söndag 16 september 2012

Skapandet av "working poor" pågår

I dag kan vi alla läsa om Jan Björklunds senaste idé om hur Sverige ska kunna klara av den globala konkurrensen, som gör att människor startar nya företag, som tar fram nya tjänster och produkter och som får fram nya medarbetare som företag i Sverige och utlandet kommer att slåss om. Nu ska ungdomar gå ett år på gymnasiet.

Jag har innan varit kritisk till amatören Jan Björklund och denna kritik mildras inte ett dugg av hans senaste påhitt. Ända sedan han fick ansvar för svensk skola inom högeralliansen har jag ansett att hans tankar varit helt fel och saknat bäring i nutid och in i framtiden. Hans förändring av gymnasieskolan har gjort att ungdomarna flyr ifrån yrkesprogrammen till de teoretiska. Inget fel på de teoretiska programmen men vi behöver fler yrkesfolk i detta land, inte färre.

Ungdomarna är mycket smarta. De har insett i vilken värld de lever i. En värld där kunskap blir allt viktigare och är en konkurrensfördel som ökar livsmöjligheterna. Yrkesprogrammen saknar i dag behörighet till högskolan. En behörighet som högeralliansen och en hel del av deras sympatisörer föraktfullt fnyser åt och anser att "Alla kan inte bli akademiker". En syn som visar att dessa personer inte har förstått åt vilket håll världen är på väg, inte förstått ungdomarnas egna önskningar men framför allt inte förstått hur arbetsmarknaden fungerar i dag eller i framtiden.

Vi har nu fått en skola som har förvandlats till en segregerande skola. Detta har gjorts medvetet av högeralliansen då Jan Björklund och hans anhang tycker att alla kan inte bli akademiker och har inte fallenhet för det heller. Det har bildats ett A- och ett B-lag där de första får fler livsmöjligheter.

Nu trodde vi alla att det skulle räcka med detta men istället ska ett C-lag skapas. Jan Björklund vill nu att en del ungdomar bara ska gå ett eller max två år i gymnasiet. Orsaken till detta är att:

"– Det leder till jobb som kanske inte är lika kvalificerade eller lika välavlönade. Men det är bättre att de får en viss yrkesutbildning än att de bara hoppar av och slås ut, säger han."

Med andra ord vill Jan Björklund skapa en arbetskraft som ska ha de okvalificerade och mindre avlönade jobben. De ska arbeta med detta, inte för att de själva vill, utan för att staten anser att de ska göra det. Här pekar med andra ord Jan Björklund ut att vissa ska arbeta med detta och det är deras livslott.

Det här är att svika ungdomarna rejält. Det är en sak att välja ett arbete självmant men att begränsas i sitt liv till att bara ha vissa jobb är att svika människor. Istället för att skolan ska skapa goda möjligheter för barn och ungdomar har skolan omvandlats till att förstärka segregeringen och att begränsa människors framtidsdrömmar och möjligheter.

Jan Björklund och högeralliansen har inte förstått hur dagens men framför allt morgondagens arbetsmarknad kommer att fungera. Det är inte mindre utbildning som krävs utan mer. Redan i dag kräver arbetsgivare, även för de okvalificerade jobben, att de som söker ska ha minst treårigt gymnasium. Inom de arbeten vi kallar för yrkesjobb krävs det minst tre år på yrkesprogram. Arbetsgivare hinner inte utbilda nya anställda som har luckor då de befinner sig på en mycket konkurrensutsatt marknad. Tid måste läggas ned på att klara av detta och det innebär att nya medarbetare måste kunna mer eller mindre direkt gå in i produktion.

TCO har i en undersökning för att ta reda på varför ungdomar blivit arbetslösa kunnat bevisa att det handlar om att de saknar fullgjord gymnasieskola. Det här ställer större krav på den svenska skolan att få med alla i utbildningen. I dag finns det grundskolor och gymnasieskolor som får med alla elever som inte är "skoltrötta" utan som klarar av sin utbildning. Det gäller att lära av dessa för att alla elever ska kunna ta slutbetyg på gymnasiet.

Jag är djupt besviken på Jan Björklund och högeralliansen. De har nu skapat en skola som delar upp barnen och ungdomarna i olika "lag/klasser" där varje klass har allt sämre livsmöjligheter. I Sverige har vi därmed en skola som medvetet ska utbilda "working poor". Jag säger nej till detta. Det är att svika barnen och ungdomarna och det kan jag aldrig ställa upp på.

Martin Moberg varnar för amatörmässig skolpolitik á la Jan Björklund. Röda berget lyfter fram att Jan Björklund garanterar att hans ett-åriga förslag leder till arbete. Göran Johansson skriver om en sorteringsskola. Ann-Sofie Wågström skriver om att Jan Björklund går från klarhet till klarhet. Högbergs tankar om att sortering pågår och arbetslinjen blir lidande. Tord Oscarsson om att M återinför steg för steg klassamhället. Vonkis om att inte ge upp med tanke på Björklunds utspel om skolan. Huddingeperspektivet skriver om att Björklund levererar billig arbetskraft. 

4 kommentarer:

 1. Varför bara vara besviken på Björklund Roger? Varför inte sätta ner foten i backen och göra upp med Alliansen en gång för alla!

  Sedan kan du och dina partikollegor också ta och göra upp med er partiledning som kommer göra er till socialmoderater fullt ut när det gäller vinstintressen i välfärden!

  Och samtidigt kan ni ju ta tillbaka den socialdemokrati som ni så generöst låter Alliansen snylta på.

  Det är för mig fullständigt obegripligt att Sveriges största oppositionella parti låter sig behandlas på detta sätt! Inget kurage, inget motstånd. Är ni socialdemokrater eller inte?

  SvaraRadera
 2. Vi är socialdemokrater och vi tar kampen mot alla som inte vill att socialdemokraterna ska vara socialdemokraterna. Om vinst i välfärden blir det strid på partikongressen. Jag och många med mig bedriver motstånd och kommer att intensifiera detta allt mer.

  SvaraRadera
 3. Jan Björklund (rottingmajoren) kanske själv skulle gå ett år i den skola han nu som amatör hittat på för andra? Kanske han då fått mer klokskap om att det inte var bra som han tänkt.

  SvaraRadera
 4. Ja, det är för sorgligt. Han hinner med att göra mycket obotlig skada redan före nästa val.

  SvaraRadera