onsdag 8 augusti 2012

Klart det handlar om makt

I Svenska Dagbladet finns det i dag en ledarartikel som handlar om äldreomsorgen och vården. Maria Ludvigsson pekar på att när det kommer till detta handlar det egentigen om makt. Ska makten ligga hos medborgaren eller hos systemet och den politiska sfären, frågar hon sig. En bra fråga. Problemet är att  frågan är felställd från början och därmed blir svaret felaktigt. Maria Ludvigsson vill väl men hennes ideologiska grund sätter käppar i hjulet för att se problemet utifrån nya perspektiv.

Jag blev faktiskt glad när jag läste första delen av Maria Ludvigssons fråga men sedan blev jag besviken. Jag trodde att äntligen skulle vi få läsa något intressant och nytänkande men Maria Ludvigsson föll snabbt tillbaks i nyliberalt tänkande. Det är dags att tänka nytt anser jag.
Det går att dela in de som deltar i debatten om vinster och ägandet inom vården och omsorgen i tre grova grupper. Dem som anser att staten, och därmed kommuner och landsting, ska äga och förvalta allt, och dem som anser att marknaden löser allting bäst. Mitt emellan står de som anser att det är bra med privata utförare inom dessa sektorer då mångfald är viktigt.
Oavsett inom vilket man tror på anser jag att de alla utgår ifrån ett systemtänkande som fokuserar på att makten ska ligga hos den som utför vården och omsorgen, oavsett vem som har uppdraget. De fokuserar så hårt på detta att de kan inte inse att systemet som finns är helt fel och att det är dags att tänka utifrån ett helt nytt perspektiv.
Vi socialdemokrater i Ystads kommun har sedan 2005 pratat aktivt om att omsorgen och vården måste få ett annat fokus. Vi har också i våra budgetalternativ avsatt pengar för att möjliggöra detta nya tänkande (tyvärr styr sedan 2007 (m)alliansen i kommunen och de säger nej till detta). I Göteborg gör socialdemokraterna samma sak. Många inom partiet pratar om ett annat fokus. Ett fokus som utgår ifrån att makten inom vården och omsorgen ska faktiskt utgå ifrån medborgaren, inte utföraren.
Det är ett nytt sätt att se på vad vård och omsorg egentligen handlar om. Det handlar inte om att välja vilken logga hos utföraren som ska finnas på tröjan hos den som utför tjänsterna. Istället handlar det om makten att äga sin egen situation och därmed få genomfört alla de saker som en person behöver ha utfört för att kunna leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället.
Frågan som Maria Ludvigsson ställer är enahanda då hon utgår ifrån att det bara finns ett systemet och det styrs av politikerna. Hon missar helt att systemet också styrs av marknadens utförare. Frågan hon ska ställa är: Ska makten ligga hos medborgaren eller hos systemet där utföraren styr allt?
Svaret från min sida är klart. Makten ska liggas hos medborgaren. Makten begränsas inte till att enbart välja utförare. Makten handlar om att äga sin egen vardag och bestämma över den. Så är det inte nu. Det är dags för partiet att lägga makten hos medborgaren och bygga upp system som gör detta möjligt. Utgå ifrån de socialdemokratiska Ystads- och Göteborgsmodellerna. Här finns framtidens vård- och omsorg.

Högbergs tankar skriver om att dansa mellan utförare. Röda berget om verkningslösa nystartszoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar