torsdag 6 september 2012

Pengagodis med ett pris

Under de senaste dagarna har vi kunnat se hur högeralliansen rest land och rike runt för att berätta om sina budgetsatsningar. Satsningar som i vissa fall är en liten korrigering av stora nedskärningar som gjorts tidigare av Fredrik Reinfeldt och hans regering, till exempel i fråga om vuxenutbildningen. Nu varnar Ekonomistyrningsverket (ESV)regeringens eget organ, för att budgetutrymmet på 23 miljarder som firma Reinfeldt och Borg anser finns inte existerar. Det är intressant att se att Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter inte nämner det på ledarsidan. För det ESV varnar för är en risk för Sverige. 

Statsfinanserna riskerar att gå med 35 miljarder i underskott nästa år. Finansdepartementet tror på minus 17,5 miljarder. Oavsett finns det med andra ord en stor risk att statens finanser går med underskott vilket kan skapa problem om ekonomin inte vänder under början av nästa år.

Det vi ser med underfinansierad statsbudgeten har vi sett innan när borgerligheten har styrt, speciellt när de ligger under i opinionsmätningar och vill vinna val. Magdalena Andersson har rätt när hon för fram att ju närmare val Sverige kommer desto mer pengar finns helt plötsligt tillgängliga.

Många på högersidan vill nog föra fram att det är tack vare Anders Borg som finanserna har varit bra och att detta minus nog kommer snabbt att försvinna. Det dessa personer glömmer är att regeringen Reinfeldt fick ärva ett miljardöverskott från socialdemokraterna. Till det ska vi lägga att förändringar i a-kassan och sjukförsäkringen frigjorde också resurser som har allt använts till att sänka skatterna. Sänkning som skulle få fart på svensk ekonomi. ESVs varning visar att nu är inte bara smörgåsbordet rensat. Nu är man på väg in till grannen för att äta där också.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har med andra ord slarvat bort över 100 miljarder kronor som inte har gjort så stor nytta för svensk ekonomi i sin helhet. Istället har pengar använts bland annat till bostadsspekulationer, rot-avdrag och liknande som har skapat en bostadsbubbla i kombination med att hushållen är mycket kraftigt skuldsatta.

Vi kan också se en regering som är trött och som har slut på egna idéer. Många av de förslagen som nu presenteras har lånats av socialdemokraterna och de andra två partierna på den rödgröna sidan. Det är med andra ord inga egna förslag. Det regeringen borde göra är att ta itu med några av sina egna tidigare förslag som blivit verklig politik och våga förändra och ta bort dessa.

Sverige befinner sig i problem. Även om det finns många hushåll som inte tycker att de behöver oroa sig så är det som sker runt om i världen något som påverkar Sverige mycket. Problemen i Europa, en amerikansk ekonomi som står och stampar på samma fläck och tillväxtekonomier som Kina som backar drabbar Sverige. Det är en realitet som alla borde veta om. Det är därför oroande att Sverige nu tappar i konkurrenskraft. En del tycker att vad gör en placering nedåt men det kan vara en tydlig signal på att raset har börjat. Så skedde med skolresultaten.

För socialdemokraterna innebär detta en möjlighet att vida på att vi både tar ansvar för statsfinanserna och satsar smart för nuet och framtiden som gör att ekonomin kommer igång, antalet nya jobb ökar markant och att landets invånare får förbättrade möjligheter att ta tillvara framtidens möjligheter.

Martin Moberg lyfter upp ESV och problemen med detta. Problem med att inse allvaret har Attefall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar