söndag 9 september 2012

Dags för ett jämlikt Sverige

Katrine Kielos skriver i dag en mycket viktig ledarsida som vi socialdemokrater och alla som är progressiva i Sverige ska hämta kraft ur. Den slår huvudet på spiken och det är dags för socialdemokratin att bli mer ideologisk så att skillnaderna för vilken väg som ska  blir synlig.

Ovanstående ledarratikel slår fast att det som har varit det Sverige har varit känt för är vad andra länder nu vill förverkliga. Det som av högern i Sverige har beskyllts för att vara jante, hämmar ekonomisk utveckling, företagande, tillväxt och liknande är en svensk modell som andra länder vill ha. Det är inte den svenska modell som högeralliansen med Fredrik Renfeldt säger, men som han aldrig definierar vad den egentligen betyder, utan om den som socialdemokratin byggde upp tillsammans med det svenska folket. En modell som ger stabilitet, tro på framtiden och att denna ska bli bättre än nuet. En modell som tar sig an förändringar utifrån en styrkeposition och vilja till sådana och där alla är med och bidrar. Kort sagt ett jämlikt samhälle.

Det är ett samhälle som Fredrik Reinfst har problem med och som han under sex år har gjort allt för att förändra. Hur det har gått? Vi är på väg mot ett samhälle där platt skatt råder ( alla oavsett inkomst betalar samma skattesats), där välfärden bygger på att du får en basnivå men måste köpa dig till resten via försäkringar ( som du redan har betalat och fått via skolan till mycket lägre årskostnad än via försäkringar) försämring av arbetslöshetsförsäkringen med lägre ersättningar och svårare att kvalificera sig för den, försämring av sjukförsäkringen, en massarbetslöshet som består och ökar, barnfattigdom som ökar, nedskrivning av pensionerna, försämrade skolresultaten trots att alliansen lovade att fixa till dessa direkt, antalet personer som tvingas leva på socialbidrag ökar med mera.

Med andra ord är vi nu i ett ojämlikt samhälle där de med resurser, kontakter och har släktingar som är drivande, exempelvis föräldrar, gynnas medan alla andra blir förlorare. Det är en utveckling som regeringen tycker är okej annars hade Fredrik Reinfeldt med passion talat m att stoppa detta och komma med skarpa förslag på hur det ska ske.

Jämlika samhällen är samhällen som är bra för människor och ger bättre möjligheter. Bland annat är dessa samhällen mer måna om miljön, högre grad av återvinningsnivå, lägre inkomstklyftor, bättre hälsa, färre sociala problem, barn har det bättre, lägre nivå på oro och ångest bland barn och ungdomar, litar mer på varandra, kvinnors status är högre, färre lider av psykisk ohälsa, mindre användning av illegala droger, lever längre, lägre spädbarnsdödlighet, högre nivå på hälsan, bättre skolresultat, färre hoppar av gymnasiet, högre förväntningar som kan förverkligas, lägre antal tonårsfödslar, färre mord, färre konflikter mellan barn, färre sitter i fängelse och högre social rörlighet ( källa: boken Jämlikhetsanden).

Vi socialdemokrater har tillsammans med svenska folket valt att bygga ett mer jämlikt samhälle. Det är dags att vi kommer tillbaka till detta. Detta förväntar jag mig att socialdemokratin i Sverige pratar om nu och in i framtiden. Det är ett samhälle som är bättre för människor. Varför ska vi inte kämpa för ett jämlikt samhälle?

Högbergs tankar skrivet om detta. Martin Moberg om vad Anders Borg egentligen prioriterar. Ola Möller om politisk vilja. Peter Andersson om Anders Borg och vad han egentligen menar. Johan Westerholm om en mycket viktig iakttagelse i verkligheten som vi måste ta itu med.

2 kommentarer:

 1. Platt skatt ?

  Inkomstskatt , statlig skatt, värnskatt, gömd löneskatt i form av "arbgivavgift" på lön över gränsbelopp...

  Sa du platt skatt ?

  Vilken ytterligare skatt vill du ha för de med högre inkomst ?

  SvaraRadera
 2. Gunnar Sträng kunde ju ta ut 102 procent i skatt av Astrid Lindgren så det finns nog inga gränser?

  SvaraRadera