privata inom välfärdssektorn. Innan har ledarredaktionen på exempelvis lokaltidningen Ystads Allehanda försökt sig på samma sak. Lansen för att försvara dagens system har lyfts upp och pekar mot alla som har en annan åsikt. Ve den som tycker annorlunda. De hotar att kasta hela välfärden in i totalt kaos. Speciellt socialdemokraterna.
Debattörerna gör vad de kan för att försvara ett system som forskningen har tittat närmare på. Resultatet är att det går inte att säga att privata utförare inom välfärden har inneburit höjning av kvaliteten och ett effektivare sätt att hantera skattepengarna på. Trots det väljer alla debattörerna, ledarredaktioner, politiker med flera att bortse från det.
Istället framförs försvar utifrån vad man själv tycker sig se, uppleva och försöker försvara. Ett system som har sin utgångspunkt i följande. Det privata och marknaden skapar högre kvalitet och använder skattepengarna effektivare. Marknaden är med andra ord bäst på att lösa samhällets uppgifter.
Forskningen pekar som sagt på att detta inte är sant. Varje seriös politiker, debattörer med flera måste utgå ifrån fakta. Gör vi det framträder en annan bild som slår sönder den målning som har fått styra diskussionen om välfärden och dess framtid.
Tiden har dock sprungit ifatt dessa systemkramare som har skapat och/eller försvarar ett system som utgår ifrån att den viktigaste i välfärden är utföraren. Utifrån min och socialdemokratins utgångspunkt är det inte utföraren som är viktigast utan faktiskt den som använder sig av välfärdens tjänster.
För varför finns dessa tjänster?
Tanken med välfärden handlar om följande:
1: Ge alla människor en bra start i livet och ha tjänster som är kompensatoriska. Oavsett bakgrund och grundmöjligheter ska alla människor för tillgång till samma möjligheter i livet och därmed kunna förverkliga sina drömmar om det goda livet. Förskolan och skolan är ett typexempel på detta.
2: Människor i en utmanande situation behöver tillgång till tjänster som stärker och förstärker deras självständighet och delaktighet men också sådana som skyddar, lindrar och vårdar.
3: Omfördelning från de som har gott om det till de som har mindre för att de senare ska kunna få möjligheter. Möjligheter som kommer hela samhället till del.
Det finns ytterligare saker men jag anser att dessa tre utgör grunden.
Så vem är det som ska ta del av dessa tjänster och som ska vinna på dem? Ja, inte är det utföraren utan det är individen. Vinner individen på det vinner också hela samhället, både på kort som lång sikt.
Försvaret av vinster i välfärden och de rådande systemet cementerar ned oss alla i en situation där utföraren blir det viktigaste, individen tappas och det resultat vi alla har tagit del av via media kommer att fortsätta. Vi måste vända på detta och åter sätta individen i centrum, som vi tänkte från början. För socialdemokratin finns det därmed en sak att göra. Bygg om hela välfärden från grunden och sätt den enskilde i centrum. Gör vi det har vi skapat något som gör att välfärden verkligen blir i den enskildes tjänst. Vinstdrivna verksamheter kommer därmed inte att vara ett alternativ. Låt oss diskutera detta istället.
Röda berget skriver om bolgasmegafonen Vidar Andersson. Martin Moberg i en kritisk blogg om Vidar Anderssons syn. Jämlikhetsanden fråga om LO har lärt sig något om lobbying. Högbergs tankar om att debatten är igen fokuserad på vinsten men diskussionen innehållet lyser med sin frånvaro.

13 kommentarer:

 1. Bland det bästa du skrivit på din blogg Roger
  därmed inte sagt övrigt du skrivit är dåligt. Inte alls kort sagt.

  Jag delar helt din ska vi kalla det analys av läget.
  Välfärden ska vara till för oss folket inte för vinstintresse eller privatisering i första hand.
  Det handlar även om anstälningsförhållanden.

  Om jag säger om det privata skulle vara effektivare och därmed minska personalstyrkan,
  Så är dessa som ställs utanför också viktiga om de måste vara i behov av Välfärden.

  Eller de anställda får de jobba med mera stress,
  mera risk för sjukdom o.s.v Vad har då Välfärden för dessa blivit.

  Det handlar om människors livskvalite både som anställd som utanförskap som Högern så fult kallar de som är arbetslösa, sjuka, ja t.o.m Pensionärer.

  Politiker är till för folkets bästa inte för privatisering och kapitalism i första rummet.

