lördag 15 september 2012

Vad då valfrihet?

I dag försöker barn- och äldreminister Maria Larsson för kristdemokraterna komma med ett motförslag till diskussionen om vinstförbud. Hon kör på med LOV och försöker trycka på att denna lag handlar om att låta den som har äldreomsorg inom hemtjänsten ska välja den utförare som levererar bäst. Hårdare kvalitetskrav ska gör att de bästa blir kvar och det är dem som folk ska välja. Det är LOV som är räddaren enligt henne. Det märks att hon fortfarande är fast i gårdagens gamla tänkande.

LOV verkar vara högeralliansens superba lösning i diskussionen om äldreomsorgen. Det är via utförarna som kvaliteten ska bli bättre i och med att konkurrensen ska göra att de bästa och mest populära blir kvar. Marknadens aktörer vet med andra ord bäst vad som behövs. LOV är med andra ord ett fortsatt tänkande utifrån nyliberalismens tänkande, ett tänkande som flera gånger om har visat sig inte fungera.

Maria Larsson och regeringen verkar tro att det enda som är viktigt för den som har äldreomsorg är att välja utförare. Det är utförarna som ska förbättra kvaliteten i de tjänster som levereras. På det sättet ska det bli bättre. Det finns en rad problem med det tänkandet:

1: Informationsproblem: För att kunna göra rationella val behöver den som ska välja full information om varan/tjänsten som ska köpas. Den måste veta allt och därmed får ingenting gömmas undan. Samtidigt måste informationen vara allsidig och saklig. Det går inte att sända ut glättiga broschyrer till den som ska välja som är full av klyschor och floskler. Istället behöver rejält faktamaterial presenteras som klart och tydligt berättar vad som ska levereras så att den som ska välja kan se skillnader och förstå.

Så är det inte idag. I stort sätt låter alla utförare likadant och har samma floskler med. Det finns ingen skillnad.

2: Avsaknad av kvalitetsindex som klart visar vad olika nivåer innebär. Utförare ska jämföras gentemot detta index för att människor ska kunna göra rationella val. Vem vill välja en utförare som har nivå 74 i kvalitetsindex, och man förklarar vad den nivån innebär, när det finns en annan som ligger på 86? Det är inte upp till den enskilda kommunen att skapa detta utan det behövs ett statligt index som ska användas. Det ska vara lika över hela landet för att den enskilde inte ska förlora på det.

3: LOV handlar bara om utförarnas rätt att utföra tjänster. Den enskilde är inte viktig i detta systemet och verklig makt över sin egen vardag får den inte. Det är utförare som ska väljas, inte tjänsterna och hur dessa ska användas dag för dag av den enskilda.

4: LOV inskränker på kommunens självbestämmande och därmed på den lokala demokratin. Kommuninvånarna väljer de partier som de anser står för det som de själva vill ha. I många kommuner runt om i landet har partier som vill begränsa, eller inte ha privata utförare inom äldreomsorgen, fått leda. Kommuninvånarna har sagt sitt men det vill högeralliansen underkänna.

5: Maria Larsson underkänner den kommunala äldreomsorgen och alla de som arbetar inom denna.

Maria Larsson lever fortfarande kvar i tanken att marknaden ska bestämma över efter som den vet bäst. Vi kunde se hur det tänkandet i finanskraschen 2008 samt vårdskandalerna förra året har trillat samman då verkligheten visar att det inte fungerar. Det behövs annat tänkande.

Det är beklagligt att regeringen inte kan tänka nytt för det nya handlar inte om utföraren utan om den enskilda som ska vara i centrum.

Vi socialdemokrater i Ystads kommun, men även S i Göteborg, arbetar utifrån att det är den enskilda som ska vara i centrum av äldreomsorgen. Denna ska styra över sin egen vardag och besluta från gång till gång vad som ska hända under sina dagar. En dag kanske det ska vara ledsagning men personen som ska ha det tycker det ska städas istället. Då ska det också bli så. Dagen ska helt och hållet styras utifrån vad den enskilde vill, inte utifrån ett schema som planeras varken en vecka eller månaden innan. Det betyder att istället för att utföraren vet vad som ska göras dag för dag ska utföraren fråga den äldre: Vad vill du ska göras idag?

LOV handlar om utförarens rätt att utföra de tjänster som är beslutade. Det handlar inte om den enskildes rätt att bestämma över sin egen vardag och alla de tjänster som den behöver, och att dessa ska utföras dag för dag. Därmed hör LOV hemma i papperskorgen. För frågan är: Vad då valfrihet?

Röda Malmö om att vinst i välfärden är absurd. Bengt Silfverstrand om att det är dags att lagstifta mot vinst.

3 kommentarer:

  1. LOV kommer bara handla om att välja de tjänster Maria Larsson som borgerlig poltiker beslutar - inget annat! Det blir som i de småländska skogarna, folket får välja mellan Maranata och Jehovas Vittne.

    SvaraRadera
  2. Bra Roger, den viktiga friheten är inte att välja mellan attendo och Carema utan att välja välfärdens innehåll. Vi bör som vallöfte lova att upphäva LOV om de inför den.

    SvaraRadera