söndag 29 juli 2012

Verklighetsbaserad jobbpolitik!

Socialdemokraterna får ett allt starkare stöd för sin jobbpolitik av svenska folket. Det är 32 procent som har störst förtroende för socialdemokraterna i denna mycket viktiga fråga. En klar ökning sedan i vintras. Moderaterna får bara stöd av 26 procent. Alla andra partier ligger mellan 1-3 procent. För Centerpartiet, som får en procent, måste detta vara ett slag i ansiktet då Annie Lööf har försökt att profilera sig hårt i denna fråga. Cirka 34 procent är osäkra. Det går att ta del av i dag i olika tidningar.

En av de viktigaste frågorna hos det svenska folket är jobbfrågan. Det är en fråga som alltid toppar i valen, men också mellan, och det parti som har bäst jobbpolitik har också varit det parti som fått förtroende att leda landet. Det vet alla partier i Sverige.
För moderaterna måste detta vara som att dra undan mattan under deras fötter. Jobbpolitiken har setts av Fredrik Reinfeldts som hans stora fråga, tillsammans med ekonomin. Det har pratats om arbetslinje, jobb, att politiska förslag som han har infört ska få fart på jobben, få fler anställda och minska på utanförskapet.
Vi kunde se denna inställning under partiledardebatten i början av maj där Fredrik Reinfeldt föraktfullt kallade socialdemokraternas förslag, om att staten, forskningen, näringslivet och facken skulle ständigt mötas, diskutera och arbeta fram förslag för att fler jobb ska skapas, för kafferep. Han vägrade att diskutera hur verkligheten ser ut med massarbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet som har skenat. Istället tjatade han och hans allianskollegor om att sysselsättningen har ökat.
Under Fredrik Reinfeldts första år vid makten sjönk arbetslösheten. Efter 2008 har massarbetslösheten bitit sig fast och ökat allt eftersom. I dag ligger arbetslösheten på 8,8 procent, 465 000 personer.
Svenska folket är trött på detta och vill se förändring och nytänkande. Här kommer socialdemokraterna in. Under Stefan Löfvéns ledning har socialdemokraterna format en jobbpolitik som fokuserar på att fler arbetstillfällen ska skapas. På det sättet får fler människor arbete och nya möjligheter att bli nya värdefulla medarbetare men också skapa egna företag som i sin tur anställer. Till detta ska också läggas en utbildningspolitik som utgår ifrån att även arbetskraften behöver ständigt nya möjligheter till utbildning. På det sättet kan arbetslösa, men även anställda, vidareutbildas och bli än mer attraktiva för arbetsgivarna.
Utifrån mätningen går det att dra slutsatsen att svenska folket gillar socialdemokraternas jobbpolitik. Grundtankarna gillas, liksom de förslag som har kommit så här långt. Utifrån den partikongress som går av stapeln nästa år borde resultatet bli ännu bättre och stödet öka än mer. Trots det förbättrade stödet är det nu viktigt att behålla stödet men också arbeta ännu hårdare vinna ett allt mer ökat stöd utifrån skarpa förslag. Det är i valet 2014 som det hela avgörs.
Sebastians tankar visar på skillnaderna mellan socialdemokraternas och moderaternas jobbpolitik. Högbergs tankar om barnfattigdomen och att det är dags att leverera. Tord Oscarsson om ett ökat stöd för socialdemokrateras jobbpolitik. Martin Moberg skriver om att politik handlar om att välja väg och det måste man i jobbfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar