onsdag 4 juli 2012

Krisen för gymnasieskolorna i sydöstra Skåne måste brytas

På riksnivå har vi kunnat ta del av hur eleverna väljer bort de praktiska programmen till förmån för de teoretiska. Orsaken är att de vill ha högskolebehörighet. En kris med andra ord för de praktiska programmen och därmed också för svensk ekonomi. Samtidigt avskedas lärare på gymnasier runt om i Sverige. Detta bland annat på grund av att staten har dragit in 675 miljoner kronor från gymnasiet. Resultaten minskar och allt fler lämnar gymnasiet utan att ha slutbetyg. Konkurrensen bland gymnasieskolorna slår undan benen på elevers utbildningsmöjligheter vilket leder till problem för dem. I sydöstra Skåne befinner sig gymnasieskolorna i en djup kris. Österlengymnasiet är i det närmaste utslaget och Sydskånska gymnasiet beräknar gå back med 25 miljoner kronor i år.

I sydöstra Skåne finns tre kommunala gymnasieskolor. Den ena är Sydskånska gymnasiet som ägs gemensamt av Ystads, Tomelillas och Sjöbos kommuner. Den andra är Nils Holgerssons gymnasiet som ägs av Skurup. Det sista är Österlengymnasiet som ägs av Simrishamns kommun. Till detta ska läggas privata gymnasier som Bollerup, John Bauer och Praktiska gymnasiet.
Under ett par år har vi kunnat följa hur gymnasiekrisen har fördjupats allt mer för Sydskånska gymnasiet och Österlengymnasiet men även Nils Holgersson gymnasiet i Skurup. I takt med att antalet elever har minskat samt att fler och fler väljer andra gymnasieskolor, speciellt i västra Skåne, har detta bemötts med nedskärningar av personalen och försök att samla verksamheten i få enheter. Antalet gymnasielärare i detta område har minskat och över hundra har försvunnit. Det i sin tur har en del elever uppfattat som en varningssignal och sökt sig till skolor i västra Skåne. Det är med andra ord KRIS!
Jag har funderat en del på hur denna utveckling ska kunna vändas för gymnasierna i denna del av Skåne. Det som nu måste till är ett nytt tänkande som bygger på samarbete och specialisering istället för inbördes konkurrens och en vilja att slå ut en motståndare. Vi måste gemensamt inse att gymnasieskolorna i sydöstra Skåne måste hjälpa varandra och ha ett samarbete som gör att allt fler elever lockas hit. För de klarar inte av kämpa var och en för sig själva.
Jag skulle vilja se följande saker genomföras:
1: Se alla sydöstra Skånes gymnasieskolor som ett ”Campus SÖSK”.
2:  Gemensamt framtidsmöte i höst om gymnasierna i vår del av Skåne där de kommunala och privata skolorna träffas för att diskutera hur man ser på utvecklingen och möjligheterna för att bedriva gymnasieverksamhet. Se till att detta är ett rejält seminarium med gymnasiet i fokus.
3: Satsa på ordentliga elevboenden och se till så att det går att pendla mellan skolorna snabbt. Även om man vill att eleverna till den egna gymnasieskolan ska bo på de egna elevhemmen är det inte fel att öppna upp möjligheterna att låta andra elever från andra skolor också bo där. Det berikar och hjälper skolorna i området.
4: Skolorna har utbyte mellan varandra för att på detta sätt lära av varandra, låta eleverna inspirera varandra men också låta elever få möjlighet att få undervisning av andra lärare.
5: Satsa på det internationella och låt de olika skolorna specialisera sig gentemot olika delar av världen. Österlengymnasiet skulle kunna ha länderna runt Östersjön som sitt område. Sydskånska gymnasiet skulle kunna ha fokus gentemot Asien och Afrika medan Nils Holgersson gymnasiet har Centraleuropa som sitt. Här finns självklart goda möjligheter för de privata gymnasierna att vara med.
6: Gemensamma marknadsföringsinsatser och mål. Genom att sätta upp gemensamma mål till exempel att antalet gymnasielever i Sydöstra Skåne ska ligga på 7 000 elever får man ett annat sätt att arbeta på där framtiden hela tiden är det som man arbetar gentemot. Marknadsföring skulle man med lätthet kunna genomföra tillsammans och på det sättet både spara pengar men också kunna köpa in marknadsföringskunskaper utan några större problem.
Jag kommer att återkomma till fler punkter i senare blogginlägg men min slutsats är klar. Det måste bli ett slut på den inbördes konkurrensen i vår del av Skåne. Om det ska finnas kvar bra och duktiga gymnasieskolor i sydöstra Skåne i framtiden måste man nu sätta igång att samarbeta och se området som en helhet. Den skolledning som inte ser detta har därmed inte förstått hur det ser ut i dag men framför allt inte vad framtiden har med sig och innebär.
Ystads Allehanda om antagningen till Sydskånska gymnasiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar