söndag 21 oktober 2012

Är vänstern ett alternativ?

Just nu befinner sig världen i en enorm turbulens som vi inte har sett slutet på. En turbulens som handlar både om miljön/klimatet och världsekonomin. Båda två påverkar oss alla och kan förändra världen på negativt sätt. Den ekonomiska turbulensen har definitivt gjort det. Miljontals människor har blivit arbetslösa och sänkt ned världsekonomin i en lågkonjunktur. Europa är hårt drabbat och värre kommer det att bli. I allt detta måste en viktig fråga ställas. Är vänstern ett alternativ som kan förändra världen?

Jag ska i detta blogginlägg fokusera på den ekonomiska världskrisen. Den satte igång på allvar under 2008 och fortsätter än i dag. Det handlar inte bara om banker som har skuldsatt sig upp över taknocken utan framför allt om hur ett nyliberalt ekonomiskt system har kraschat med dunder och brak. Ett system som var uppbyggt på att gynna vissa grupper i samhället. Om det gjordes skulle detta spilla över till andra så att dessa också kunde höja sig. Inte lika mycket som de som skulle gynnas men ändå lite så att dessa människor skulle ställa upp för systemet.

Nyliberalismen var en skarp reaktion mot det vänstercenter samhälle som hade byggts upp med välfärden, jobb åt alla och tron på att demokratin och politiken faktiskt kunde forma ett annat samhälle. Ett samhälle som omfördelade, som fångade upp människor och som inte skulle lämna någon utanför (tyvärr skedde det att människor lämnades utanför vilket är helt oacceptabelt). Det lyckades producera välfärd och välstånd till människor men såg samtidigt till att de mest privilegierade inte fick för stort utrymme. Nyliberala förespråkare ansåg att det var fel väg att gå. Något annat behövdes göras.

Under framväxten av välfärdssamhället hamnade staten och samhället i centrum. Samhället byggdes upp för att frigöra människor så att dessa kunde leva självständiga liv. Tyvärr följde inte politiken med i detta för ju friare ett folk bli desto mer behöver samhället förändras för att möjliggöra för människor att exempelvis känna delaktighet, ta ansvar och vara med och utveckla. Nyliberaler såg här sin chans och förde fram marknaden som den bästa lösningen och därmed upplösningen av välfärdssamhället.

Vad gjorde vänstern i politiken då? Jo, man höll stången en tid men insåg sedan att något måste göras för att hejda detta. Man valde helt enkelt att ta till sig av denna ideologi och införa förändringar i linje med det som sades. Dock var man tydlig med att det går inte att införa nyliberal politik på bred front då människor far illa utan istället ska förändringar ske på annat sätt. Sagt och gjort. Förändringar infördes. Nyliberalismen kunde föras in på bred front.

Nyliberalismen verkade ha svaret på alla frågor och om hur folket skulle få det bättre. Även en mildare form av nyliberalism skulle skapa välstånd och nya möjligheter. Det utmålades guld, gröna skogar och att människor skulle bli vinnare. Hur det gick?

Redan förändringarna i USA och Storbritannien borde ha fått framför allt socialdemokratiska partier att inte anamma förändringarna. Arbetslösheten sköt i höjden, låglönejobb infördes på bred front, försämringar för människor skedde, fattigdomen ökade, skuldsättningen hos människor ökade då dessa försökte att konsumera mera men kunde inte göra det enbart på sin arbetsinkomst - vars värde sjönk.

I dag står vi med facit. Vi har ett Europa som ligger nedslaget och där miljontals människor har kastats ut i arbetslöshet och fattigdom. Människor saknar hopp om en bättre framtid och ser på den med rädsla. Just detta har fått fortgå under hela den nyliberala eran vilket har gjort att högerextrema grupper och partier har fått växa sig starkare. Samhället upplevs svika människor och dessa vänder sig i sin tur till partier och grupper som kan leverera en bättre framtid eller åtminstone peka ut vad som är fel och komma med lösningar.

Det som sker nu är kollapsen av ett ekonomiskt och politiskt system som har byggt på nyliberalistiskt tankegods. Alla partier som har varit inblandade i detta, inklusive socialdemokraterna, ses med stor skepsis. Människor letar efter andra partier som bättre upplevs ta tillvara deras intressen eller åtminstone kan få en röst för att sparka de etablerade partierna i baken.

Vi ser hur högerns recept för att få bukt med problemen inte fungerar. I Sverige ligger arbetslösheten på 400 000 människor och fortsätter att stiga. Det är problem, även i Sverige. Det är något som vi måste ha med oss för väljer vi att gå på skrytet om att Sverige är bättre än alla andra länder har vi problem. För Sverige är inte en isolerad ö i ett eget universum utan är en del av vår omvärld. Vi har under lång tid drabbats av det som sker och nu accelererar detta.

Det är här och nu som frågan måste ställas. Är vänstern i dag ett alternativ att rösta på?

Tyvärr är nog svaret nej från väljarna. Väljarna är besvikna på vänsterpartierna i Europa, även i Sverige. Vänstern inom politiken har inte kunnat lämna andra lösningar och en annan vision. Istället stödjer man eller ligger ganska nära högerpartiernas förslag. Det gör i sin tur att väljarna känner sig svikna och letar efter andra alternativ att rösta på. Samhället och vänsterpartierna har svikit. Det behövs därmed något annat.

Vänsterpolitiker måste nu komma med helt andra lösningar byggd på en korrekt analys av verkligheten. Högern kommer med en förenklad förklaringsmodell om varför det ser ut som det gör men det har också gjort att lösningarna har slagit helt fel. Vänsterpartier, både i Europa och här hemma, måste nu komma med nya lösningar och ha en ny vision för framtiden.

För socialdemokratin här i Sverige handlar det om att komma med en annan analys och nya förslag, våga tro på den egna politiken och att man faktiskt har en vision som innebär förbättringar för alla människor. Tron på oss själva måste komma tillbaks och vi måste sluta snegla på alliansen. Den sidan är trött men framför allt har fel analyser och slutsatser. Socialdemokratin måste återta initiativet och våga tro att den egna politiken faktiskt innebär att en bättre morgondag kan byggas.

Martin Moberg om är vänstern ett alternativ. Aftonbladet om hur moderaterna struntar i miljön. Johan Norberg är kvar i nyliberalismens förlovade land. Ola Möller om hur moderaternas sätt att sätta "bilden" håller på att falla sönder. Röda berget om vad som gäller i ett medlemsstyrt parti. Martin Moberg förklarar också hur medlemsstyrda partier fungerar. Högbergs tankar om politiken, löften och svek. Jan Andersson hyllar DN. Alex Schulman visar att folket reagerar och det måste också politikerna göra på allvar.

4 kommentarer:

  1. Förbaskat bra skrivet och jag instämmer helt med dig! Please vidarbefodra ditt inlägg upp i S-hirakin om S skall ha en chans i valet 2014 måste de sluta vara M-light!

    SvaraRadera
  2. Bra Roger, bland det bästa som skrivits om finanskrisen och om S politiska läge, en 10-poängare. Du sätter fingret precis på den ömma punkten. Och där har vi socialdemokrater ännu inte svarat upp, delvis beroende på en feghet inför de stora klippen i diskussionen. Upp till kamp för ett annat Sverige, ett annat Europa, (en annan värld)!

    SvaraRadera