  SvaraRadera
 2. Tomas Andersson24 juli 2012 21:40

  "Varje seriös politiker, debattörer med flera måste utgå ifrån fakta."

  Precis...och då går det inte som vinst-motståndare säga att kvalitén är sämre i verksamheter som drivs privat.

  SvaraRadera
 3. Det går inte heller att säga att med det privata så blir kvaliteten bättre. Meningen med det privata i välfärden var just detta med att förbättra kvaliteten och öka effektiviteten. Så har inte skett och därmed faller grunden för det privatas existens. Försöket att knyta det till valfrihet är smart men privat innebär inte att valfriheten ökar.

  För vem finns valfriheten och vad handlar valfriheten om?

  I dag handlar det bara om friheten att välja det emblem som ska stå på den anställdes bröst.

  Välfärden ska inte handlar om valfrihet utan om egenmakten. Egenmakten för den enskilde att därmed kunna styra och få kontroll över de tjänster den behöver.

  Tackar så mycket för berömet = )

  SvaraRadera
 4. Märkligt urval du gör när du bara hänvisar till vissa bloggare i ärendet.

  Se gärna också http://www.s-info.se/silfverstrand

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag väljer att fokusera på innehållsdebatten och undviker att namnge. Annars är risken stor att diskussionen fastnar i person och inte i det som är större. Att andra skriver ut namnen och liknande är helt okej men jag väljer en annan väg.

   Radera
 5. Fokus borde vara att se till så vi skattebetalare får så bra och kostnadseffektiv vård som möjligt för våra skattepengar. Sen är det egalt om utförandet sker i offentlig eller privat regi men min personliga uppfattning är att all vård ska ske i offentlig regi. Emellertid kan man fråga sig hur de privata aktörerna kan ta ut dessa övervinster. Om man antar att ersättningen som dessa får motsvarar kostnaden för samma vård i offentlig regi tyder detta på att denna inte utförs tillräckligt kostnadseffektivt. Eftersom vårdpersonalen generellt är underbetald blir därför misstanken att det finns en massa dyra politiker och byråkrater i bakgrunden som kan rationaliseras bort.

  SvaraRadera
 6. Jag har aldrig riktigt förstått varför stora summor pengar (mångmiljardbelopp av våra skattepengar) måste slussas ut till skatteparadisen och hamna i några enskilda storkapitalisters fickor obeskattade för att vård av sjuka och gamla och en bra skola för barnen ska så att säga bli bättre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har jag inte förstått heller.

   Radera
 7. Regeringen Reinfeldt hotar med att 2014 tvångslagstifta så att alla kommuner tvingas privatisera äldreomsorgen och påtvingas riskkapitalbolag som Carema eller Attendo Care.
  Det innebär att den välfärd och trygghet som vi alla någon gång i livet behöver läggs ut på en marknad som görs till spekulationsobjekt för de olika vårdbolagen. Hemskt!

  SvaraRadera
 8. Välfärd ska inte vara att ge folket en grund att stå på. Välfärd ska vara att ge folket det bästa möjliga.

  För övrigt anser jag att vinst borde förbjudas. Överallt.
  Jag kan verkligen inte se någonting positivt med att våra produktionsresurser allokeras dit de genererar mest profit. Det är dårskap.

  SvaraRadera
 9. Leif: Varför sådant vikt vid "kostnadseffektivitet"? Det är inte kostnadseffektivt att lärare ser till varje elevs behov. Det är inte kostnadseffektivt att undersköterskan på äldreboendet tar sig tid att samtala med brukarna. Det är fantastiskt och bra för samhället i stort, men det är definitivt inte kostnadseffektivt utifrån den enskilda avdelningen, företagets eller ens kommunens synvinkel.

  SvaraRadera
 10. Samir är inne på det väsentliga. Varför betalar vi skatt för att bl.a. ha skola, vård och omsorg? År det troligt att det blir bra undervisning, vård och omsorg om huvudmålet med verksamheten är att spara på material och personal för att den skall ge vinst. Jag menar naturligtvis inte att man får slösa med skattemedlen men är det inte säreget om huvudmålet är ett annat än lära, vårda och ge omsorg. Man försöker kalla vinstmaximeringen för något annat kostnadseffektivitet, men som smir pekar på så missar man då målet med välfärdsverksamheten

  SvaraRadera
  Svar
  1. det blev litet fel den som står för denna kommentar är Bo Widegren

   Radera