tisdag 31 juli 2012

Dags för en rejäl utbildningslinje!

I Sverige är det 465 000 människor som är arbetslösa, 8,8 procent (7,5 procent vid säsongsrensning). I euroområdet är det 17,8 miljoner som är arbetslösa, 11,2 procent. I hela EU ligger siffran på 10,4 procent. Respektingivande siffror som visar att många, många människor riskerar att slås ut från arbetsmarknaden, inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. För Sveriges del handlar det om att det skapas fler jobb men också att arbetslösa får nya kunskaper. Samma sak gäller det för dem som har ett arbete. Synd att utbildning i dagens Sverige är nedvärderat.

Nu kommer garanterat en och annan borgerlig debattör, politiker och tyckare att anse att jag är snett på det. Om det är några som minsann har uppvärderat utbildningen i Sverige så är det Jan Björklund och alliansen. Förändringar, nya skollagar, betyg och liknande har satt svensk skola på rätt köl. Nu går det uppåt. Så kan dessa personer resonera men tittar vi mer noga ser vi att så är inte fallet.
Jan Björklund och högeralliansen har inte alls uppvärderat utbildningen. Via retoriken har man försökt men i verkligheten har inte något nytt hänt. Orsaken är att Jan Björklund och högeralliansen inte har förstått hur dagens moderna samhälle ser ut och man har missat helt vad framtidens samhälle kommer att bära med sig.
Vi vet i dag att utbildning är en färskvara. Även om du läser en inriktning på gymnasiet och sedan fortsätter med den på högskola direkt efter avslutade gymnasiestudier måste man hela tiden förkovra sig, fortbilda och vidareutbilda sig för att inte tappa i kunskaper. Vi vet också om att i dag är det ett krav att människor ska kunna ha olika karriärer under sitt yrkesverksamma liv. Människor ska vara beredda på att kunna byta yrke även sent i sitt liv. Inget är längre hugget i sten.
Det Jan Björklund och högeralliansen har gjort är att i tidig ålder låsa fast människor i ett livslångt yrkesval med mycket små möjligheter till att ta sig in i nya yrken och branscher. Krav som dagens och morgondagens arbetsmarknad ställer. Man har helt förbisett hur verkligheten ser ut. Istället är man fast i en samhällsbild från 1950-talet verkar det som där du kunde räkna med att arbeta inom samma yrke, ja till och med hos samma arbetsgivare hela ditt yrkesverksamma liv. Så är det dock inte i dag 2012 och definitivt inte 2020.
Utbildning måste uppvärderas och det görs inte genom svulstig retorik och att man i början av människors liv låser fast dem i speciella fack. Det handlar istället om att skapa ett utbildningssystem och arbetsliv som korsar varandra och som tillåter att människor går ut och in i hela tiden. För att åstadkomma detta behövs det:
1: Ett nytt studiemedelssystem som inte begränsar antalet terminer en människa kan få ersättning för att den studerar som det är i dag. Kanske studielön behöver införas.
2: Kompetenskonton. Varje arbetstagare ska ha ett kompetenskonto som kan användas både för att vidareutbilda sig inom det yrke man har valt eller användas för att studera till ett helt nytt yrke.
3: Inför bonussystem baserat på arbetslivserfarenhet för att kunna studera vidare. Öka möjligheterna för den som arbetar att studera vid högskola/universitet genom att den som arbetar/är arbetslös kan tillgodoräkna sig sina arbetsår i poäng. Ska Sverige ha en modern arbetslinje så ska det löna sig att arbeta i alla dess delar. Detta är ett viktigt steg för att det ska löna sig att arbeta och VÅGA byta karriär. Finns inte denna möjlighet bestraffas den som arbetar och det anser jag inte är en arbetslinje.
4: Öka arbetsgivarnas möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling av sin personal.
5: Ge småföretagare möjligheter till utbildning av olika slag.
Vi vet om i dag att dagens arbetsliv sliter ut människor på ett helt annat sätt än innan. Både människor och arbetsgivare har helt andra krav i dag på varandra. Byte av karriär är ett måste för att människor ska kunna hålla ett helt yrkesverksamt liv men också kunna bli än mer produktiv och på det sättet skapa nya möjligheter för sig själv och andra. Om Sverige ska vara en nation som ligger i framkanten och klara av den globala konkurrensen behövs ett nytänkande. Utbildning under hela livet är den väg vi ska gå. Dags att vi gör det också.
Martin Moberg skriver om att nu är det upp till S rörande det livslånga lärandet. Jämlikhetsanden skriver om kompetenslinjen, som är ett bättre begrepp än det jag använder i min rubrik. Röda berget skriver om extremhögern. Johan Westerholm om att vatten är farligare än kärnvapen, utifrån Syrien och Mellersta Östern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar