torsdag 2 augusti 2012

Vad då integritetsskydd?

I Sverige har vi infört FRA-lagen, en lag där alla vi svenskar avlyssnas på internet. Orsaken till detta är att säkerheten för oss alla ska öka, terrorister och brottslingar ska tidigt kunna upptäckas och fientlig makts verksamhet avslöjas mycket tidigare än i dag. Det är med andra ord för vårt eget bästa. Intressant med tanke på att de flesta som man vill ha tag i använder sig av mycket avancerade krypteringskoder, speciella program som gör dem osynliga på nätet samt inte använder internet utan av andra kommunikationskanaler. Vi har med andra ord ingen integritet kvar.

Det är därmed intressant att se att förmögna i Sverige har fått ökad integritet. Orsaken till detta är att regeringen Fredrik Reinfeldt valde att ta bort informationsinsamling till skatteverket. Detta för att man vill värna de förmögnas integritet.
I ett demokratiskt land som Sverige har regeringen valt att massivt avlyssna alla utan att på ett genomarbetat sätt klart och tydligt garantera den enskildes integritet. Hade man gjort detta hade FRA-lagen utformats som att den bara hade fått lov att användas vid misstanke om brott, inte som nu att man fiskar i all datatrafik. Regeringen har också valt att skydda de rikas förmögenhetsuppgifter utifrån integritetsbegreppet.
Det är konstigt att vi i Sverige gör skillnad på folk och folk. Det är en självklarhet att förmögenhetsuppgifter ska lämnas in. Detta för att kunna upptäcka ljusskygga inkomster och liknande. Detta ville dock inte regeringen Reinfeldt. Med andra ord är det skillnad på folk och folk.

 Martin Moberg om hur ojämlikheten i Sverige slår. Studera kartan som finns med. Skrämmande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar