torsdag 2 augusti 2012

Dinosauriens död

Dinosaurierna var härskare på jorden under att antal miljoner år. De fanns över hela världen och såg ut som att de skulle dominera jorden för evigt. Så blev det inte. Samma sak kan sägas om tankarna om privata utförare i välfärden.

I dagens Ystads Allehanda går det att läsa en mycket intressant artikel. Den handlar om att inga privata vårdbolag vill lägga anbud på Ljuskällan (som Attendo har hand om i dag men som den borgerliga majoriteten ville skulle ut igen på upphandling). Företagen anser att det är inte lönsamt att driva detta äldreboende. Med detta kan vi se att dinosaurierna nu är döda.

I maj fick den borgerliga majoriteten igenom i Socialnämnden att Ljuskällan skulle läggas ut på kvalitetsupphandling och fortsätta vara på entreprenad. Vi socialdemokrater ansåg redan då att det bästa vore att kommunen tog tillbaka boendet och att vi sedan diskuterade i nämnden hur Ljuskällan skulle kunna utvecklas. Vi påpekade att forskningen ( SNS samt danska institutet AKF) inte kunde finna några belägg för att privata vårdutförare förbättrade kvaliteten och effektiviteten av skattemedel. Sådana saker som borgerliga politiker ansåg skulle ske när man beslutade om att införa detta brett i hela Sverige.
Den borgerliga högeralliansen valde trots argumenten att det skulle läggas ut på entreprenad. Då vårt motförslag föll valde vi socialdemokrater att riktigt djupt gå igenom upphandlingsunderlaget och fick igenom kvalitetsskärpningar och införandet av nya saker.
I Ystads kommun tänkte den moderatledda högeralliansen med kommunalrådet Kristina Jönsson i spetsen att privatisera så mycket det bara går. Skandalerna inom äldreomsorgen sköt upp detta. Forskningsrapporterna som har kommit har stärkt vår argumentationslinje och nu detta med att vårdbolag inte lägger anbud borde vara en väckarklocka för henne och hennes (m)allianskamrater att den politik som de har sett som det absolut viktigaste för dem inte längre fungerar och är inte aktuell.
Det har tagit tid men verkligheten har visat än en gång att ideologiska skygglappar och tro inte klarar av att möta denna. Redan när idén dök upp och sjösattes stod det klart att det inte skulle hålla i långa loppet. Forskningen har inte kunnat påvisa några förbättringar. Även om SNS-rapport och exempelvis Socialstyrelsen påpekar att mer behöver undersökas så är slutsatsen redan klar. Om det hade funnits bevis på att kvaliteten hade förbättrats och skattepengarna använts bättre borde detta redan ha hittats.
Vi kan se att dessa dinosauriertankar har nu dött en gång för alla. (M)alliansens tro har smulats sönder. Det kommer inte att bli lätt för Kristina Jönsson att ändra sitt sätt att tänka. Speciellt inte med tanke på att det tar allvarligt emot att inse att det man har trott på och satsat på inte längre är rätt och relevant. Det kommer att ta emot men hon och (m)alliansen behöver ta sig igenom detta och inse att det vi har lyft fram sedan 2005 är den rätta utvecklingen. Satsa på egenmakten hos den enskilde, inte valfriheten hos vårdbolagen.
Välkommen till 2012!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar