lördag 1 september 2012

Försämrade livsmöjligheter

I valet 2006 gick (m)alliansen ut stenhårt och ansåg att de försämrade resultaten i svensk skola var socialdemokraternas fel och att man själv skulle lösa det hela mycket snabbt. Väl vid makten visade det sig att resultaten försämrades ytterligare. Det ansågs inte vara (m)alliansens fel utan man skyllde på S och lärarna. Nu när en ny läroplan har införts anser Jan Björklund att det kommer att ta en viss tid innan förändringen får effekt. Samtidigt kan vi se att andelen nior som inte är godkända för att komma in på gymnasiet ökar och ligger nu över 12 procent. Batongskolan fungerar inte.

En viktig sak som politiker alltid måste göra är att se och förstå hur dagens samhälle fungerar och föreslå lösningar på de problem som finns. Det ska vara lösningar som stärker den enskilda möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar. En människa med hopp vågar och kan mer.

Vi har ett stort samhälls- och individproblem. Det är att mellan 10-12 procent av niorna saknar behörighet till gymnasiet. Det är en förlust för den enskilde och försämrade livsmöjligheter som försvårar fr den enskilde under hela livet. En ny läroplan kommer inte att ändra på det då problemet inte har varit den gamla läroplanen.

År 2001 låg antalet nior som inte blir behörig vid elva procent. Sedan sjönk siffran för att sedan skjuta fart igen efter 2006. I dag ligger siffran över 12 procent. Det är fel väg att gå och helt oacceptabelt, detta oavsett vem som styr. Dock är det så att (m)alliansen styr i dag och har därmed ansvaret att läsa detta nu och i framtiden. Jan Björklund kan inte skylla på andra efter sex år vid makten och huvudansvarig för skolan sedan sex år tillbaka. Vill man förändra skolan går det att göra snabbt utan att införa nya saker som har kläckts i hans huvud.

Det behövs mer resurser till skolan, fler lärare, mindre klasstorlekar samt utvecklingen av en stimulerande lärmiljö som skiljer sig från dagens. Vi varken får eller ska ha nior som saknar behörighet till gymnasiet. De behövs en förändring och den behövs nu.

Akut brist på no-lärare.

1 kommentar:

 1. Du glömmer ange att alliansen med Moderaterna som styr är ett piratkopierat parti med falskt varumärke.

  Det kommer aldrig någonsin ske att Moderaterna som egentligen styr hela regerigen kommer utöva en
  politik som stämmer överens med deras sagda retorik.
  De kommer hellre aldrig att vara det orginal till arbetarparti som sossarna är .

  De kommer aldrig bedriva en rehabiliteringskedja som verkligen är en rehabiliteringskedja. De skickar sjuka hellre till FAS-3 syssla för under 5000 kr i ersättning.
  De kommer ej heller bedriva en Jobbgaranti utan de kommer låta arbetslösa sitta på arbetsförmedling söka jobb istället.
  De kommer aldrig hellre bedriva en välfärd för alla utan enbart för välbeställda.

  Allt det moderaterna genomför är bara en falsk piratkopia med falsk varumärke
  Vi måste få folket till att rösta på orignalet pirattkopior är farliga saker där många t.o.m dör på kuppen.

  Se gärna "Kriget mot piratkopiorna" då förstår ni Moderaternas politik bättre lyssna gärna på slutorden i filmen efter 52.50
  Programmet sänds ett tag till på svt play

  SvaraRadera