fredag 3 augusti 2012

Vågar Fredrik Reinfeldt?

För ett par dagar sedan presenterades de senaste BNP-siffrorna för Sverige. Många var överraskade över att nivån var högre än förväntade. Trots det gick det att se att den inhemska marknaden går mycket knackigt och står i det närmaste still. Det som drar upp tillväxtsiffrorna är exportsektorn, som industrin är en mycket stor del av. Här rullar hjulen skapligare men med en stor potential. Frågan är om Fredrik Reinfeldt vågar göra det han och hans regeringen måste göra.

Tittar vi på den politik som Fredrik Reinfeldt och hans regering har fört är det många saker som går att se. Ett av dessa är att det satsas på servicesektorn i Sverige med bland annat en form av statsstöd i form av RUT. Det är det som i dagligt tal kallas för hushållsnäratjänster som på detta sätt får indirekt stöd av staten genom att köparen av dessa tjänster får dra av detta i deklarationen. Det är ett stöd som går till en bransch och sektor som inte klarar av att stå på sina egna ben. Om stödet dras undan kommer den att kollapsa likt ett korthus i en tornado.
Ett annat stöd till servicebranschen är den sänkta restaurangmomsen. Tanken är att svenska folket ska strunta i att det är kristider och gå ut och äta mer, beställa catering mer och så vidare. Trots dessa stöd från staten hjälper branscherna inte till att hålla igång de ekonomiska hjulen. Servicebranschen, som ren servicebransch, klarar inte av sin uppgift och det kan vi se ganska klart. Stödet hit har därmed varit helt fel. En annan väg måste tas.
Under hela högeralliansens styre har industrin i Sverige behandlats styvmoderligt. Det är precis som om man inte vill bry sig om denna utan tycker att andra länder kan ta över produktionen medan man i Sverige satsar på service (tjänstesamhället) av olika slag. Ett tänkande som är helt fel.
Svensk industri, som faktiskt håller tjänstesamhället under sina armar, är den viktigaste motorn i svensk ekonomi. Den konkurrerar på världsmarknaden och drar in mycket välbehövliga exportintäkter som gör at Sverige blir rikare. När den inte fungerar bromsar Sverige kraftigt in, som skedde efter finanskrisens genombrott 2008. Då steg arbetslösheten och vi har inte hämtat oss efter detta.
Om Sverige på allvar ska kunna få fart på sin ekonomi, få ned arbetslösheten, nya jobb skapas och nya möjligheter uppstå för alla måste det återigen satsas på industrin. Det är den som är den långsiktiga lösningen. Det går inte att blunda för detta och tro att tjänstesektorn i form av RUT och sänkt restaurangmoms ska vara det som får fart på svensk ekonomi. Det gör det inte. En intellektuell smartare lösning är att massivt investera i forskning och utbildning, infrastruktur och byggande som industrin kan dra nytta av.
I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur stater måste stödja elbilen. Om det görs kan den bli än populärare men också bli det miljövänliga transportmedel som vi behöver. Genom att en svensk regering väljer att investera i elbilssubventioner, forskning och byggande av morgondagens elbilsmarknad kan Sverige bli världsledande. Nu är bland annat Kina på frammarsch och kan ta över det hela.
Ska vi acceptera en sådan utveckling eller vill vi se en annan utveckling? Nyckeln ligger i industrin. En regering som vill satsa på dagens och morgondagens industri måste våga. Tyvärr är inte Fredrik Reinfeldt och högeralliansen redo för detta. Detta har Stefan Löfvén insett och vill att det ska hända saker här.
Martin Moberg skriver om att för Fredrik Reinfeldt handlar det om att banga eller våga. Röda berget i en kritisk analys av Anders Borgs ekonomiska politik. Martin Moberg analyserar också Anders Borg.

10 kommentarer:

 1. Återigen är det de rikas konsumtion, som ska stödjas. Varför ska elbilar subventioneras? Elkunder, som har köpt miljövänlig el från kärnkraft och vattenkraft har straffbeskatts för att subventionera den landskapsförstörande vindkraften.

  Är elbilarna tänkta att användas bara under soliga sommardagar och blåsiga höstdagar? Nej, några subventioner till elbilarna ska vi verkligen inte ha. Bygg i stället hållbar elkonsumtion, d.v.s. kärnkraft och pumpkraft, som är en förutsättning för att vindkraftelen ska finnas tillgänglig när den behövs.

  Vad som hämmar efterfrågan på elbilar är dels bristen på hållbar elproduktion (vindkraft utan pumpkraft är ingen hållbar elproduktion) samt elbilarnas korta räckvidd. Det sistnämnda problemet kan kanske avhjälpas med nya typer av batterier. För att pumpkraft för lagring av vindkraftel krävs ett höjt bensinpris. Det får elbilsägarna själva betala. Det kommer ändå att sänka sina energikostnader tillräckligt mycket för att det ska löna sig.

  Ägna i stället en tanke åt de bilägare, som får köra dyra bensinbilar tills elbilarna kommer ut på andrahands- och tredjehandsmarknaden. Miljö- och klimatargumenten har använts länge nog för att rättfärdiga de ökade skillnaderna i välfärd.

  Dessutom behövs en utbyggnad av den eldrivna kollektivtrafiken för vanligt folk (trådbussar, spårvagnar och tunnelbanor) och inte bara för långpendlade övre medelklassresenärer!

  Bör inte de mest enerigieffektiva energislagen i första hand reserveras för kollektivtrafiken, och i andra hand för privatbilismen?

  SvaraRadera
 2. Rättelse av felskrivning: För att pumpkraft för lagring av vindkraftel ska löna sig krävs ett höjt elpris.

  Bensinpriset är högt nog ändå.

  (Om det är mycket kärnkraft i energimixen, behöver det genomsnittliga elpriset inte höjas så mycket.)

  SvaraRadera
 3. Det mesta är lite dyrare än det som finns i början av produktionen. Efterhand minskar kostnaderna och sedan blir det billigare.

  Vi kan inte fortsätta att bygga in oss allt djupare i ändliga resurser. Vi måste våga bygga om till en produktion som baseras på vind, vatten, sol och liknande energislag.

  El-bilen har framtiden för sig. Det land som vågar satsa här kommer att vara en stor vinnare i framtiden. Gasbilar, även om det är på biogas, har sina problem och alla vill inte köra omkring med gas som drivmedel. El-bilar däremot kan definitivt bli framtidens melodi. Det gäller att vi vågar satsa.

  Sedan kan regeringen möjliggöra för fastighetsägare att montera vindsnurror, solceller och liknande på taken för att skapa energi, sälja överskottet och slippa straffbeskattning på detta. Hade varje hustak i Sverige haft solceller på taken, eller en liten vindsnurra, skulle energitillgången vara större än i dag.

  SvaraRadera
 4. Den politik som högern driver är inte direkt jobb i första hand. Det använder man bara som retorik.
  Politiken går ut på att skapa ett avdragssamhälle
  främst för en högavlönade grupp för att därigenom minska eller helst slippa undan den proggresiva statsskatten.

  Man ser även mer och mer läggs på kommuners bord. man vill privatisera mer offentliga tjänster där den svaga minoriteten blir förlorare detta för att skapa sänkta skatter.

  men man som sagt lägger även över saker på kommuner som staten tidiagre skött, detta påverkar skatten positivt för högavlönade genom att kommunalskatten är platt
  därmed drabbar en höjning av kommunalskatten egentligen de med låg försörjningsinkomst mest.
  Sedan hur mycket ska sjuka arbetslösa få i sänkta ersättningar samtidigt som deras skatt aldrig sänkts sedan 2006 medan löntagarna fått 350 miljarder rakt i fickan från sjukas och arbetslösas generositet d.v.s Högerregeringen har varit generösa med den gruppens pengar för att ge till främst välbärgade.

  Vi ser allt mer sofistikerade användningsområden inom EX RUT
  där görs allt mer avdrag för ex: läxläsning vilket egentligen ej är tillåtet.
  Men fusk för en överhet ser man alltid mellan fingrarna hade det däremot nyttjats av sjuka i sjukförsäkringen då hade det upphausats till ett enormt fusk.

  Avdragssamhället har idag förstärkts enormt medan bidragssamhället håller på tyna bort.
  Likaså de sjuka arbetslösa som i allt större skaror begår självmord eller lider oerhört av misär och press gällande om ersättningen är kvar dan efter. Varje dag väntas brev i brevlådan där besked om indragen ersättning finns.

  Arbetslösa de hänvisas till sysselsättningsfasen d.v.s tidigare FAS-3 där kan de fritt utnyttjas av kommuner privata företagare som utan att behöva stå för att man utnyttjar folk
  genom att arbetsförmedligen har sekretess uppge vilka som är anordnare.

  Man frågar sig hur länge är den progressiva skatteskalan kvar. Möjligen blir den kvar så sjuka, arbetslösa får den skattevarianten medan högavlönade kräver 15-20% skatt
  och höjda löner genom att pressa lågavlönade än mer neråt i löneskalan detta när sjuka, arbetslösa kan jobba i princip gratis.
  Man frågar sig kort vart är vi på väg hur länge håller detta högerförtryckarsamhälle innan vi ser Breiviksvarianter även i Sverige. Hjärnan tar skada av denna politik och det ger konsekvenser var så säkra förmodligen blir det då återigen oskyldiga som drabbas.

  SvaraRadera
 5. Jag tror att du Roger Jönsson ser energipolitiken enbart som ett politiskt spel. Du har ingen kommentar alls till mitt argument att det behövs pumpkraft för att göra vind-, sol- och vågkraft till hållbara energislag.

  Du måste tala om för dina skånska väljare vad dina energialternativ verkligen kostar. Du kan inte räkna bort nödvändiga följdinvesteringar för att göra energin tillgänlig. Dina elbilsdrömmar fungerar bara för söndagsbilister.

  Vad säger du till de elbilsägare, som står på garageuppfarten med urladdade batterier efter en mörk och vindstilla natt? Och hur har du tänkt finansiera elbilssubventionerna - om inte genom extra pålagor på bensinbilar? Eller genom höjda biljettpriser i kollektivtrafiken?

  Borde inte de från skola, vård och omsorg omtalade riskkapitalbolagen, satsa sitt kapital i elbilsbranschen i stället? Det gör de kanske om min motion om begränsad vinstutdelning i skol-, vård- och omsorgsbranscherna antas av partikongressen. Investeringar i elbilsbranschen kommer att löna sig bättre. Men dålig lönsamhet ska inte hjälpas upp med skattemedel.

  "Riskkapitalister" kallas så för att de förväntas ta risker, som kan ge stora vinster tillbaka på sikt. Fattiga bilägare, som måste fortsätta att köra sina bensinbilar tills elbilarna kommit ut på tredje- och fjärdehandsmarknaderna ska inte straffbeskattas för att göra riskkapitalisterna rika.

  Om elbilsbranschen verkligen är en framtidsbransch, så kan riskkapitalisterna bli rika ändå. Låt inte elbilsbranschen bli en repris av vindkraftbranschen, som har utvecklats till ren rövarkapitalism, vars vinster betalas av kärnkraftverkens kunder!

  SvaraRadera
 6. Ser detta som ett politiskt spel?

  Där har du helt fel Lars Flemström. Jag ser det inte alls som ett politiskt spel. Det handlar om vår egen överlevnad där fossila och andra ändliga bränslen hotar vår egen överlevnad.

  Straffbeskattning? Du borde vara mer upprörd över att elpriset sätts utifrån vad oljan och kolen kostar för att producera en kWh. För även om jag har 100 procent vattenkraft betalar jag för vad det kostar att tillverka el från olja och kol.

  När kärnkraften kom blev den också subventionerad då den kostade mer för att producera en kWh. Det glöms lätt bort i dag. Ska det byggass nya kärnkraftverk kommer dessa att kosta pengar, pengar som kommer att tas via högre el-priser. Så ser det ut.

  Det går att använda pumpkraft. Det går också att använda vågkraft i en mycet stor skala. I dag finns det hus som har egna solceller och är helt självförsörjande på el. Dessa hus har jordvärme/bergvärme samt en egen lite vindsnurra på taket som komplement. De är helt självförsörjande på el. Varför klarar dessa av det men inte resten av Sverige?

  Vi kan se flera gånger om att när staten går in och satsar blir näringslivet intresserad och vågar gå över till nya sätt att producera saker, att producera saker. Staten är en viktig motor i detta.

  Var ska pengarna komma ifrån? För det första finns Ap-fonderna. Här finns flera miljarder kronor som hade kunnat användas för att investera i företag som satsar på el-bilar, ta fram nya och bättre batterier med mera. Det är bättre än att dessa pengar pumpas in i oljebolag och uranbrytandeföretag som förstör miljön. Staten kan tillsammans med riskkapitalister starta gemensamt bolag som olika företag kan låna pengar ifrån för att förverkliga sina idéer inom el-bilsområdet. Riskkapitalister skulle kunna få fördelar om de valde att investera i företag som arbetar för att förbättra miljön, sociala förbättringar och etiska förbättringar.

  Man kan också avsätta pengar från statsbudgeten och använda dessa till lånkapital där företag kan låna för att våga göra sina investeringar. Staten kan också beställa el-bilar och driva utvecklingen på det sättet. I Helsingborgs stad har det kommunalägda energibolaget tillsammans med några lokala företag skapat möligheter för människor att låna el-bilar. Det har blivit en stor succé.

  Möjligheterna finns. Det gäller att se dem. Det går också att finansiera och sätta fart på det hela. Så har bilbranschen tvingats att minska på utsläppen men också komma med exempelvis gasbilar i Sverige då kommuner och landsting har satt tuffa miljömål i sina upphandlingar.

  När det handlar om att förbjuda vinst i välfärden så är det något som jag har drivit och tänker driva hårt Lars Flemström. Det är något som jag kommer att kämpa hårt för att detta ska ske.

  Låt mig ge ett avslutande exempel på varför det är viktigt att staten sätter fart på bollarna. För ett antal år sedan såg jag på tv hur en uppfinnare hade tagit fram ett bildäck där bilhjulet inte såg ut som ett bilhjul. Istället fanns en tunn ihålig gummimatta som täckte över hjulet. Detta i sin tur bestod av rörliga delar som gav en mjuk fjädring. Via hålen kunde vatten och snö glida igenom och man slapp vattenplaning. Detta kom inte i produktion då och har inte gjort det senare heller, trots att det skulle minska gummianvändningen radikalt. Orsaken är att hjultillverkarna inmte vill satsa på det då de har investerat tungt i redan befintlig produktion. De vill ha tillbaka satsat kapital plus avkastningen. Hade staten gått in hade det blivit annat liv i luckan.

  Jag som socialdemokrat tror på statens möjligheter.

  SvaraRadera
 7. ROT är ju också bidrag till en ineffektiv bransch med enormt mycket mygel och även kopplingar till kriminell verksamhet. Lite förvånande att S hellre behåller detta vämjeliga bidrag istället för att prioritera anständiga ersättningsnivåer för sjuka och arbetslösa.

  SvaraRadera
 8. Sänkningen utav moms på mat är en arbetsfrämjande åtgård i första hand! Fråga nr1. Vilken annan branch köper in en vara för en momssats och skall sedan sälja den med dubbla momssatsen? Fråga nr2. Varför har inte närmare 10,000 nya jobb ett värde som har skapats första halvåret? Fråga nr3. I Gävleborgs Län så jobbade innan sänkningen utav moms på mat 3000 personer inom restaurangbranchen varav 800 utlandsfödda samt 1000 personer under 26 år! Kornäs är största arbetsgivaren i Gävle om dom skulle lägga ner så skulle det bli ett herrans liv... Om ni höjer momsen på mat igen så skulle minst 800 personer bli utan jobb i restauranbranchen i Gävleborgs Län och då skulle det vara knäpptyst!Varför? Ni knäpper massor med människor på näsan som sliter hårt ute i mindre städer samt i Glesbygden... www.momsbloggen.se

  SvaraRadera
 9. Hur kan du, som bor i Skåne ha 100 % el från vattenkraft? Det är helt rimligt att priset på el, som produceras med kol eller olja, får bestämma elpriset i Skåne efter avvecklingen av Barsebäcksverket. Även om du tecknar dig för "görn el", så är det ju inte som med ett lass kol, som alltihop kommer från samma gruva.

  De där husen, som påstås vara självförsörjande med el, skulle jag vilja veta mer om. Har de batterier? Eller är det bara så att man producerar lika mycket el under ett helt år, som man använder under ett helt år, d.v.s säljer när man har överskott och köper när man har underskott i den egna produktionen? Man skulle ju kunna sälja till ett pumpkraftverk och köpa tillbaka från pumpkraftverket, när man behöver. Men i hela Sverige finns inte ett enda pumpkraftverk. Det enda som har funnits låg långt uppe i Lappland.

  Med alla stora investeringar är det så att de kostar mycket pengar innan de börjar leverera. Den ekononomiska livslängden brukar omfatta tre faser. Under den första fasen belastas anläggningen med amorteringskostnader, under den andra fasen har man den största lönsamheten, och under den sista fasen sjunker lönsamheten både genom ökade underhållskostnader och sjunkanden intäkter eftersom prisnivån pressas ner av modernare anläggningar. Det hade varit bra att bygga ny kärnkrat succesivt, så att vi hade reaktorer av olika åldrar. Skjuts det på framtiden kommer fas 1 för de första nya verken att sammanfalla med fas 3 för de verk som ska fasas ut. Men i stället har pengar slösats bort på olönsam vindkraft - som inte har belastats med lagringskostnader.

  Varför har man byggt dyra vattenmagasin i anslutning till de norrländska vattenkraftverken. Jo, för att de ska leverera el även när det inte regnar och de naturliga vattenflödena är låga. Du kan inte fånga vinden i skyn och stoppa in den i ett vindmagasin. Men du kan omvandla vindkraft till vattenkraft. Samma sak gäller vågkraft, alltså energi som produceras av vattenrörelserna i hav och sjöar. Vågkraften har fördelar jämfört med vindkraften - förutom att eländet göms under vattenytan - att det är fler krafter än blåsten som påverkar vattenrörelserna. Vågkraftverken bör alltså få fler produktiva timmar än vindkraften. Även av den anledningen borde utbyggnaden av vindkraft stoppas genast.

  Att staten går samman med riskkapitalister i gemensamma utvecklingsprojekt har jag inget emot. Förutsatt att det inte blir den fattigaste delen av befolkningen som får betala notan. Vilket är fallet med den nya, "miljövänliga" bilbeskattningen.

  Krogmomssänkningen var från början ett påhitt av den rödgröna alliansen och allts en eftergift från s till mp, som ville höja skatten på energi och sänka skatten på arbete för att ersätta högproduktiva industrijobb med lågproduktiva jobb i arbetskraftintensiva branscher. Det är dags att dra ett streck över den politiken nu.

  Krogmaten är för övrigt farligare än kärnkraften! Krogbesöken har ökat under flera år, innan det momsen sänktes.

  SvaraRadera
 10. Jag tror att pumptekniken kan utvecklas och införas på bred front. Jag tror inte det ena utesluter det andra. Vare sig vi vill det eller inte så måste den fossilfria och oändloiga energin öka i Sverige.

  Nu är det så att elpriset på Nordpool, som styr elpriset i hela Norden, sätts utifrån kol och olja. Inte något annat. En marknad ska fungera så här: Den vara som man vill köpa ska uppfylla de kvalitetskrav och innehåll som man själv efterfråga. När det handlar om elmarknaden ska det vara så att el från vattenkraft ska ha en prislapp, från kärnkraft en annan, från olja en, från kol en och så vidare. Så fungerar det exempelvis på bilmarknaden men av någon konstig anledning så struntas det när det handlar om el.

  Jag vill inte betala elpris som kommer ifrån skitig olje-och kolkraft. Jag vill ha 100 procent vatten och betala det. Jag från vattenkraft från det elbolag som jag aktivit har valt och de har bara detta som energikälla, till skillnad från EON och Vattenfall som har kärnkraft och olja/kol.

  Dessa hus har bland annat batterier. I dessa sparas överskottet och sedan tas det därifrån. Fungerar alldeles utmärkt.

  Sänkningen av krogmomsen är ett dyrt sätt att skapa jobb på. Hade samma mängd pengar använts inom offentlig sektor hade man kunnat anställa dubbelt så många personer. Summan av sänkningen av krogmomsen motsvarar två stycken Kungliga tekniska högskolor. Jag vet var jag vill satsa statens pengar så att det ger utdelning i dag och i morgon. Lars Flemström har rätt rörande krogbesöken.

  SvaraRadera