tisdag 7 augusti 2012

Gymnasiebubbla

debattsidan i Dagens Nyheter finns i dag en artikel skriven av Sten Svensson. Han slår klart fast att en bubbla inom gymnasieskolorna är på väg att brista på grund av att elevantalet sjunker och många fristående gymnasieskolor därmed har svårt att få in nya elever. Det leder till att risken har höjts markant för att dessa skolor läggs ned. De elever som går på dessa skolor kommer då att stå utan möjlighet att slutföra sin utbildning. Kommunala skolor blir då alternativet. Grunden till denna bubbla ligger i att skolan har blivit utsatt för marknadsexperiment. Nu får det bli ett slut på detta.

Den officiella versionen av varför det infördes friskolor inom den svenska skolan har pratat om två orsaker. Det handlar om att privata utförare med marknadens hjälp skulle förbättra kvaliteten i skolan samt använda skattemedlen effektivare. Forskning kan inte hitta detta. Skolresultaten i förhållande till omvärlden har försämrats och betyg har frikostigt delats ut, vilket letts till betygsinflation. Betyg är ett sätt att konkurrera om eleverna och höga betyg sänder ut en signal om att skolan ger bra utbildning. Tyvärr stämmer inte det med verkligheten.
Vi har därmed kommit till en situation där vi ser att det gamla systemet inte fungerar. Elever slåss ut från skolan, både grundskolan och gymnasiet, kunskaperna sjunker, ungdomarna står sämre rustade inför högre studier och arbetslivet, mobbning fortsätter, elever kränks, elever orkar inte med skolan utan känner sig än mer stressade med mera. Något nytt behövs.
Istället för att verkligen förändra hela systemet och bygga en ny skola från grunden har högeralliansen valt att försöka genomföra förändringar såsom ny skolag, nytt betygssystem (som i grunden har sänkt nivån för vad som ska anses som miniminivån för godkänt), hårdare straff och liknande. Till detta ska det läggas till att man har skurit ned statsbidragen till gymnasieskolorna med 675 miljonerna kronor och tusentals lärare går arbetslösa samt blir avskedade.  Resultaten har inte förbättrats men det skyller Jan Björklund på att det tar tid innan förändringarna kommer att leda till förbättringar. Konstigt med tanke på att det faktiskt går att på mycket kort tid genomföra bestående förbättringar.
Vi socialdemokrater måste våga se sanningen i vitögat. Dagens skolsystem tillhör gårdagen och kan inte rusta Sverige och landets invånare för dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter. Det går inte att försvara ett skolsystem som slår ut elever med att det behövs mångfald, en mångfald som i grunden bygger på marknadstänkande. Sedan undrar jag vad vi menar med mångfald och valfrihet, vilket vi inte talar om.
Jag vill se att vi socialdemokrater genomför en rejäl djupanalys av hur dagens och morgondagens samhälle ser ut och utifrån det vågar ta ett rejält steg till att bygga en helt ny skola utifrån nya perspektiv. Jag vet om att det är en stor utmaning för partiet då det finns investerat en hel del förtroendekapital i att försvara systemet i stort och attackera avarterna. Vi måste lägga detta åt sidan och fokusera på att ta fram något helt annat. Det system som finns i dag klarar inte av sitt uppdrag. Då måste ett nytt skapas som sätter eleven i centrum, inte utföraren som det är i dag. Vi socialdemokrater måste våga ta det steget.
Lena Sommestad har sagt det mycket bra. Hon menar att vi måste tro på vår egen politik och komma med egna förslag. Inom skolområdet är det dags för detta nu. Nu finns möjligheten att verkligen få igång en rejäl diskussion i Sverige om morgondagens skola. Föräldrar vill det, eleverna vill det. Dags att vi också gör det.
Röda berget skriver om friskolornas första kris. Martin Moberg för fram att krisen för friskolorna förvånar inte. Christermagister om förlorare när privata skolor går i konkurs. Tord Oscarsson om att eleverna blir förlorare när gymnasier går i konkurs. Superpedagogen skriver att det är bara att gratulera Sverige till dagens skolsystem. Kaela är kristisk till systemet med vinster i skolan. Cornucopia visar på problemen med gymnasiebubblan. Högbergs tankar om att i Vimmerby går nu S framåt. Claes Krantz i en fundering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar