söndag 23 september 2012

Satsa offensivt i s-budget

Vi har nu klarat av ett par veckor av högeralliansens försök att visa sig handlingskraftig och nystartande med idéer för framtiden genom alla budgetutspel. Tyvärr för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är fortfarande bilden kvar av en trött regering som inte ser hur verkligheten är utan väljer att kopiera socialdemokraternas utspel och förslag utan att sätta in det i en idériktning för Sverige. Högeralliansen är kvar i sin passivitet och gammalt tänkande. För Sveriges framtid gäller det att skapa en annan politik och socialdemokraternas budgetförslag, som kommer inom ett par veckor, kan vara första steget i detta.

Vi har hört de båda duellanterna Magdalena Andersson och Anders Borg debattera budgeten i olika tv-program. En sak som jag har lagt på minnet, men som jag tror många kommer att bära med sig, är att Anders Borg ofta attackerade socialdemokraternas förra budgetmotion, drog iväg i rena löjeväckande felsägningar och pratade ganska lite om sitt eget budgetförslag. Det enda som kom ur Anders Borg när det gäller högeralliansens budgetförslag är att Sverige har en av de starkaste budgetarna i Europa, dock nämnde han inga siffror som stödde detta påstående. Det vill säga om vi ligger på plus i statsbudgeten eller vi har lite mindre minus än andra länder. Det borde journalisterna våga fråga honom.

Bilden av Anders Borg, utifrån dessa debatter, är att han är gnällig, osäker och att den egna budgeten avviker från den väg som högeralliansen har kört på innan. Han ger också en bild av att inte veta vad budgeten är till för då den spretar och klickar ut sig överallt, förutom på en punkt. Bolagsskatten. Det är den stora satsningen som högeralliansen faktiskt lånar pengar till för att finansiera.

Kritiken mot Anders Borg är rätt, speciellt när det handlar om att budgeten är inte fokuserad på att radikalt få ned massarbetslösheten. Till detta skulle jag vilja lägga till en kritik i att budgetförslaget inte heller väljer att starta arbetet med att bygga ett hålbart samhälle med den hållbara friheten i centrum.

Nu ska socialdemokraternas budgetförslag komma inom två veckor. Jag hoppas att vi inom partiet hinner få den lite tidigare så vi kan läsa igenom, skapa argument för budgeten samt delta redan från minut ett med liv och lust med förhandsinformation i debatten. Jag hoppas på en budget som är offensiv i att bygga en hållbar framtid samt att man inte försöker att smeta ut satsningar till höger och vänster. Följande skulle jag vilja se:

1: Omvandla ROT till Miljörot. Jag håller helt med min partikollega Johan Westerholm om att ROT som det ser ut i dag har gjort sitt. För landets framtid, för ett grönare och klimatsmartare samhälle behöver landets alla bostäder förbättras ur energisynpunkt och miljösynpunkt. ROT behöver göras om. Det är inte fler verandor och lyxbadrum som behövs utan klimatsmarta hus. Detta skapar både nya arbetstillfällen direkt men gör också att svenska företag kan bli världsledande i att renovera bostäder så att dessa blir bra för klimat och miljön. Lägg till energisnålare så har vi en världsmarknad att operera på.

2: Utbildningssatsning. I Danmark är målet att minst 60 procent av en årskull ska gå vidare till högre studier. I östra Asien satsas det stort på högre utbildning. I Sverige måste det göras en bred satsning på all form av utbildning, ifrån förskolan till högskolan. Resurser behövs för att få fram mindre grupper och klasser. Skolforskningen visar att detta tillsammans med kunniga och duktiga pedagoger ger bäst resultat. Satsning på fler platser på komvux, kunna kombinera arbete med studier för arbetslösa, fler platser på högskola/yrkeshögskolor, mer arbetsmarknadsutbildning men också lärlingsplatser är viktiga steg att ta. Lägg till mer resurser till grundskolan och gymnasiet samt införandet av kompetenskonton, lättare för den som har arbetslivserfarenhet att studera på högskola och satsning på studieförbunden så läggs en grund för att vi får en arbetskraft som kan inte bara ta de nya jobben utan också skapa de nya jobben.

3: Infrastruktursatsningar. Regeringen orkar bara med 1,5 miljarder kronor. De andra satsningar skjuts på framtiden såsom efter 2020. Socialdemokraterna kan här visa en högre ambitionsnivå när det handlar om att bygga ut järnvägen både på ett sådant sätt så att det skapar nya arbetstillfällen direkt men också på längre sikt. Mer resurser behövs till underhåll (som skapar arbetstillfällen direkt och får människor och varor att komma fram i tid) men också bygga klart järnvägssträckor som i dag byggs men som bara byggs på så länge pengarna räcker under året. Det behövs också en långsiktig plan med helt nya järnvägslinjer som behöver byggas, speciellt en helt ny södra stambana som hade möjliggjort att gods- respektive persontrafik hade skilts åt. Det behövs också börja byggas snabbtågslinjer som binder ihop storstadsregionerna i Sverige med varandra samt gentemot Oslo, Trondheim och Köpenhamn.

4: Förbättrad a-kassa, sjukförsäkring och pension. Även om vi storsatsar på allt jag har skrivit ovan och bara en liten del på detta kommer Anders Borg att gladeligen bara fokusera på detta. Dock får vi inte backa undan. En sak som all ekonomisk forskning visar på, och detta kan vi enkelt använda mot Anders Borg, är att får svagare grupper mer pengar i plånboken kommer dessa att konsumera mer för pengarna. Arbetslösa och sjuka har i dag en mycket låg ekonomisk nivå som gör att många har tvingats till att få socialbidrag. Detta ska vi använda mot Anders Borg för på detta sätt har han varit med och skapat ett högt bidragsberoende. Låt istället staten återta ansvaret för dessa människor. Det hade lättat på kommunernas ekonomi, som på det sättet hade fått pengar över som hade kunnat gå till att anställa fler människor inom välfärden. Om Anders Borg attackerar detta kan vi visa på att han inte vill att arbetslösheten ska minska. A-kassan och sjukförsäkringen ska självklart höjas i den nivå som ekonomin  tillåter. I detta fall kanske det kan handla om ett första steg på 500 kronor i månaden. Det ger mer pengar i plånboken som kommer att konsumeras. Det får fart på ekonomin och därmed får alla vi som har ett arbete möjlighet att behålla dessa men också efter hand nya arbetskamrater. Vem vill säga nej till detta?

5: Forskningssatsningar: Det är bra att regeringen äntligen har lyssnat på socialdemokraterna i denna fråga. Det behövs satsas men jag tycker det är lite för lite. Ska vi klara av den globala konkurrensen behövs än mer satsas. Här skulle jag dock vilja att i den socialdemokratiska budgeten klart framgår att vi också tänker satsa på att den forskning som redan sker i dag kan omsättas snabbt i nya produkter och tjänster. Den delen missar regeringen. För dem verkar det vara viktigare att satsa på vissa forskare och få hit andra utifrån istället för att fokusera på det som finns nu och hur detta ska kunna omsättas i varor och tjänster. Det finns redan i dag sådant som snabbt skulle kunna omsättas till produktion och därmed nya arbetstillfällen.

6: Få fart på bostadsbyggandet. Denne del lyser med sin frånvaro i högeralliansens budget. I dag har exempelvis stockholmsregionen problem med att rekrytera nya medarbetare och företag på grund av bostadsbrist. Likadant är det in andra kommuner runt om i landet. Ungdomar får inte chansen till eget boende. Byggandet är lågt i landet. Vi behöver fler bostäder. Det vinner hela ekonomin på. Ett byggjobb skapar i sig själv 3-4 nya arbetstillfällen men det ger också andra en möjlighet att flytta dit jobben och utbildning finns.

Det finns mer men dessa sex huvudområden skulle kunna vara något att satsa på. Alla har fokus på att nya arbetstillfällen kan skapas direkt men också att allt fler skapas efter hand som tiden går. Det handlar om ökat konsumtionsutrymme, investeringar, omsättning av färdiga idéer till verklig produktion samt start på att bygga ett hållbart samhälle. En socialdemokrati med självförtroende har inget att förlora på detta. Snarare tvärtom. Det går till och med få in att vi tar bort andra sjukveckan för arbetsgivarna.

Röda berget grattar Annie Lööf på hennes ett-årsdag som partiledare. Anna Ardin om vinster i välfärden. Miljöpartiet försöker sig på något men kommer inte med något nytt. Kjell-Olof Feldt uttalar sig. Expressen försöker sig på att skriva om historien (högkonjunkturen kulminerade under 2007, ej 2006) men framför rena felaktigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar