torsdag 16 augusti 2012

Ge ungdomarna en möjlighet

Det har kommit en rapport som påpekar att skuldbördan för de yngre generationerna ökar allt mer. Grunden ligger i att bostäder är så pass dyra att köpa att unga får dra på sig stora skulder. I kombination med tillgång till färre hyreslägenheter och en låg byggnadstakt hamnar unga i en mycket svår situation. Lägg därtill att man i dag ska ha minst 15 procent av köpesumman av en bostad i kontanter har ungas ställning på bostadsmarknaden försämrats rejält. Det är dags för samhället att ta sitt ansvar och göra det marknaden inte klarar av. Vi måste göra det för de ungas skull.

Runt om i landet går det att peka på bostadsbrist. En bostadsbrist som slår extra hårt mot ungdomarna men som också kan försvåra den lokala och regionala tillväxten. En före detta elev till mig har gjort det samhället har bett den om att göra men sedan har samhället svikit. Eleven pluggade hårt på gymnasiet och kom in på högskola. Där läste den personen in en examen. Sedan fick den arbete i Stockholm. Här har personen bott i andra hand men nu ska kompisen som lägenheten har hyrts av bo där igen.  Min före detta elev letar ny lägenhet med ljus och lykta. Det kan bli så att om inget nytt boende hittas kan personen bli tvungen att tacka nej till fortsatt anställning, flytta hem till sina föräldrar och bli arbetslös. Det är helt oacceptabelt.

Nu är det inte bara Stockholm som har drabbats av detta. Andra delar av Sverige är med om samma sak. I Ystads kommun har vi kraftig bostadsbrist. Kön till ett nytt boende är på minst ett par tusen stycken. Byggandet har bromsats in och de villor som byggs kostar minst ett par miljoner. Människor vill flytta hit, ungdomar vill flytta hemifrån till eget boende men förhindras att göra så.

Nu vet jag om att ledande politiker och tjänstemän i kommunen vill hävda att det finns planer på gång som ska få fart på byggandet under nästa år men det är en klen tröst.. Redan nu skulle exempelvis Dammhejdan varit igång med lägenheter som människor skulle ha bott i. Samma sak med andra områden. Tempot har varit slött och kommer att fortsätta att vara slött.

Tittar vi på bostadsfördelningen i Ystads kommun fick jag mig en rejäl tankeställare när jag såg siffrorna. I kommunen finns det bara 25 procent bostäder som är hyreslägenheter. Resten äger man själv som individ på olika sätt. Det är med andra ord en kraftig snedfördelning av bostadsbeståndet och en kraftig korrigering behöver göras. Görs inte det är risken mycket stor att den utveckling som sker på bostadsmarknaden, och de ytterligare skärpta krav som diskutas, försvårar befolkningstillväxten i kommunen.

Ungdomarna är de stora förlorarna på dagens bostadsmarknad. Samhället måste här driva på rejät för att det byggs billigare, speciellt billiga bostäder till ungdomar. I Ystads kommun har arbetarrörelsen sålt av en del av Folkets park till Ystadsbostäder för att möjliggörande av nya bostäder för ungdomar. Ett viktigt steg som togs. Vi försöker också på andra sätt föra fram idéer och förslag på hur kommunen ska kunna bli en kommun som lockar allt fler ungdomar att bosätta sig här och att det byggs mer.

Ansvaret i kommunen, liksom i Sverige, faller tillbaka på den styrande (m)alliansen.. Det är dags att den inser att marknanden inte klarar av att bygga tillräckligt nya bostäder och att detta både begränsar individers frihet och tillväxten i landet.

Aftonbladet lyfter upp bostadsbristen för ungdomar. Dagens Nyheter om ungas ökande skulder. Röda berget frågar om Reinfeldt kommer att följa Löfven. Moderaten Thomas Böhlmark med lite idéer. Martin Moberg skriver om bostäder till unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar