söndag 30 september 2012

Socialdemokrati med ett uppdrag

Nu i dagarna håller socialdemokraterna på med att berätta om sina politiska förslag och hur mycket partiet satsar på olika saker. I centrum står skapandet av fler jobb, att få ned arbetslösheten, förbättra utbildningen och satsa på människor. Socialdemokratin har ett uppdrag och arbeta hårt med detta. Ordet "Äntligen" kan definitivt användas.

Sedan valet 2006 har socialdemokratin letat efter en väg, ett uppdrag, för att kunna komma upp på banan igen. Efter valet invaggades socialdemokratin av en falsk trygghet av att väljarna nog skulle ge sitt stöd till partiet 2010. Lite snabba rådslag skulle piffa upp politiken men det var mycket av det samma som kördes om igen och med samma personer i ledningen. Inte mycket hände där heller som gjorde att socialdemokraterna kändes som ett parti för framtiden med ett uppdrag.

Valrörelsen 2010 blev en uppförsbacke där den rödgröna sidan lovade allt till alla. men utan färdriktning. Det som saknades var uppdraget, den politiska visionen. Det var viktigare att minimera tappet av röster än att peka ut en färdriktning. Det var först när gräsrötterna i form av bloggare lyfte upp sjukförsäkringen och hur den slog som ideologin och skärpan infann sig i valrörelsen. Den frågan gjorde att S lyfte sig över 30 procent och blev landets största parti.

Vi vet sedan vad som har hänt fram tills i dag men med Håkan Juholt fick partiet en ny energi och nya möjligheter in fann sig. Persson-Sahlineran tog slut och det var som en ny energi fördes in när det gamla vädrades ut. Partiet började att formera om sig och tog upp på allvar problemen i samhället för diskussion. Med Stefan Löfvén har ny energi kommit där samhällsproblemen definitivt hamnar i centrum där dessa diskuteras och förslag kommer. Kampen mot arbetslösheten, skapandet av fler jobb samt Sverige förmåga att klara av den globala konkurrensen har satts i centrum.

Jag håller med Katrine Kielos i hennes ledare i dag. Det är helt rätt av Stefan Löfvén att prata om näringspolitiken, arbetsmarknadspolitik, skolan, infrastruktur samt forskning och inovationer. Socialdemokraterna har ett uppdrag och det är att bygga ett hållbart samhälle. Stefan Löfvén pratade om hållbar frihet och jag tycker mig se att politiken formas för att kunna uppnå detta. Jag tror till och med att i det förslag till partiprogram som kommer att komma nu i oktober kommer hållbart samhälle och byggandet av detta att vara i centrum. Ett samhälle som tar tillvara miljön och människor på helt nya sätt.

De senaste satsningar som socialdemokratin vill göra för att få ned arbetslösheten, stärka forskningen, infrastrukturen samt förbättra välfärden är konkreta steg framåt. Det går inte längre att säga att socialdemokratin är tyst och inte berättar vad man vill. Med det budgetförslag som nu presenteras sätts foten ned på en inriktning som är traditionell socialdemokratisk politik där man gör det bättre för alla med fokus på skapandet av det hållbara samhället. För alliansen och Miljöpartiet innebär detta problem.

Johan Westerholm tar upp om färdriktningsvisare i skolpolitiken. Ola Möller lyfter fram socialdemokratiska formuleringar för en ny värld. Bo Widegren frågar sig om folk inte bryr sig om arbetslösheten eller om det beror på att det tar tid att bli riktigt arg. Martin Moberg om att ett nytt oppositionsråd har valts av socialdemokraterna. Röda berget skriver om Svd, Israel och illegala avrättningar. Ett humanare samhälle måste skapas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar