lördag 22 september 2012

Genomför en bred skatteöversyn

Jag läste igår, debatten fortsätter i dag, att Leif Pagrotsky skulle nu lämna över sin utredning om vilken skattepolitik som socialdemokraterna ska föra till partiledningen. Han blev intervjuad i Dagens Nyheter. Hans slutsatser är något som partiet kommer att diskutera fram och tillbaka men vi får inte fastna i att enbart diskutera skattesatser utan framför allt måste vi diskutera vad skatterna ska vara till för och därmed på vilket sätt som skatter kan vara med och finansiera detta. Den delen saknas helt i debatten men den är det viktigaste.

Nedanstående text hämtar jag från den motion som jag och min partikollega Stefan Malmberg har skrivit om att socialdemokraterna ska vara drivande i att en bred skatteöversyn genomförs. Vi skrev redan i augusti och jag kan se att det vi vill går emot Pagrotsky när det handlar om tron på att det faktiskt går att komma överens över blockgränserna om en ny skattepolitik. Vad jag vet så har inte vi medlemmar varit inblandade i Leif Pagrotskys arbete. Det ser jag som en svaghet och något som partiet måste bli bättre på. Vi ska inte vara rädda för att fråga medlemmarna och få med dem i arbetet. Det vinner alla på. S-kvinnor håller inte med Leif Pagrotsky.

"En av socialdemokraternas viktigaste uppgifter, om inte den viktigaste, är att långsiktigt säkerställa välfärden för alla medborgare. För detta behövs stora inkomster till stat, landsting och kommuner. Den främsta inkomstkällan är skatteintäkterna. Den bästa vägen är naturligtvis att så många människor som möjligt har ett arbete med beskattningsbar lön, vilket är centralt i vår socialdemokratiska politik. Men det är också mycket viktigt att ha ett skattesystem som är enkelt, tydligt och rättvist. Skatt ska betalas efter bärkraft.

Den senaste skattereformen genomfördes för 20 år sedan. Sedan dess har mycket hänt. Ett mycket stort antal avsteg från likformigheten av skattesystemet har genomförts av den borgerliga regeringen, bl.a. genom en mängd olika avdragsmöjligheter och momssänkningar. Detta har gjort skattesystemet mer svåröverskådligt samt skapat förutsättningar till skatteplanering. Globaliseringen har resulterat i att riskkapitalbolag har kunnat flytta sina vinster till skatteparadis, vilket innebär stora förluster av skatteintäkter som skulle unna ha använts till välfärdsarbete i Sverige.

Det finns alltså mycket starka skäl för att snarast se över skattesystemet. En sådan översyn bör i första hand hantera beskattningen av arbete, företag och kapital.

Vi anser också att det är angeläget att skattesystemet är långsiktigt hållbart över flera mandatperioder, oavsett vilken politisk majoritet som styr. Därför måste skattesystemet ha en bred förankring bland medborgarna."

Det behövs med andra ord en parlamentarisk kommitté som får i uppdrag att genomföra en bred skatteöversyn. Denna behövs och den behövs snabbt. I dag har skatteplaneringen kommit tillbaks på bred front, något som förra skatteöverenskommelsen kunde begränsa kraftigt. Med dagens skattesystem är skatteplanering något som använts flitigt. Det är helt fel.

Ola Möller om att gå vilse. Martin Moberg bloggar om en förnyad och framåtsyftande skattepolitik. Peter Högberg diskuterar skatter och/ller socialdemokrati. Röda berget frågar sig om Paggan har rätt.

2 kommentarer:

  1. Den senaste skattereformen var införandet av jobbskatteavdragen.

    SvaraRadera
  2. RUT, ROT, restaurangmoms, donationer med mera. Ett enormt lapptäcke har skatterna blivit där skatteplanering har återkommit igen.

    SvaraRadera