måndag 20 augusti 2012

En gymnasieskola med brister

I dag redovisade Jan Björklund första året med det nya gymnasiet. Det var en nöjd Jan Björklund som anser att det är helt okej att det är färre som söker sig till yrkesprogrammen efter som dessa söker sig till teknik- och ekonomiprogrammet. Han anser också att det är okej att de som är mer studiebegåvade (hans ordval) eleverna vill ha mer krävande utbildningar och därför lämnar yrkesutbildningarna. Nu ska han ge Skolverket i uppdrag att utreda hur vårdutbildningarna ska stärkas. Summa summarum: Hans uttalanden visar på att han och alliansen har försämrat svensk skola.

Jan Björklund är inte känd för att vara den som tänker efter före han säger något. Ett flertal gånger har de visat sig att det han har sagt har inte hållit. Det han säger och tycker nu är väl värd att titta närmare på vad det innebär.

1. Okej att yrkesutbildningarna tappar elever. Är man riktigt elak går det att säga att alliansen inte bryr sig nämnvärt om yrkesprogrammen i och med att Jan Björklund tycker det är acceptabelt att det är färre som söker. Respekten för yrkesprogrammen är därmed lågt. En annan förklaring finns och det är att man har inte riktigt koll på vad tappet för yrkesprogrammen egentligen innebär för svensk ekonomi i det långa loppet. Färre som yrkesutbildar sig gör att färre kan ta lediga jobb och färre företag startas inom dessa områden. Det kommer att leda till brist som slår mot svensk ekonomi. 

2. Okej att mer studiebegåvade elever väljer mer krävande utbildningar. Här gör Jan Björklund bort sig rejält.  Med detta uttalande erkänner han att yrkesutbildningarna inte håller lika hög nivå längre. Den är lägre. Det är en tydlig varningssignal som måste följas upp. Dagens yrkesprogram är inte krävande längre. Det i sin tur leder till att risken för svensk ekonomi ökar. Kvalitet inom yrkesbranscherna är a och o.

3. Vårdutbildningarna ska stärkas. Det här visar att Jan Björklund och högeralliansen stressade och slarvade igenom förändringen av gymnasiet. Om den hade genomförts på rätt sätt, och utan Björklunds tyckande, hade man inte behövt springa och lappa och laga systemet knappt ett år senare. En enorm svaghet. En väl genomtänkt förändring av gymnasieskolan hade gjort att yrkesprogrammen hade hållit rätt kvalitet och varit populära att söka..

Dagens uttalanden från Jan Björklund om gymnasiet tycker jag summerar betyget på högeralliansen i skolfrågor. Nämligen betyget F (underkänt). Detta kommer eleverna, arbetsgivare och svensk ekonomi att få lida för. Det är slafs och hafs.

Röda berget tar upp att Björklund nonchalerat industrins behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar