söndag 2 september 2012

Egen bostad

Det är viktigt för politiker och partier att hela tiden förstå sin samtid och vad framtiden bär med sig och de utmaningar, problem och möjligheter som finns. Bostadsproblematiken är mycket större än vad fastighetsskatten ska ligga på. Den handlar i grunden om rätten till en egen bostad, något som är självklart i Sverige då det råder bostadsbrist i vårt land. Det skapar problem som socialdemokraterna vill finna lösningar på.

Bostadsbristen skapar två huvudproblem. Den ena handlar om ekonomin. För att ett område ska kunna ha tillväxt är det viktigt att människor som ska kunna arbeta eller studera ska kunna flytta dit eller kunna flytta hemifrån till en egen bostad. Bostadsbristen i olika regioner gör att människor tvingas tacka nej till arbete eller studieplats. Det försämrar tillväxten, vilket i förlängningen skapar problem för hela landet. Skatteundetlaget minskar också för kommuner och regioner vilket i sin tur gör att välfärden drabbas negativt.

Till detta ska vi också lägga till att färre bostäder leder till spekulation i bostäder. Människor som vill äga sin bostad tvingas att bjuda över varandra för att få denna. Bostadspriserna trissas upp och en bostadsbubbla skapas. Detta har vi kunnat se nu i Sverige. Denna har också götts av sänkt skatt där människor har använt pengarna till att köpa bostad.

Det andra handlar om den enskilde människan, speciellt ungdomarna. Många ungdomar av i bostadskö men tvingas att bo kvar hemma i väntan på en egen bostad. Just en egen bostad är ett viktigt steg att ta i frigörelsen samt utvecklingen av en själv som människa. I en egen bostad får man lära sig att ta hand om sitt eget hushåll, hålla koll på sin egen ekonomi och känna sig "vuxen". Man är en del av samhället på ett annat sätt.

Bostadsbristen försämrar denna utveckling och möjligheter som det innebär att ha en egen bostad. Till detta ska också läggas att unga tvingas at tacka nej till studier och arbete på grund av att de inte får tag i en bostad i området de ska studera eller arbeta.

Socialdemokraterna väljer att ta ansvar och komma med lösningar på detta samhällsproblem. I dag har Magdalena Andersson och Veronica Palm presenterat en debattartikel. Där skriver de att S i sin budgetmotin tänker satsa en miljard kronor på att det ska byggas studentlägenheter och små lägenheter. De båda för också fram vikten av att en rejäl parlamentarisk kommitte sätts samman som ska föreslå förändringar i plan- och bygglagen så att billigare bostäder kan byggas.

Det måste till offensiva och aktiva insatser för att bygga bort bostadsbristen. Det går inte att vara passiv och tro att marknaden ska lösa detta självt samt att människor ska vara inneboende hos andra för att få ha en bostad. Bostadsbristen är ett problem som måste lösas.

Vi kan se i Ystads kommun hur detta skapar problem för kommunen nu men ock i framtiden. Här vill vi socialdemokrater i Ystad se en snabb förändring. För med dagens politiska ledning och styrning kommer det att ta 375 år innan bostadskön har byggts bort, om inga nya tillkommer.

Martin Moberg undrar om det kommer att byggas på fler platser i Sverige. Peter Andersson om en bostadspolitik som fungerar. Röda berget skriver om en satsning på studentbostäder. Tord Oscarsson skriver också om detta.

1 kommentar:

  1. Att media rapporterar om brist på studentbostäder så här års är lika naturligt som att vi får läsa "Fel låt vann!" varje gång det tävlats i eurovisionsschlager.

    Jag kan förstå att många attraktiva studentbostäder försvunnit och omvandlats till annat. I Malmö har exempelvis Pireus blivit hotell, i Lund har Hävdaryggen och sjuksköterskeskolan på Getingevägen blivit kontor, gamla Bohus på Gullregnsvägen har blivit bostadsrätter liksom många student rum på Måsvägen.
    Vi kanske skall försöka återställa de studentbostadshus som rimligen kan återställas (kontor och hotell) istället för att kräva att det byggs nytt. Kontoren kanske gör mera nytta utanför stadskärnan än mitt i stan...

    SvaraRadera