onsdag 1 augusti 2012

Peka finger åt andra

IMF går ut i dag och kritiserar Sverige för att inte göra sitt när det handlar om världsekonomin. Organisationen anser att sparandet är för högt och att Sverige är med och skapar obalans i världsekonomin. Fler länder är med och skapar denna obalans. Det leder till problem för världsekonomin. Eurokrisen är typexempel på detta. Den höga arbetslösheten i Sverige är också ett bevis på detta. Det är lätt att peka finger åt alla, som regeringen Reinfeldt gör, speciellt när man inte själv vill ta ansvar.

När det handlar om eurokrisen så är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ute och pekar finger åt andra länder, skyller på att de inte har haft ordning på statens finanser och liknande. Samma sak gör så kallade liberala tidningar, och oberoende liberala sådana som exempelvis Ystads Allehanda. Här har Dagens Nyheter gjort en omsvängning och med hjälp av fakta påvisat att trots att länder har haft ordning på statsfinanserna, haft överskott i budgeten och låga skulder, har de drabbats hårt. Inte på grund av egen förskyllan utan för att länderna har varit tvungna att gå in och skydda bankerna och finansvärlden.
Lösningen som de båda moderata politikerna kör hårt med, tillsammans med Tyskland, är att andra länder ska spara. De har levt över sina tillgångar och ska därmed spara. Det är den enda vägen och den enda vägens politik. Ett sparande som har inte fungerat, lamslår Europa, får företag att gå i konkurs och fått arbetslösheten att skena iväg. Oavsett vilka nya lösningar som kommer så är det kritik som riktas och ovilja att ta till sig detta. Sparandet är överordnat allt annat.
Det är ohållbart och det är bra att IMF riktar kritik mot detta. Sverige har utrymme i sin budget att satsa för att få fart på landets ekonomiska både på kort som lång sikt. Sverige kan rustas starkare och klara av den globala konkurrensen på ett bra sätt. Genom att satsa så vinner vi. Möjligheterna finns där och måste tas. Görs inte det är risken stor att Sverige blir förlorare.
Det är lätt att få svarta siffror på sina raden i en statsbudget. Speciellt med tanke på att åtskilliga miljarder från a-kassan och sjukförsäkringen går rakt in i statsbudgeten och förbättrar resultatet. Hade inte det gjorts hade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg presenterar minussiffror i statsbudgeten under flera år i rad.
Däremot krävs det mod och framtidsblick för att våga göra de nödvändiga investeringar som behövs göra för att få fart på svensk ekonomi på rätt sätt, få fart på jobben och bygga ett grönare Sverige.

Jämlikhetsanden lyfter fram vad pengar kan gå till, att det kommer att saknas 100 000 lärare. Martin Moberg skriver om de ökande klyftorna i Stockholm, som innebär stora problem.

1 kommentar:

  1. Man samlar allt man kan investerar inte i nåt enbart för att kunna genomföra ett femte jobbskatteavdrag gärna just före valet .

    Detta kostar sedan löpande hela tiden även när statens plånbok minskar.

    Man hoppas folket har sådant förstånd att de inser att ett till jobbskatteavdrag inte ger nåt annat än negativa effekter.

    SvaraRadera