måndag 6 augusti 2012

Glada skolamatörer

Folkpartisten Roger Haddad, utbildningsutskottet i riksdagen, försöker försvara den förändring av gymnasieskolan som högeralliansen har gjort. Speciellt fokus läggs på yrkesinriktade programmens förändring som Roger Haddad anser vara nödvändig. I sin iver att föra fram sina argument väljer han att medvetet förvränga verkligheten och till och med komma med påståenden som saknar bäring i verkligheten. Det som framgår av debattartikeln är att alliansen valde den lätta vägen istället för att ta ansvar för att skapa en ordentlig gymnasieskola.

Vi börjar med en ren felaktighet från Roger Haddad. Det handlar om att socialdemokraterna inte skapade möjlighet för elever som ville läsa in betyg till högskolan via komvux. (Har korrigerat en del av min text här) Fakta är att under socialdemokraternas tid vid ledningen av Sverige var det inga som helst problem för ungdomar att gå ifrån gymnasiet och läsa in sina betyg på komvux om de ville studera vidare till högskola, ej heller ämnen. Moderaten Thomas Böhlmark (jag väljer att skriva personers namn, även i länkväggar, vilket Thomas Böhlmark inte gör) försöker nu korrigera Roger Haddads skrivning genom att förklara att det nya är att nu har borgerligheten gett eleven möjlighet att välja om den vill läsa in behörighet till högskola eller göra det senare. Flykten från yrkesprogram visar klart vad eleverna tycker om "den möjligheten". Dock kvarstår att Roger Haddad försöker visa på att under socialdemokraternas ledning fanns inte möjligheten att läsa in högskolebehörighet senare och det tycker jag är en allvarlig brist i hans resonemang, Om det är som Thomas Böhlmark försöker få det till behöver Roger Haddad utveckla denna del mer.
Det var till och med så att de som läste på komvux och sökte in till högskolan kämpade om lika många platser som gymnasisterna gjorde. Roger Haddad glömmer medvetet att berätta att de elever som väljer att läsa in högskolebehörighet via komvux får sedan konkurrera om ett litet antal platser till högskolan. Platser som de får konkurrera om med andra elever från komvux, något som Thomas Böhlmark inte heller skriver något om. Dessa elever får därmed sämre möjligheter att kunna byta yrke eller bransch helt och hållet, tack vare högeralliansens beslut.
När det handlar om vad dagens och morgondagens arbetsmarknad efterfrågar och hur Sverige ska klara av den globala konkurrensen utgår Roger Haddad ifrån en felaktig samhällsanalys.
Han har dock rätt i att elever gick ur gymnasiet med ofullständiga betyg. De har fått en sämre möjlighet på arbetsmarknaden. För att lösa detta valde regeringen att göra en genial sak men som egentligen inte har höjt kvaliteten och utbildningsnivån ett dugg. För det första avskaffade man högskolebehörigheten för yrkesprogrammen. För det andra införde man ett sexstegsbetygssystem som innebär att det som nu anses vara lägsta steget för godkänd var innan det som ledde till att man blev icke godkänd.
När det handlar om betygen innebär det med andra ord att regeringen kommer att skryta om att man får fler elever att bli godkända MEN nivån för detta betyg motsvarade innan icke godkänd. Man gör med andra ord eleverna en stor björntjänst.
Vad vi kan se av dagens och morgondagens arbetsmarknad, samt hur vi ska kunna klara av den globala konkurrensen och skapa välstånd, är att det kommer att behövas människor med bra utbildning. Matematik och kunskaper i samhället samt språk är mycket viktigt och bli än viktigare. Man ska också kunna byta anställningar, yrken och branscher ett antal gånger under sitt verksamma yrkesliv. Det betyder att redan på gymnasiet måste eleverna få en så bred utbildning som möjliggör att man ska kunna i högre ålder kunna direkt kunna studera vid högskola och universitet. Med det extrasteg som nu regeringen har infört, att man måste läsa på komvux först, kommer många att dra sig för att göra detta. Rekryteringsmöjligheterna till högre studier, kompetensutveckling och fortbildning minskar därmed.
Roger Haddad slår sig för bröstet och anser att högeralliansen har skapat något som är bra. Om regeringen hade utgått från rätt samhällsanalys kanske man hade varit på väg men i och med att den är fel så innebär det också att förändringarna leder till fel, inlåsning av människor och försämrade livsmöjligheter. Tyvärr kommer hela samhället få betala för detta.
Jag är trött på glada amatörer som ska styra skolan och utbildningspolitiken i Sverige. Det blir helt fel. Dags att detta får ett slut.
Röda berget om en moderat med härskartekniker. Johan Westerholm om att det är dags för socialdemokraterna att komma ut ur skuggan.

2 kommentarer:

  1. Den som är glad skolamatör är du själv. Redan under 70-talet när den nya gymnasieskolan infördes på allvar efter att vi 68-års studenter som sista riktiga studenterna tog examen, så fördes det i Sveriges Förenade Studentkårer fram ett krav från flera politiska håll att man måste se vad som behövs för utbildning direkt efter grundskola för att komma i jobb om man så önskade det eller för att klara av, inte bara komma in, högre studier på högskolor och universitet. Vänligen prata med dina pensionerade kollegor. Hade diskussion med ett antal av dem speciellt runt Palmes UKAS utspel och lagförslag som vi var flera tusen som åkte upp till Stockholm för att protestera mot. Från Vänster till Höger.

    SvaraRadera
  2. Jaså...Jag tar gärna en skolpolitisk debatt med dig när som helst.

    Det jag vill se är en förändring som verkligen bygger en skola för morgondagens värld. Den går inte via mer prov och kontroller utan genom inre motivation, hunger efter kunskap och kunskap som har bäring in i arbetslivet. Den som tror att införandet av "examen" igen är det bästa har fel. "Examen" är inget bevis. Det man har sett i forskningen är att ju mer en skola fokuserar just på sådana saker desto sämre blir den. Tänk om. Tänk nytt.

    SvaraRadera